Žemės ūkio vertinimas


Žemės ūkio ekonomika esmė. Zemes ukio technologiju referatas. Zemes vertinimas referatas. Zemes ukio veiklos vertinimo kriterijai. Ukio ekonominis vertinimas. Žemės ūkio sistemų vertinimas. Zemes ukio bendrove referatas. Zemes ukis referatas. Logistikos reikšmė žemės ūkyje. Turto vertinimo referatas.

Žemės ūkio referatas. Žemės ūkio technologijos kaip ūkininkavimo (ūkio) sistemos elementas. Žemės ūkio sistema ir jos elementai. Technologijų samprata. Žemės ūkio technologijų įvairovė ir klasifikavimas. Žemės ūkio technologijų vieta ir reikšmė žemės ūkio sistemoje. Žemės ūkio gamybos technologinės aplinka ir jos veiksniai. Ekonominio žemės ūkio technologijų vertinimo esmė, tikslai ir uždaviniai rinkos ekonomikos ir tarptautinės integracijos sąlygomis. Ekonominis vertinimas: samprata ir ekonominė esmė. Optimalios žemės ūkio technologijos parinkimo būtinumas ir reikšmė. Žemės ūkio pertvarkymo ir modernizavimo politika. Technologinės aplinkos teisinio ir ekonominio reguliavimo priemonės lietuvoje. Naujų technologijų diegimo ekonominis skatinimas. Valstybės parama diegiant pažangias žemės ūkio technologijas. Privataus kapitalo įmonių parama propaguojant technologinę pažangą lietuvos žemės ūkyje. Žemės ūkio technologijų ekonominio vertinimo tikslai naujomis rinkos ekonomikos ir tarptautinės integracijos sąlygomis. Technologijų vertinimo metodai, kriterijai, ir rodikliai. Išteklių žemės ūkio technologijoms poreikio ir jų šaltinių vertinimas. Žemės ūkio technologijų diegimo proceso palyginamasis vertinimas. Technikos pasirinkimo veiksniai. Agregatų sudarymas. Ar apsimoka pirkti kombainą? Žemės ūkio technologijų taikymo rezultatų palyginamasis vertinimas. Žemės ūkio technologijų diegimo masto analizė ir ribų nustatymas. Kompleksinis žemės ūkio technologijų ekonominis įvertinimas ir panaudojimas ūkinių sprendimų parinkimui. Literatūra.


Vertinant nuosavas ir skolintas lėšas aišku, kad nuosavos lėšos turi duoti daugiau pelno. Skolintų lėšų šaltinių kainą nustato tų šaltinių aptarnavimo išlaidos.

Rinka nustato palūkanų dydį. Paskolos priklauso nuo pasaulinės rinkos. Egzistuoja tarpbankinė atsiskaitymo forma.

Paramos šaltiniai dažniausiai yra nemokami, bet yra ir sąlygų tai paramai gauti, kurios yra: *privalomas nuosavų lėšų įdėjimas į numatytą projektą, *privalomas įsigyjamų priemonių apdorojimas, *reikalavimas bent penketą metų nekeisti numatomos veiklos krypties ir apimties.

Tarpusavyje lyginant dažniausiai pateikiamos rekomendacijos: *rekomenduojama pasinaudoti parama, bet labai gerai įvertinus esamas rinkos sąlygas, *skolintas lėšas tikslingiau naudoti ilgalaikiam turtui įsigyti ir ilgalaikių paskolų įsigyjimui, *nuosavas lėšas tikslingiau naudoti einamosioms išlaidoms finansuoti.

Žemės ūkio technologijų augalininkystėje, gyvulininkystėje ir alternatyviose veiklose proceso ypatumai.

Laiko veiksnys turi dvejopą įtaką. Jos nagrinėjimui reikia išsiaiškinti esamą pinigų (PV) ir būsimą (FV) vertes. Angliškai: FV- future value – būsimoji vertė, PV – present value – esamoji (dabartinė) vertė.Esamoji vertė – tai tokia pinigų vertė, kai skaitinė reikšmė sutampa su duotuoju laiko vienetu. Būsimoji vertė – tai dabartinių pinigų vertė po tam tikro pinigų laikotarpio arba tos pačios skaitinės reikšmės pinigų vertė ateityje, kai juos reikia panaudoti dabartinių išlaidų dengimui. Toks pinigų vertės didinimas vadinamas kaupimu. Būsimosios dabartinių pinigų vertės skaičiavimas:

Pinigų perskaičiavimas iš esamos vertės į būsimąją vadinamas mažinimu arba diskontavimu.

Būsimoji vertė paskaičiuojama į esamąją mažinant: skaičiavimai vykdomi būsimąją vertę dauginant iš diskonto koeficiento. Prasmė ta, kad dabartiniu metu įsigytą turtą reikia įsigyti ar padengti vėlesniu laikotarpio metu.

Technologijų diegimo procesui įvertinti svarbiausi kriterijai: 1. Apsimokamumo sunaudotos lėšos turi būti padengtos ir technologijų rezultatų. Palyginama esamoji vertė su būsimąją ir perskaičiuojama pagal aiko veiksnį. 2. Investicinių diegimo trukmės įvertinimas. Naudojami laiko rodikliai: metai, mėnesiai, dienos skirtos investicijų įsisavinimui. 3. Darbo sąnaudų kriterijus. Jam įvertinti skaičiuojamos darbų apimtys darbo dienomis, valandomis ar sutartiniais vienetais. Pastariesiems kriterijams galutinai įvertinti atsižvelgiama ir į tai ar žemės ūkio technologijų diegimas baigiasi racionaliu laiku.

Traktorinių agregatų sudarymas – sudėtinga operacija. Nuo jos priklauso agregato darbo kokybė ir savikaina.

Traktorinių agregatų skaičiavimo metodika priklauso nuo darbo mašinų konstrukcijos ir paskirties, sujungimo būdo su energetine priemone, mašinų skaičiaus agregate.

Pagal mašinų prijungimo būdą prie energetinės priemonės agregatai skirstomi į prikabinamuosius, pusiau pakabinamuosiuose ir pakabinamuosius.

Pagal galios panaudojimą agregatai skirstomi į traukiamuosius (darbinės dalys pasyvios), sukamuosius (darbinės dalys aktyvios) ir mišriuosius (traukiamuosius – sukamuosius).

Skaičiavimo esmė – agrotechnikos leistiname darbinių greičių diapozone parinkti traktorių ir darbinę pavarą, nustatyti optimalų agregato darbo mašinų skaičių.

Traktorius ir darbo mašina parenkami atsižvelgiant į atliekamą darbą, taikomą technologiją, laukų didumą. Pavyzdžiui, arimas, kultivavimas, dirvų lyginimas dideliuose lygiuose laukuose turi būti atliekamas plačiabariais agregatais galingais traktoriais. Universalius ir mažos galios traktorius rekomenduojama nadoti dirbant vidutinio ir mažo dydžio laukuose.

■ Pinigą gali išleisti, gali taupyti. Sutaupęs galvoji, kur geriau jį padėti? „Kojinėje" laikyti ir nesaugu, ir jokios naudos. Negausi nei palūkanų, nei dividendų. Priešingai, dėl infliacijos jų vertė sumažės, vis mažiau už juos nupirkti galėsi.

  • Žemės ūkis Referatai
  • 2012 m.
  • Sigitas
  • 25 puslapiai (9271 žodis)
  • Universitetas
  • Žemės ūkio referatai
  • Microsoft Word 102 KB
  • Žemės ūkio vertinimas
    10 - 1 balsai (-ų)
Žemės ūkio vertinimas. (2012 m. Balandžio 05 d.). http://www.mokslobaze.lt/zemes-ukio-vertinimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 13:37