XIX - XX amžiaus Vakarų Europos ir Amerikos filosofija


Įvadas. Xix amžiaus filosofija. Vakarų Europos filosofija ir žymūs filosofai. Imanuelis Kantas (1724 – 1804). Georgas Hegelis (1770 – 1831). Karlas Marxas (1818 – 1883). Friedrichas Engelsas (1820 – 1895). Amerikos filosofija ir žymūs filosofai. Viljamas Džeimsas (1842 – 1910). Xx amžiaus filosofija. Vakarų Europos filosofija ir žymūs filosofai. Edmundas Huserlis (1859 – 1939). Henri Bergsonas (1859- 1941). Karlas Jaspersas (1883 – 1969). Alberas Kamiu (1913 – 1960). Amerikos filosofija ir žymūs filosofai. Džordžas Santajana (1863 – 1952). Erichas Fromas (1900 - 1980). Išvados. Literatūros sąrašas.


XIX ir XX amžiuje filosofija kaip niekada anksčiau įsigilino į žmogaus problemas kur kas plačiau ir giliau negu ankstesniaisiais laikais. XIX amžius filosofijai nors buvo ir nepalankus laikotarpis, bet vis dėlto šiame amžiuje filosofija užėmė svarbią vietą, šiame laikotarpyje netrūko nei mokslininkų, nei filosofų, nei susikūrusių naujų pažiūrų. Jau XX amžiuje pradėjo gana sparčiai sklisti filosofinės teorijos. Kaip kurios teorijos greitai iškildavo, bet tuo pačiu ir greitai išnykdavo. Filosofinių teorijų išnykimui didelės įtakos turėjo pasaulyje vykę karai ir perversmai.

Išanalizuoti XIX – XX amžiaus Vakarų Europos ir Amerikos filosofiją.

Apie 1830 metus prasideda ta filosofija, kurią labai bendra prasme galima vadinti dabartine. Tai, kas buvo iki šios datos, jau aiškiai priklauso praeičiai, ir mums yra jei ne svetima, tai bent jau tolima; jei tai ir susiję su mūsų mąstysena, tai tik netiesiogiai. O kas atsirado po šios datos, priklauso arba dabarčiai, arba tiesiogiai vedė į ją.

Laikotarpis po 1830 metų sudaro tam tikrą visumą, tačiau jame galima išskirti du etapus: tą, kuris yra artimiausia mūsų praeitis, ir tą, kuris yra mūsų dabartis. Artimiausia praeitis – tai XIX amžius, tiksliau sakant, jo vidurys ir pabaiga.

XIX amžiaus, tiksliau, antrosios jo pusės, filosofija vystėsi kitaip nei ankstesnė. Pirmiausia pati jos raida buvo spartesnė: idėjos gimdavo viena po kitos ir dažnai po keleto metų užleisdavo vietą visiškai priešingoms idėjoms. Tai lėmė visų gyvenimo sąlygų kaita, paspartėjąs gyvenimo tempas, nauja technika, išplėtotas organizuotumas. Iki tol neregėtos komunikavimo priemonės įgalino greičiau ir lengviau pasikeisti mintimis. Niekada anksčiau nėra buvę tiek daug filosofinių publikacijų; ankstesnių amžių vaizduotę užplūdo ne tik ją pranokstanti aibė knygų, bet atsirado ir naujas reiškinys – mokslinė periodika. Kaip tik ji iškart tapo viena svarbiausių filosofinės produkcijos formų ir paskatino pereiti nuo stambesnių publikacijų prie straipsnių, fragmentų, pastabų, prie lengvesnių ir greitesnių būdų pasikeisi mintimis. (Tatarkiewicz, W., 2008)

Laikotarpiui, apimančiam XIX amžiaus vidurį ir pabaigą, būdinga didelė filosofinių pažiūrų įvairovė. Atsirado naujų pažiūrų, bet kartu ir senosios išlaikė savo šalininkus.

Pirmasis laikotarpis (1830 – 1860 m). Šiuo laikotarpiu atsirado Marxo ir Engelso dialektinis materializmas. Šiuo laikotarpiu sukurtomis pažiūromis gyveno vėlesnės XIX amžiaus kartos, kurios jas toliau vystė ir plėtojo.

Antrasis laikotarpis (1860 – 1880 m). Jau turėjo įsitvirtinusią filosofiją – pozityvizmą – ir ją plėtojo sistemingai ir detaliai. Pirmuoju laikotarpiu buvo klojami pamatai, o šis jau statė sienas. Vadovaujantis įsigalėjusia doktrina, šiuo laikotarpiu stengtasi padaryti tai, ką būtų galima pavadinti filosofijos išparceliavimu: norėta nuo filosofijos atidalyti tuos skyrius, kurie galėtų tapti specialiaisiais, empiriniais ir gamtotyriniais mokslais. Pozityvieji filosofai buvo įsitikinę, kad mokslai vystysis sėkmingai, jeigu jie bus nepriklausomi nuo filosofijos.

Trečiasis laikotarpis (1880 – iki XIX a. pb). Tai buvo tarsi pereinamasis laikotarpis, nes tada dar viešpatavo minimalistinė filosofija, bet jau iš visų pusių ėmė rastis argumentų prieš ją. Šie argumentai skatino filosofinių pažiūrų permainas, kurios realizavosi jau tik kitame šimtmetyje.

  • Filosofija Referatas
  • Microsoft Word 50 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 18 puslapių (4176 žodžiai)
  • Kolegija
  • Sandra
  • XIX - XX amžiaus Vakarų Europos ir Amerikos filosofija
    10 - 2 balsai (-ų)
XIX - XX amžiaus Vakarų Europos ir Amerikos filosofija. (2017 m. Kovo 17 d.). https://www.mokslobaze.lt/xix-xx-amziaus-vakaru-europos-ir-amerikos-filosofija.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 24 d. 00:37
×