XVII-XVIIIa svarbiausios sąvokos


Atstovų Rūmai. Bajoriškoji demokratija. Lietuvos Vyriausias Tribunolas. Pavietų teismai. Pilies teismas. Seimo teismas. Abiejų Tautų Respublika. Elekcinis seimas. Henriko artikulai. Karūnacinis seimas. Trilaukė sėjomaina. Valakų reforma. Žagrės mokestis. Nebylusis seimas. Dinastiniai karai. Kuršo kunigaikštystė. Konvokacinis seimas. Liberum veto. Pacta conventa. Olyvos taika. Separatinė taika. Taikos sutartis.


Bajoriškoji demokratija – santvarkos forma Lenkijos ir Lietuvos valstybėje, grįsta ekonomine ir politine bajorijos emancipacija, nukreipta prieš didikus ir Bažnyčią.

Iždininkas – iždo tvarkytojas. Rinko mokesčius, rūpinosi pinigų kaldinimu, mokėjo atlyginimus.

Kancleris – LDK kanceliarijos viršininkas. Tvarkė įstatymų leidybą, kontroliavo, kaip jie vykdomi.

Kaštelionas – karinių-administracinių funkcijų pareigūnas, atstovaujantis monarcho vald-iai, vadovaujantis piliai ir jos apylinkei.

Lietuvos Vyriausias Tribunolas – aukščiausias apeliacinis LDK teismas.

Maršalka - LDK ir ATR valstybės arba bajorų atstovavimo organų pareigūnas. 

Pakamaris – teismo valdininkas, žemės ribų bylas sprendžiantis teisėjas.

Pavietas – LDK administracinis teritorinis vienetas

Pavietų teismai – visuose LDK pavietuose veikusi žemiausia bajoriškų teismų grandis.

Pilies teismas – Lenkijos pavietų teismų pavyzdžiu LDK įkurtas teismas. Jam priklausė visi tame paviete gyvenantys ar žemės turintys bajorai.

Plikbajoris – nusigyvenęs arba išvis neturintis žemės bajoras.

Ponai – įtakingiausia Lietuvos didikų grupė. Sudarė atskirą socialinį sluoksnį. Reformos juos sulygino su bajorais.

Seimelis – svarbiausia vietinė bajoriškosios savivaldos institucija ATR.

Seimo teismas – aukščiausias ATR teismo organas.

  • Istorija Konspektas
  • Microsoft Word 14 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 2 puslapiai (732 žodžiai)
  • Jovaras
  • XVII-XVIIIa svarbiausios sąvokos
    10 - 2 balsai (-ų)
XVII-XVIIIa svarbiausios sąvokos. (2016 m. Kovo 31 d.). https://www.mokslobaze.lt/xvii-xviiia-svarbiausios-savokos.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 24 d. 22:06
×