Žemės ūkio technologijos


Žemės ūkio savarankiškas darbas. Žemės ūkio technologijų pagrindų studijų dalyko individualus namų darbas. Individualaus namų darbo tikslas ir uždaviniai. Individualaus namų darbo rengimas. Užduoties pasirinkimas. Augalo reikšmė ir derlingumas. Augalo vystymosi tarpsniai ir kritiniai laikotarpiai. Dirvožemio charakteristika. Sėjomaina. Augalo veislės parinkimas. Agrotechninių priemonių panaudojimas augalo vystymosi tarpsnių metu. Žemės ūkio technikos parinkimas, agroserviso paslaugų rinkos analizė. Ir ekonominiai skaičiavimai. Individualaus namų darbo apibendrinimas ir išvados. Naudotos literatūros sąrašas.


Studijų dalyko „Žemės ūkio technologijų pagrindai“ individualaus namų darbo tikslas yra išmokyti parinkti žemės ūkio technologijas pagal jų agrotechninį vertinimą ir ūkinės veikos įtaką gamtai, įvertinti biologinių, techninių, technologinių veiksnių įtaką lauko augalų ir gyvūnų produktyvumo bei kokybės formavimui, parinkti tinkamiausias mašinas ir racionaliai jas eksploatuoti pagal pasirinktą darbų technologiją. Be to, mokėti apskaičiuoti kai kuriuos traktorinių agregatų ekonominius rodiklius.

Individualiuosiuose namų darbuose pateikiama:

1)užduotyje nurodyto augalo reikšmė ir derlingumas;

2)augalo vystymosi tarpsniai ir kritiniai laikotarpiai;

3)dirvožemio charakteristika;

4)sėjomaina;

5)augalo veislė;

6)agrotechninių priemonių panaudojimas augalo vystymosi tarpsnių metu;

7)žemės ūkio technikos parinkimas, agroserviso paslaugų rinkos analizė ir ekonominiai skaičiavimai;

8)individualaus namų darbo apibendrinimas ir išvados.

Žemės ūkio technologijos. (2013 m. Gegužės 27 d.). http://www.mokslobaze.lt/zemes-ukio-technologijos.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 16:09