Žemės sklypų įteisinimas


Valstybinės reikšmės miškų žemės sklypų ribų formavimas. Valstybinės reikšmės miškų žemės sklypų paženklinimas vietovėje. Riboženklių naudojamų valstybinės reikšmės miškų žemės sklypų paženklinimui, standartai. Valstybinės reikšmės miškų žemės sklypų kadastro duomenų parengimas. Kašučių kadastro vietovės 2006 m. projekto papildimo rengimas. Kretingos urėdijos Vaineikių girininkijos valstybinės reikšmės miškų žemės sklypų žemėtvarkos projekto rengimas ir baigiamieji darbai. Kretingos urėdijos Vaineikių girininkijos valstybinės reikšmės miškų žemės sklypo kadastriniai matavimai. Kretingos urėdijos Vaineikių girininkijos Akmenalių kaimo valstybinės reikšmės miškų žemės sklypo kadastrinių matavimų bylų rengimas. Išvados. Informacinių šaltinių sąrašas.


Valstybinė žemėtvarka – tai visuma priemonių žemės fondui valdyti ir žemės santykiams reguliuoti. Šių priemonių tikslas – nustatyti arba patikslinti žemės naudojimo pobūdį ir tvarką. Todėl valstybinės žemėtvarkos procesas susideda iš projektavimo darbų ir suplanuotų žemės naudojimo pakeitimų juridinio įteisinimo.

Žemėtvarkos principai – tai pagrindinės nuostatos žemei kaip gamtinės aplinkos ir nuosavybės objektui racionaliai naudoti ir saugoti.

2006 07 03 gautas VĮ Kretingos miškų urėdijos prašymas dėl patikejimo teise suteiktų valdyti valstybinių miškų teisinės registracijos. Šiame prašyme urėdija nurodė, kad Kašučių kadastro vietoveje pageidauja suprojektuoti 2197,2 ha. miško plotą. Todėl 2006 09 21 Klaipėdos apskrities viršininko įsakimu Nr. 13.6-48805 paskelbti Kašučių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildimo 2006 m. rengimo pradžia.

Baigiamojo darbo tikslas: išanalizuoti Kretingos urėdijos Vaineikių girininkijos valstybinio miško žemės sklypų ribų formavimą, paženklinimą vietoje ir dokumentų reikalingų šių žemės valdų įteisinimui rengimą.

The public planning is the unit of means for possessing the teritorial fund and controling teritorial intercourse. And the purpose of those means is to find or specify the attribution and order of the usage of land. Thats why the public planning procedure compounds of projections and juridical validations of planned usage of land variations.

The main attitude towards the land as a natural environment and as a property is to use and protect the land rationally. This is the principle of planning.

Forest is a special residence for the animate nature. And forest has various plots, which are distinguished by particular type of flora, the quality of soil, the productivity of land, ect.

2006 07 03 was received VĮ Kretingos Miškų forest campany application for the juridical registration of possessing public forests which theretofore were possessed just by the right of reliance. In this application Urėdija pointed that in the cadastre of Kašučiai they would like to project 2197,2 ha. And that’s why 2006 09 21 the head of Klaipėda district- commanded (Nr.13.6-48805) to announce about the complement of the project of Kašučiai cadastre land reform in the 2006.

Purpose: fully analyse the bound formatting of the public forest, marking locally, and the arrangement of necessary documents for the juridical validation of the land in Kretingos forest campany Vaineikių forestry.

2. Fully analyse the marking of Vaineikių forestry public forest plot locally and their landmark standards.

3. Fully analyse the preparation of public forest plot cadastre record file in Kretingos Urėdija Vaineikių Girininkija.

Žemės kadastras – tai gamtinių, ūkinių ir teisinių priemonių visuma žemei tirti, apskaicuoti ir vertinti. Žemės kadastrui sudaryti naudojami žemėtvarkos, dirvožemių, agrocheminių ir kitų tyrimų duomenys. Žemės kadastras tvarkomas pagal nustatytą tvarką ir sistemą.

Byla – kompiutierinė programa skirta automatizuotai paruošti žemės reformos nuosavybės teisės atkurimo bylas. Su šia programa galima paruošti šiuos dokumentus:

Byla – tai duomenų visuma apie sklypus ir pretendentus. Kiekviena byla turi turėti bent vieną turėtą valdą ir vieną pretendentą, o natūrinės bylos ir išvados dar turi turėti bent vieną projektuojamą sklypą

Rengiant diplominį darbą buvo naudojamos knygos, straipsniai internete, Lietuvos Respublikos įstatymai ir nutarimai, poįstatyminiai aktai, susije su miško žemės sklyo įteisinimų.

Lietuvos respublikos žemės ūkio ministro įsakymų dėl žemėtvarkos projektuose suformuotų valstybinės reikšmės miškų žemės sklypų paženklinimo vieovėje ir kadastro duomenų parengimu. Žemės ūkio ministerija informuoja, jog valstybės įmonės įmonėms miškų urėdijoms perduodamų patikejimo teise valstybinės reikšmės miškų žemės sklypų parengimo tvarką reglamentuoja valstybinės reikšmės miškų žemės sklypų planų parengimo taisyklės, patvirtintos Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministrijos generalinio direktoriaus 2005 m. Spalio 26 d. įsakymu Nr. 1p-200 (=in., 2006, Nr. 128 – 4650) [3]

  • Microsoft Word 802 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 42 puslapiai (10445 žodžiai)
  • Kolegija
  • Indre
  • Žemės sklypų įteisinimas
    10 - 3 balsai (-ų)
Žemės sklypų įteisinimas. (2016 m. Vasario 17 d.). https://www.mokslobaze.lt/zemes-sklypu-iteisinimas.html Peržiūrėta 2021 m. Sausio 22 d. 15:20
×
38 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo