Žemės atmosferos sandara ir klimato kaita


Žemės atmosferos sandara ir klimato kaita.. Zemes sandara. Zemes atmosfera ir klimato kaita. Oro sandara. Atmosferos sandaros schema. Vertikalioji atmosferos sandara. Klimato kaita referatas. Subarktinė klimato kaita. Duju sudeties kitimas vertikaliojoje atmosferoje. Zemes atmosfers sandara.

Įvadas. Žemės atmosferos sandara. Klimato kaita, jo veiksniai. Ozono sluoksnio sumažėjimas stratosferoje. Rūgštūs lietūs. Šiltnamio efektas. Oro tarša. Išvados. Literatūros sąrašas.

Žmogus tapo labai galingas, naudodamas bei valdydamas išorinę energiją ir taip „perstumdamas“ materialinius objektus. Jis visomis įmanomomis priemonėmis kontroliuoja gamtinius energijos srautus ir visiškai ne taip, kaip tai vyksta gamtoje (aplinkos apsaugos vadyba, 1999). Formuojantis biosferai, labiausiai atmosferą teršė ugnikalniai. Aprimus vulkaniniams procesams ir pradėjus šeimininkauti žmogui, palaipsniui didėja antropogeninė tarša, ypač grėsminga padėtis pradėjo klostytis nuo xix a. Vidurio (šešelgis, 1991). Žmogaus veiklos išmetalai sudaro dešimtis tūkstančių medžiagų. Didelę dalį sudaro kietosios dalelės (dulkės, dūmai, suodžiai), anglies monoksidas, sieros dioksidas, azoto oksidai, lakūs angliavandeniliai, fosforo junginiai, sieros vandenilis, amoniakas, chloras, fluoro vandenilis ir kt. (aplinkos apsaugos vadyba, 1999). Apskaičiuota, kad dabartiniu metu kasmet į orą patenka apie 2 milijardai tonų dujų, suodžių ir dulkių. Išdalinus šiuos teršalus pasaulio gyventojams, kiekvienam iš jų tektų po 400 kg.

Vertikaliųjų oro srovių veikiamos žalingos dalelės kyla aukštyn, sunkesnės po kiek laiko iškrenta čia pat, o lengvesnės ilgai išsilaiko atmosferoje, nunešamos tolyn ir išsisklaido oro baseine. Užsilikusios atmosferoje priemaišos kaupiasi ir keičia atmosferos sudėtį (daugėja anglies dioksido, keičiasi ozono sluoksnis ir kt. ). Dėl to, vertinant atmosferą aplinkos apsaugos aspektu, į ją tenka žiūrėti ne tik kaip į biosferos sudedamąją dalį, garantuojančią gyvybę žemėje, bet ir kaip į terpę, kaupiančią ir pernešančią žalingas medžiagas (šešelgis, 1991).

Daugeliui oro teršalų būdinga tai, kad gali išlikti ore gana ilgą laiką, oro masės juos perneša toli nuo šaltinių. Dėl oro taršos keičiasi klimatas, prastėja miestų oro kokybė, mažėja požemio ozono kiekiai, rūgštėja dirvožemis ir paviršinis vanduo. Tai neigiamai veikia žmonių sveikatą, žemės ūkio produktyvumą, biologinę įvairovę, miškų būklę (baltrėnas, 2008).

Del didėjančios globalinės taršos aplinkos apsauga tapo tokia sudėtinga problema, kad jos nepajėgia išspręsti pavienės valstybės - iškilo būtinybe vienyti valstybių pastangas, telkti mokslo laimėjimus, visuomenę (daukšas, 2004).

Darbo objektas – žemės atmosferos sandara ir klimato kaita.

Darbo tikslas – aptarti ir apibūdinti žemės atmosferos sandarą ir klimato kaitą. Darbo uždaviniai: pateikti žemės atmosferos sandarą, pagrįsti klimato kaitą, jo veiksnius.

  • Microsoft Word 105 KB
  • 2012 m.
  • 15 puslapių (4403 žodžiai)
  • Vaida
  • Žemės atmosferos sandara ir klimato kaita
    10 - 1 balsai (-ų)
Žemės atmosferos sandara ir klimato kaita. (2012 m. Gegužės 06 d.). https://www.mokslobaze.lt/zemes-atmosferos-sandara-ir-klimato-kaita.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 22 d. 02:14
×