Žanas Žakas Ruso ir jo socialinė koncepcija


Zanas zakas ruso skaidres. Ž ž ruso. Žano žako ruso skaidrių pristatymas. Ruso filosofija. Vaikystė pagal žaną žaką ruso. Ruso koncepcija. Zano zako ruso revoliucines idejos. Zano zako ruso filosofija. Ruso socialine koncepcija. Žanas žakas ruso politine.

Besiformuojantys ir įsitvirtinantys Europos šalyse bur¬žuaziniai santykiai buvo reikalingi idėjinio pagrindimo. XVIII amžius — tai intensyvaus buržuazinės ideologijos for¬mavimosi amžius, vadinamas Šviečiamąja epocha. To meto buržuazinių revoliucijų programų idėjinį ir politinį turinį iš esmės apsprendė racionalistinė šviečiamoji filosofija. Nors ji buvo nevienalytė ir įvairiose šalyse įgaudavo specifinių bruožų, tačiau ją jungė ryškus antifeodalinis bei antiklerikalinis kryptingumas. Vis dėlto XVIII a. Prancūzija kurį laiką išvengė tų revoliucinių sukrėtimų, kuriuos pergyveno Anglija, Olandija.

Besiformuojantys ir įsitvirtinantys europos šalyse bur­žuaziniai santykiai buvo reikalingi idėjinio pagrindimo. Xviii amžius — tai intensyvaus buržuazinės ideologijos for­mavimosi amžius, vadinamas šviečiamąja epocha. Vis dėlto xviii a. Čia absoliutizmas tvirtai saugojo feoda­lines privilegijas. Jis nebuvo imlus naujoms idėjoms. Bet ir čia, nepaisant žiauriausių represijų, formavosi buržuazinė ideologija, kurios pagrindinis šaltinis buvo šviečiamoji filo­sofija, prancūzijoje šviečiamosios idėjos intensyviausiai vys­tėsi tarp 1715 m. (liudviko xiv mirties metai) ir 1789 m. (bastilijos šturmas), o didžiausio suklestėjimo pasiekė apie 1751 m. Kai pasirodė d. Didro (1713—1784) redaguojamos enciklopedijos pirmasis tomas.

švietėjai suformulavo sveiko proto koncepciją, pagal kurią visko matas yra protas; visa, kas egzistuoja, esą pri­valo atsilaikyti prieš proto teismą. Racionalizmas stipriai veikė šviečiamosios epochos filosofus. Pirmasis, kuris sukilo prieš šį proto kultą, buvo ž. Ž. Ruso.

žanas žakas ruso gimė 1712 m. Birželio 28 d. Ženevoje. Laikrodininko šeimoje. Nors ji ir nebuvo aristokratinės kil­mės, tačiau tuometinėje socialinėje hierarchijoje užėmė gana • aukštą padėtį. Ž. Ž. Ruso dėdė iš motinos pusės pulkininkas gabrielis bernaras buvo ženevos įtvirtinimų inžinierius.

Iš pat mažens žanas žakas guviai stebėjo, kas vyksta jo gimtajame mieste. Miestiečiai tada šventai saugojo savo didvyrio fatijaus, sušaudyto 1707 m. , prisiminimą. Amatininkai būrėsi į įvairias slaptas organizacijas.

Nors ženevoje veikė demokratiškiausia tais laikais konsti­tucija, tačiau ji nepatenkino plebėjų. Miestiečiai siekė iš­plėsti savo teises. Ž. Ž. Ruso vaikystė sutapo su liaudies judėjimo pakilimu. Ženeviečiai atgaivino seną atstovavimo liaudžiai tradiciją. Jie siųsdavo delegacijas, kurios išdėstydavo ženevos tarybai miestiečių skundus. Pirmajai tokiai delegacijai 1718 m. Gruodžio d. Vadovavo pjeras miušaras, ž. Ž. Ruso pusbrolis. Dauguma žymių opozicijos vadų gy­veno toje pačioje gatvėje, kaip ir ž. Ž. Ruso. Kvartalo ber­niukai organizuodavo būrius, kurie užpuldinėdavo aristo­kratų atžalas. Tokiose gatvių batalijose dalyvaudavo ir ma­žasis žanas žakas.

ž. Ž. Ruso didelį įspūdį padarė tėvas, pagarsėjęs nenuorama, visada pabrėždavęs, kad jis —laisvas žmogus. 17žž m. Jis susikirto su prancūzų karininku, kurį užstojo vietinė valdžia. Ž. Ž.

  • Filosofija Referatas
  • Microsoft Word 20 KB
  • 2011 m.
  • 6 puslapiai (3278 žodžiai)
  • Žanas Žakas Ruso ir jo socialinė koncepcija
    10 - 1 balsai (-ų)
Žanas Žakas Ruso ir jo socialinė koncepcija. (2011 m. Liepos 10 d.). https://www.mokslobaze.lt/zanas-zakas-ruso-ir-jo-socialine-koncepcija.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 22 d. 07:20
×