Žaliavų sodrinimas


Chemijos laboratorinis darbas. Chemijos pramonėje stengiamasi vartoti koncentruotas žaliavas, nes tada galima suintensyvinti procesus, gauti geresnės kokybės prodyktus ir sumažinti gamybos išlaidas. Dažnai gamtinėse žaliavose būna per mažai naudingo komponento, kad jos galėtų būti ekonomiškai naudojamos, todėl žaliavos sodrinamos. Žaliavų sodrinimas – tai pagrindinio jų komponento koncentracijos didinimas.


Sodrinant žaliavas gavybos vietose, sumažėja transportavimo išlaidos. Šių išlaidų sumažėjimas proporcingas naudingojo komponento koncentracijos padidėjimui. Skirtingos agregatinės būklės žaliavoms tinka skirtingi sodrinmo būdai.

Kietų žaliavų mechaniniai, cheminiai, terminiai sodrinimo būdai pagrįsti žaliavą sudarančių mineralų skirtingomis fizikinėmis, cheminėmis savybėmis bei skirtinga lydimosi temperatūra.

Sodrinama žaliava (gamtinė uoliena) susmulkinama taip, kad subyrėtų į atskirus mineralus. Paskui įvairiais būdais vieni mineralai atskiriami nuo kitų. Gaunamos dvi arba daugiau frakcijų. Frakcija (arba kelios frakcijos), prisodrinta pagrindinio komponento, vadinama koncentratu. Frakcijos sudarytos iš priemaišų, kurios nevartojamos gamyoje (bergždžioji uoliena) vadinamos liekanomis.

Dažniausiai naudojami mechaniniai žaliavų sodrinimo būdai:sijojimas, gravitacinis sodrinimas, elektromagnetinė ir elektrostatinė separacija bei floatacija. Dažnai sodrinama palaipsniui, naudojant kelis sodrinimo būdus, pvz. , sijojimą, elektromagnetinė separaciją, gravitacinį sodrinimą.

Sijojama, Medžiagos skirstomos pagal grūdelių dydį, kai uolieną sudaro tvirti ir trapūs mineralai. Trapūs subyra į smulkesnius grūdelius ir sijojami išbyra pro sietą. Pavyzdžiui, tokiu būdu fosforitai atskiriami nuo priemaišų (bergždžios uolienos).

Gravitacinis sodrinimas (šlapiasis ir sausasis) pagrįstas skirtingos masės dalelių skirtingu kritimo greičiu skysčio arba dujų sraute. Šiuo būdu galima atskirti mineralus, kurie pasižymi skirtingu mechaniniu stiprumu arba tankiu.

Žaliavų sodrinimas. (2011 m. Liepos 02 d.). http://www.mokslobaze.lt/zaliavu-sodrinimas.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 24 d. 05:42