„X“ įmonės sprendimų priėmimo ypatumų analizė


Įvadas. Darbo objekto apžvalga, informacijos šaltinių ir tyrimų metodikos apžvalga. Organizacijos sprendimų analizė. Sprendimo ir jo priėmimo samprata. Sprendimo priėmimas organizacijoje. Sprendimų priėmimo procesas ir jo etapai. Sprendimų priėmimo metodai. sprendimų priėmimo analizė. „Bugenių geležinkelio stoties“ darbuotojų sprendimų priėmimo sampratos suvokimas. „Bugenių geležinkelio stoties“ darbuotojų požiūris į sprendimo priėmimo svarbą organizacijoje. „Bugenių geležinkelio stoties“ sprendimų priėmimo procesas ir jo etapai. „Bugenių geležinkelio stotyje“ taikomi sprendimo priėmimo metodai. Išvados ir pasiūlymai. Terminų ir sąvokų žodynas. Literatūros sąrašas.


Kursiniame darbe atlikta „Bugenių geležinkelio stoties“ sprendimų priėmimo ypatumų analizė. Numatytas darbo tikslas - ištirti „ Bugenių geležinkelio stoties“ darbuotojų požiūrį į sprendimų priėmimą. Tikslui pasiekti išsikelti uždaviniai, kuriuos įgyvendinant, išanalizuota ir susisteminta įvairių Lietuvos ir užsienio autorių teorinė medžiaga.

Teorinės medžiagos analizė parodė, kad sprendimų priėmimas yra vieną iš svarbiausių vadybos funkcijų, kuri padeda organizacijai siekti tikslų. Norint sėkmingai pasiekti tikslus, bei tinkamai priimti sprendimus, svarbu žinoti sprendimo priėmimo metodus, jų privalumus ir trūkumus bei taipogi vertėtų vadovautis sprendimo priėmimo etapais.

Darbo pabaigoje suformuluotas pasiūlymas dėl darbuotojų aktyvesnio dalyvavimo renkant sprendimo priėmimo metodą, tam, kad tinkamai parinktas metodas padėtų geriau priimti sprendimus, nesukeltų darbe įtampos ir konkurencijos, jog per didelis arba per mažas kiekis žmonių priima sprendimus.

3.2. „Bugenių geležinkelio stoties“ darbuotojų požiūris į sprendimo priėmimo svarbą organizacijoje16

3.3. „Bugenių geležinkelio stoties“ sprendimų priėmimo procesas ir jo etapai18

Temos aktualumas. Su sprendimų priėmimu susiduria kone kiekvienas žmogus darbe, buityje ir pan. Paprastus sprendimus žmonės dažnai priima neapgalvoję, o tuo tarpu darbe sprendimų priėmimui laiko reikia skirti daugiau, nes tai yra sudėtingas procesas, kuris gali pakeisti organizacijos ateitį, nulemto jos sėkmę todėl vadovams, darbuotojams pravartu priimant sudėtingesnius sprendimus domėtis Lietuvos ir užsienio autorių, tokių kaip pvz.: Stoškus S., Martinkus B., Stoner J. A.F. ir kitų, literatūra.

Problematika. Sprendimų priėmimas atrodo visiems gerai ir aiškiai suprantamas procesas, tačiau ne kiekvienas vadovas sugeba tinkamai priimti sprendimus, kurie vestų organizaciją į sėkmę, dėl to neretai kyla įvairių sunkumų. Todėl kyla klausimas, kaip ir kokį sprendimą priimti, kad jis leistų įgyvendinti organizacijos išsikeltus tikslus?

Darbo tikslas – Išanalizavus sprendimo priėmimo teorinius aspektus, ištirti ir „Bugenių geležinkelio stoties“ darbuotojų požiūrį į sprendimų priėmimą.

Išnagrinėti „Bugenių geležinkelio stoties“ darbuotojų požiūrį į sprendimo priėmimo svarbą organizacijoje.

Darbo metodai: mokslinės literatūros ir informacijos šaltinių analizė, anketinė apklausa raštu, informacijos susisteminimas, duomenų apdorojimas su Microsoft Excel (2010).

Darbo objektas – AB Lietuvos geležinkeliai, Bugenių geležinkelio stotis. Bugenių geležinkelio stotis yra aukščiausios klasės prekių ir perdavimo stotis. Ji pastatyta 1980 metais kartu su Mažeikių naftos perdirbimo įmone, šios gamyklos sukurtos produkcijos išvežimui. Dabar stotyje dirba 145 darbuotojai.

Pagrindinės stoties funkcijos: prekinių traukinių priėmimas ir išleidimas; sąstatų išformavimas ir naujų suformavimas; vagonų nuvarymas į privažiuojamuosius kelius, atvarymas iš jų bei manevrų vykdymas privažiuojamuosiuose keliuose; traukinių lapų įforminimas; vagonų techninė priežiūra ir komercinė apžiūra.

Bugenių geležinkelio stoties struktūra: stoties administracija ir 3 gamybiniai padaliniai:

eismo ūkis - traukinių priėmimas ir išleidimas laikantis traukinių eismo grafiko, sąstatų suformavimas ir išformavimas pagal traukinių formavimo planą.

vagonų ūkis – atvykusių bei suformuotų ir parengtų išleisti traukinių sąstatų vagonų techninių gedimų nustatymas ir smulkiųjų gedimų pašalinimas.

krovinių ūkis – važtos dokumentų, supaprastintų muitinės tranzito procedūrų įforminimas, krovinių vežimo tarifų bei papildomų mokesčių paskaičiavimas.

Informacijos šaltinių apžvalga. Darbas parengtas vadovaujantis Vaitiekaus A., Mauricienės I. Baigiamųjų ir kursinių darbų rengimo metodika. Analizės pagrindą sudaro įvairios mokslinės literatūros knygos, straipsniai, informacija iš duomenų bazių.

  • Vadyba Kursinis darbas
  • Microsoft Word 456 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 26 puslapiai (5867 žodžiai)
  • Kolegija
  • Ieva
  • „X“ įmonės sprendimų priėmimo ypatumų analizė
    10 - 1 balsai (-ų)
„X“ įmonės sprendimų priėmimo ypatumų analizė. (2017 m. Kovo 20 d.). https://www.mokslobaze.lt/x-imones-sprendimu-priemimo-ypatumu-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 20 d. 15:54
×