Yzr Terminė analizė


Inžinerijos laboratorinis darbas. YZr (10%Y2O3, 90%ZrO2) TERMINĖ ANALIZĖ. Teorinis įvadas. Eksperimento metodika. Sintezei naudotų reagentų techninės charakteristikos. Trisaminas. Cirkonio acetatas. Itrio nitrato heksahidratas. Aparatūra. Eksperimento eiga. Rezultatai. Apibendrinimas. Literatūros sąrašas. Priedas.


YZr (10%Y2O3, 90%ZrO2) svorio pokyčio etapai ir šiluminiai efektai yra pavaizduoti trečiame paveiksle (3 pav). Bendras svorio pokytis tyrimo metu yra lygus ~ 44,5 %. Svorio pokytis iki 580 °C temperatūros mėginio svoris beveik nekito. Galima daryti išvadą, kad YZr reiktų kaitinti prie aug aukštesnių temperatūrų, nes tokio tipo medžiagos yra labai atsparios. Tyrimo metu įvyko du endoterminiai ir vienas egzoterminis prrocesas. Prie 275 °C (∆H = 1183 J/g) ir 722 °C (∆H = 3014 J/g) temperatūros įvyko endoterminiai procesai. Prie 439 °C įvyko egzoterminis procesas, nes išsiskyrė šilumos kiekis, galimai dėl junginio skilimo (∆H = -480 J/g) .

Yzr Terminė analizė. (2014 m. Balandžio 30 d.). http://www.mokslobaze.lt/yzr-termine-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 07:48