Vyresnio amžiaus pacientų vaistų vartojimas Medicinos magistro darbas


Įvadas. Darbo tikslas ir uţdaviniai. Literatūros apţvalga. Vaistų vartojimą vyresniame amţiuje lemiantys veiksniai. Vyresnių ir pagyvenusių ţmonių gydymo vaistais ypatumai. Vaistų vartojimo būdai ir dozavimas. Farmakokinetikos ypatumai vyresniame amţiuje. Vaistų veikimo rūšys. Homeostazės mechanizmai ir vaistų sąveikos ypatumai vyresniame. Amţiuje. Racionalus vaistų vartojimas. Šalutinis vaistų poveikis vyresniame amţiuje. Vyresnio amţiaus pacientų saugumo, vartojant vaistus, įvertinimas. Daţniausiai pasitaikančios vaistų vartojimo klaidos. Vaistų skyrimo principai. Slaugytojų darbo ypatumų įvertinimas uţtikrinant saugų. Vaistų vartojimą. Slaugytojų pareigos, vykdant gydytojų paskyrimus. Pacientų saugumas ir mokymas, susijęs su vaistų vartojimu. Vaistų reklamos įtaka. Tyrimo metodologija. Tiriamųjų charakteristika. Tyrimo metodika. Tyrimo metodai. Tiriamųjų apklausa. Medicininės dokumentacijos analizė. Statistinė analizė. Tyrimo rezultatai. Sociodemografinė tiriamųjų charakteristika ir sveikatos būklė. Senyvų pacientų vaistų vartojimo ypatumai. Gaunamos informacijos bei reklamos reikšmė. Pagalbinių technologijų reikšmė. Tyrimo rezultatų aptarimas. Išvados. Praktinės rekomendacijos. Literatūra.

Pagrindiniai senyvo amţiaus pacientų gydymo vaistais ypatumai yra polifarmacija (naudojo 11-12 tablečių per dieną), priklausomumas nuo kitų asmenų (92,9 proc. pacientų negalėjo atsikelti be kitų pagalbos ir išgerti vaistų, 86,7 proc. pacientų uţmiršdavo išgerti vaistus), daţnos nepageidaujamos reakcijos (78,6 proc. slaugytojų teigė, kad senyviems pacientams buvo pasireiškęs nepageidaujamas vaistų poveikis). Pagrindiniai vaistų vartojimo sunkumai buvo nenoras gerti vaistus - 68,0 proc. bei uţmiršimas išgerti vaistus nurodytu laiku - 62,4 proc. Vyresni pacientai (ypatingai moterys) daţniau paţeidţia vaistų vartojimo reţimą (20,9 proc.), linkę vartoti nereceptinius vaistus (juos vartojo 73,6 proc. moterų), įsigyjamus savo nuoţiūra ne tik vaistinėje, bet ir turguje (68 proc.), vaistus saugo tam nepritaikytose vietose. Vyresni pacientai kaupia vaistus tiek namuose, tiek ligoninėje.

  • Medicina Magistro darbas
  • Adobe PDF 1731 KB
  • 2013 m.
  • 85 puslapiai
  • Sabaliuke
  • Vyresnio amžiaus pacientų vaistų vartojimas Medicinos magistro darbas
    10 - 3 balsai (-ų)
Vyresnio amžiaus pacientų vaistų vartojimas Medicinos magistro darbas. (2013 m. Rugsėjo 24 d.). https://www.mokslobaze.lt/vyresnio-amziaus-pacientu-vaistu-vartojimas-medicinos-magistro-darbas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 24 d. 02:25
×