Žemės sklypo topografinės nuotraukos sudarymas


Baigiamojo darbo tema. Rietavo savivaldybės Tverų seniūnijos privataus žemės sklypo topografinės nuotraukos sudarymas. Įvadas. Profesinių kompetencijų, kurias siekiama pademonstruoti baigiamuoju darbu, sąrašas. Teorinis pagrindas apibūdinantis topografinių nuotraukų sudarymą. Rietavo savivaldybės tverų seniūnijos privataus žemės sklypo topografinės nuotraukos sudarymas. Darbo metodikos ir priemonių aprašymas. Topografinės nuotraukos geodezinis pagrindas. Lietuvos valstybinis GPS tinklas. Topografinės nuotraukos sudarymas. Inžinerinių statinių ir požeminių komunikacijų nuotraukos. Lietuvos Respublikos teritorijos žemėlapių 1994 m. Lietuvos koordinačių sistemoje skaidymo lapais aprašymas. Užstatytų teritorijų horizontalioji ir aukščių (vertikaliojiNuotrauka. Programa GeoMap Darbo priemonės.

Topografinė nuotrauka - tai topografinių planų bei žemėlapių sudarymas. Nuotraukos atlikimo darbai skirstomi į lauko ir kamerinius. Nuotrauka gali būti horizontalioji ir vertikalioji. Horizontalioji - tai žemės paviršiaus kontūrų bei objektų situacijos nuotrauka, vertikalioji - reljefo. Šios nuotraukos gali. būti daromos kartu arba atskirai pagal užsakovo poreikius.

Topografija – tai mokslas, nagrinėjantis žemės paviršių bei jame esančius vietovės elementus geometriniu požiūriu ir būdus šių objektų atvaizdavimui plokštumoje. Žemės paviršius ir jame esantys vietovės elementai gali būti pavaizduoti tokioje išraiškoje: žemėlapiu, plano, fotožemėlapiu ir skaitmeniniu vietovės modeliu.

Topografinė nuotrauka reikalinga norint projektuoti, rekonstruoti pastatus, tiesiant komunikacijas. Topografiniame plane atvaizduojama situacija, statiniai, reljefas, bei požeminės komunikacijos. Topografinės nuotraukos yra atliekamos įvairiais masteliais. Topografinis planas visada turi būti suderinamas su visomis inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis ir analoginės formos. Šioms paslaugoms atlikti yra būtina turėti licencijas.

Darbo tikslas : Išanalizuoti Rietavo savivaldybės Tverų seniūnijos privataus žemės sklypo topografinę nuotrauką.

Darbo objektas : Rietavo savivaldybės Tverų seniūnijos privataus žemės sklypo topografinė nuotrauka.

Darbo uždaviniai:

4. Sudaryti Rietavo savivaldybės Tverų seniūnijos privataus žemės sklypo topografinę nuotrauką.

Pagrindinės sąvokos geodezinėje veikloje naudojamos:

Geodezinis punktas – geodezinis ženklas su apsaugos zona, skirtas geodezinių parametrų saugojimui Žemės paviršiuje.

GPS (Globalinė  padėties nustatymo sistema) – specializuotų dirbtinių žemės palydovų ir prietaisų visuma, skirta padėčių nustatymui, pasaulinio ir valstybinių geodezinių tinklų sudarymui, atnaujinimui bei kitų teorinių ir praktinių uždavinių sprendimui.

Topografinių žemėlapių nomenklatūra – tarptautinė ar (ir) nacionalinė topografinių žemėlapių skaidymo lapais ir jų indeksavimo sistema. ( Geodezijos ir kartografijos įstatymas, 2001)

Pagal geodezinės, topografinės ir kartografinės veiklos sąlygas ir veiklos reglamentavimą, vykdant geodezinius, topografinius ir kartografinius darbus būtina:

1) užtikrinti tarptautinių, nacionalinių standartų ir normatyvinių teisės aktų reikalavimų laikymąsi, teisingą valstybės sienų ir Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ribų pavaizdavimą, o taip pat kitų politinių, administracinių ir geografinių darinių, vaizduojamų kartografinėje produkcijoje, atitikimą tarptautinėms sutartims, gynybos srityje – NATO norminiams dokumentams,  teisės aktams ir kitiems dokumentams;

2) pateikti vietovardžius žemėlapiuose ir georeferencinių duomenų bazėse pagal Jungtinių Tautų Organizacijos standartizavimo rekomendacijas, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos patvirtintus sąrašus ir žinynus bei vadovaujantis Valstybinės kalbos įstatymu;

3) vykdyti geodezinius, topografinius ir kartografinius darbus naudojant valstybines koordinačių ir aukščių sistemas;

2. Geodezinio pagrindo duomenų bazė atnaujinama ir sistemiškai pildoma pagal reikalavimus, kuriuos nustato  Įgaliota institucija.

rastrinių duomenų formatai TDF, TWF bylos*.

J. Skeivalas ( 2004 ) nagrinėja elektroninių tolimačių, tacheometrų ir GPS imtuvų, priimančių navigacinės sistemos palydovų signalus, konstrukcijos, matavimų metodus, matavimo rezultatų apdorojimą. Šios mokomosios knygos paskaitų konspektas skirtas geodezijos specialybės studentams ir magistrantams, studijuojantiems geodezinius prietaisus, arba tobulinantiems savo žinias. Mokomoji knyga turėtų būti naudinga ir kitų specialybių studentams, studijuojantiems su geodeziniais prietaisais susijusius dalykus.

Šiuolaikinį geodezinį pagrindą sudaro geodeziniai tinklai. Nuotraukos geodezinis pagrindas yra skirtas sutankinimo tinklų išplėtimui ir susideda iš teodolitinių ėjimų, tiesioginių ir kombinuotų sankirtų. Nuotraukos pagrindo taškai įtvirtinami laikinais ženklais: metaliniais strypais, vamzdeliais, mediniais kuolais, o taip pat vinimis, įkaltomis į kelių ar šaligatvių dangas ir panšiai. Užstatytose teritorijose nuotraukos geodezinio pagrindo taškais panaudojami požeminių komunikacijų šulinių dangčių centrai, pastatų (statinių) kampai ir kiti aiškūs vietos daiktai. Tarp pradinių punktų pravedami atskiri teodolitiniai ėjimai arba ėjimų sistema su mazginiais taškais. Leidžiami kabantys ėjimai, turintys ne daugiau kaip tris linijas. Kabančių ėjimų ilgis neturi viršyti 500 m – 1:5000 mastelio nuotraukoms, 300 m – 1:2000 mastelio nuotraukoms ir 150 m – 1:1000 ar 1:500 mastelio nuotraukoms.

pastoviai įtvirtintų taškų perdavimo saugojimui aktai.Byla saugoma geodezinių darbų rangovo archyve.

Su prietaisu GPS galima dirbti įvairiais matavimo rėžimais:

- kai tikslūs matavimo duomenys gaunami iškart, naudojat ryšio priemonės (Real Time Kinematic);

- kai matavimų metu nenaudojamos ryšio priemonės, o tikslūs matavimų duomenys gaunami atlikus jų apdorojimą su programine įranga Trimble Geomatic Office. (Static, Fast Static, Kinematic).

Dirbant su GPS matininkai gali pasiekti centimetrinio tikslumo, matuojant objektus tik po keletą sekundžių. Atliekant topografinius planus, geodezines nuotraukas, kadastrinius matavimus nebereikia atlikinėti ilgų teodolitinių ėjimų. Dėl to pasiekiamas daug didesnis darbo našumas su mažesnėmis darbo sąnaudomis taip sugaišus mažiau laiko.

  • Geodezija Bakalauro darbas
  • Microsoft Word 57 KB
  • 2015 m.
  • 31 puslapis (7616 žodžiai)
  • Kolegija
  • Andrius
  • Žemės sklypo topografinės nuotraukos sudarymas
    10 - 2 balsai (-ų)
Žemės sklypo topografinės nuotraukos sudarymas. (2015 m. Balandžio 29 d.). https://www.mokslobaze.lt/zemes-sklypo-topografines-nuotraukos-sudarymas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 24 d. 22:00
×