,,X'' įmonės trumpalaikių įsipareigojimų auditas


Panevėžio kolegijos vadybos ir verlo katedra. Ieva Valiukonytė. UAB ,, x'' trumpalaikių įsipareigojimų auditas. Misija , vizija , vertybės. Kokybės politika. Akcinis kapitalas. Vardai , pavardės. Finansinės atskaitomybės analitinė apžvalga pest analizė. Politiniai aspektai. Socialiniai aspektai. Ekonominiai aspektai. Technologiniai aspektai. Ssgg analizė. Horizontali finansinė analizė. Turto analize. Nuosavybes horizontali. Vertikali finansinė analizė. Suma , Lt. Kapitalas ir rezervai. Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai. Santykinių rodyklių analizė. Finansinis rodiklis. Audito organizavimas trumpalaikių įsipareigojimų srityje. Audito išvada ir ataskaita trumpalaikių įsipareigojimų srityje. Toleruotina klaida ir įmonės ir jos verslo apžvalga. Literatūros šaltiniai.


Organizacinė struktūra. Bendrovė turi visuotinį akcininkų susirinkimą, vienasmenį valdymo organą – bendrovės vadovą

Daugėja argumentų, kad aplinka ne tik veikia įmonę, bet dažnai lemia jos veiklą, rezultatus ir netgi išlikimą (Virvilaitė R., Jefimov V., 2008). Įvertinant išorinę aplinką reikia atkreipti dėmesį į įvairius kriterijus. Svarbu įvardinti bei įvertinti veiksnius, galinčius turėti įtakos kuriamai įmonės strategijai, nustatyti faktorius, galinčius kelti grėsmę organizacijai bei įvardinti tuos faktorius, kurie gali suteikti papildomas galimybes. Įmonės nuolat konkuruoja su kitomis kompanijomis dėl geresnių tiekimo sąlygų ar dėl rinkos dalies. Be to, pardavimus pastoviai veikia galimi pakaitalai. Kita vertus, nuolatos reikia galvoti apie galinčius į rinką ateiti konkurentus (Vasiliauskas, 2001, p. 60).

Šiuo metu miškuose paliekama daug medžių šakų ir kitų nedidelių atliekų, kurios gali įv. įtakoti iš medienos gaminamai produkcijai;

Kylant iškastinio kuro kainoms tikėtina, kad vis patrauklesnis taps medienos atliekų panaudojimas kurui

Gamybos procese susidarančių atliekų kiekis ir popieriaus gamybos kokybė labai priklauso nuo perdirbamos makulatūros kokybės, t.y. popieriaus atliekų tinkamo išrūšiavimo;

Mažėjantis gyventojų skaičius ateityje gali lemti mažėjančią paklausą Lietuvoje.

Medienos atliekos labai patrauklios, kaip struktūrinė medžiaga kompostavimo atveju.

Komplikuotas apdorotos medienos (baldų liekanų, dažytų paviršių medienos ir pan.) tvarkymas, kadangi tokias atliekas deginti išgaunant energiją reikalingi spec. įrenginiai atitinkantys Deginimo direktyvos reikalavimus

Praktiškai visos popieriaus pramonės gamybos įmonės PK gamybai naudoja antrines žaliavas – makulatūrą, nors jų asortimentas labai specializuotas

Pagrindinės PK gamybos įmonėse AB „Grigiškės“ dar vis vyrauja tarybinių laikų technologiniai įrengimai, kuriems būtina modernizacija, kad tokios įmonės išliktų konkurencingos užsienio šalių rinkose.

Politiniai aspektai. 3.Produkcijai tik išvažiavus pro įmonės vartus, išsyk yra skaičiuojami visi mokesčiai, o jei jie nurodytais terminais nesumokami yra skaičiuojami delspinigiai. Sunkią bendrovių situaciją paaštrino padidėję mokesčiai. Nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. padidintas PVM, kuris dabar siekia 21 proc. Nuo 2010 m. sausio įsigalioja 15 proc. pelno mokestis. Mažoms įmonėms jis tesieks 5 proc. 15 proc. pelno mokesčio tarifas buvo taikomas iki 2009 metų pradžios, o iki 20 proc. jis buvo padidintas siekiant sunkmečiu į biudžetą surinkti daugiau pajamų.

SWOT analizė yra pagrindinis įmonės vidinės būklės įvertinimo būdas. Ši analizė naudojama nustatant įmonės pranašumus, trūkumus, galimybes ir grėsmes, tam kad būtų galima išsiaiškinti kaip panaudoti pranašumus galimybėms įgyvendinti, kaip pasinaudojant galimybėmis ištaisyti trūkumus, kaip panaudoti pranašumus grėsmėms sumažinti ir kokius trūkumus reikia pašalinti, kas sumažėtų grėsmės.

Pranašumai ir trūkumai yra įmonės vidinės ypatybės, stipriosios ir silpnosios pusės lyginant su konkurentais ir jos valdomos, tai: finansiniai, marketingo, organizaciniai arba darbo išteklių pranašumai ir trūkumai. Galimybės ir grėsmės yra išorinės aplinkos ypatybės ir jos įmonei nepavaldžios, tai: politiniai, ekonominiai, technologiniai pokyčiai, pasikeitimai konkurencijoje, reguliavimo pakitimai ir naujų rinkų radimas ir pan.

Atlikus bendrovės turto horizontalią analizę, galima matyti, kad per nagrinėjamą laikotarpį 2008m.-2010m. turtas kito.

  • Microsoft Word 23 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 17 puslapių (3064 žodžiai)
  • Kolegija
  • Ieva
  • ,,X'' įmonės trumpalaikių įsipareigojimų auditas
    8.7 - 6 balsai (-ų)
,,X'' įmonės trumpalaikių įsipareigojimų auditas. (2016 m. Birželio 07 d.). https://www.mokslobaze.lt/x-imones-trumpalaikiu-isipareigojimu-auditas.html Peržiūrėta 2019 m. Sausio 16 d. 13:53
×