Žemės ūkis

Žemės ūkio referatai, kursiniai, konspektai ir kiti mokslo darbai. Nuolat atnaujinama darbų bazė.
777 dokumentai
Lentpjūvė verslo planas
Lentpjūvės verslo planas. Miško kirtimas. Lentų ir rąstų pjovimas verslo planas. Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės valdymo struktūra. Valdymo funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Motyvavimas. Kontrolė. Valdymo metodai. Valdymo stilius. Valdymo sprendimų priėmimas. Išorinė įmonės ...
Žemės ūkio verslo planai, Verslo planas, 15 psl.
2012 10 15
Avių auginimas Lietuvoje
Avių auginimo perspektyvos Lietuvoje. Įvadas. Didelė avių veislių įvairovė. Veislinės avys. Lietuvos vietinės šiurkščiavilnės. Lietuvos juodgalvės. Prekosai. Romanovo veislės avys. Ostfryzai. Sufolkai. Berišon diušer. Tekseliai. Vokietijos juodgalvės. Dorper veislės avys. Vokietijos merinosai. Šarolė veislės avys. ...
Žemės ūkio kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 psl.
2011 06 22
Specializuoto braškių ūkio projektas
Įvadas braškių ūkio verslo idėja ir tikslai. Ūkio pristatymas. Braškių uogų rinka. "frigo" braškių technologija. Braškių botaninės, biologinės ir ūkinės savybės. Dirva ir braškių auginimo sąlygos. Priešsėliai, sėjomainos dirvos paruošimas. Braškių sodinimas. Braškių priežiūra. Braškių apsauga nuo ligų ir ...
Žemės ūkio kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2013 01 09
Ūkininko ūkio veiklos apskaita dvejubine sistema
Įvadas. Literatūros ir norminių teisės aktų apžvalga. Ūkininko veiklos apibūdinimas. ,,n“ ūkininko veiklos apskaita dvejybine sistema. Išvados. Literatūra. Priedai.
Žemės ūkio kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2012 04 06
Juostiniai ir grandininiai transporteriai
Įvadas. Juostiniai transporteriai. Bendros paskirties transporteriai su gumuota juosta. Juostos palaikymo įtaisai. Juostinių transporterių pavaros. Juostinių transporterių būgnai. Juostos įtempimo mechanizmai. Transporterio pakrovimas, iškrovimas, juostos valymas. Juostinių transporterių tipai. Grandininiai transporteriai. Kabantieji ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 24 psl.
2011 04 20
Žirgyno verslo planas
Santrauka. Idėjos aprašymas. Įsikūrimo data. Transportas. Darbuotojai. Konkurencija. Rinkos dydis ir tendencijos. Marketingas. Verslo aplinkos veiksniai. Marketingo tikslai. Tikslinių rinkų pasirinkimas. Marketingo elementai. Paslaugos rinkos požiūriu. Pasiskirstymo kanalai. Darbuotojai ir jų atlyginimai. Pajamos ir išlaidos. Paskolos ...
Žemės ūkio verslo planai, Verslo planas, 14 psl.
2012 06 17
Ūkio gamybos organizavimas
Įvadas. Gamtinė žemdirbystė. Žemės ūkio šakos ypatumai, ūkio struktūros parinkimas. Situacijos pateikimas ir analizė. Gamybos organizavimas ir jam reikalingi ištekliai. Gyvūlininkystė. Lietuvos vietinės kiaulės. Vištos. Mėsiniai galvijai. Ožkos. Avys. Pradinės ir nekintamosios išlaidos. Daržininkystė. Išvados. Literatūra.
Žemės ūkio verslo planai, Verslo planas, 25 psl.
2012 11 21
Gamybinės praktikos ūkininko ūkyje ataskaita
Įkūrimo ir veiklos trumpa istorija. Įkūrimo ypatumai. Organizacinė foma. Ekonominiai santykiai. Žemės nuosavybės ir naudojimo formos. Kapitalo nuosavybės formos ir formavimo šaltiniai. Darbo santykiai. Ūkinės veiklos kryptys ir specializacija. Gamybinės – komercinės veiklos kryptys. Specializacija, prekinės produkcijos struktūra. ...
Žemės ūkio praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 21 psl.
2015 02 27
Grūdų sandėliavimas
Įvadas. Grūdų valymas. Grūdų džiovinimas. Grūdų džiovinimo technologiniai reikalavimai. Grūdų džiovinimo būdai. Džiovyklų klasifikacija. Šachtinės džiovyklos konstrukcija. Nuolatinio veikimo šachtinės džiovyklos technologinis procesas. Grūdų tiekimo sistema. Džiovinimo ir aušinimo kameros. Grūdų iškrovimo mechanizmas. ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 16 psl.
2014 06 08
Gyvulininkystės pagrindai
Įvadas. Metodinio leidinio tikslai ir uždaviniai. Gyvulių anatomijos ir fiziologijos pagrindai. Gyvulių anatomijos pagrindai. Gyvulių fiziologijos pagrindai. Paukščių anatomijos ir fiziologijos pagrindai. Gyvulių veisimo pagrindai. Gyvulių eksterjeras. Gyvulių konstitucija. Gyvulių kondicija, interjeras. Gyvulių pieno produkcija. ...
Žemės ūkio konspektai, Konspektas, 234 psl.
2012 08 24
Gėlės ir gėlių sodinukų auginimas verslo planas
Įvadas. Santrauka. Verslo idėjos pristatymas. Konkurentų analizė. Tikslinės rinkos. Rinkodara (marketingas). Prekių ir paslaugų sprendimai. Kainos sprendimai. Vietos/paskirstymo sprendimai. Rėmimo sprendimai. Įmonės logotipas. Anketa. Vadyba. Teisinis veiklos reglamentavimas. Verslo steigimas. Įmonės veiklos planas. Reikalingi ...
Žemės ūkio verslo planai, Verslo planas, 23 psl.
2015 01 26
Dirvožemio apsauga
Bendros žinios apie dirvožemį. Dirvožemio tarša. Dirvožemio naikinimas. Dirvožemio erozija ir apsauga nuo jos. Pažeisto dirvožemio rekultivacija. Kenksmingų cheminių medžiagų higieninis normavimas dirvožemyje. Ekologinio žemės ūkio reikalavimai ir jo plėtra. Dirvožemių būklė ir apsaugos strategija lietuvoje. Dirvožemio ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 44 psl.
2011 03 22
Gėlių auginimas praktikos ataskaita
Gėlių auginimo technologijų specializacijos praktikos ataskaita. Įvadas. Šiltnamių gėlių paruošimas realizavimui. Pasitaikančios nesėkmės. Išvyka į ab ,,žiežmarių gėlės“. Šiltnamių gėlių paruošimas realizavimui. Ab ,,žiežmarių gėlės “ istorija. Ab ,,žiežmarių gėlės “įmonės veikla. Tręšimas, temperatūra. ...
Žemės ūkio praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 psl.
2013 05 20
Ūkio veiklos apskaita
Įvadas. Metodinio leidinio tikslai ir uždaviniai. Tikslai:. Uždaviniai. Bendra buhalterinės apskaitos charakteristika. Apskaitos esmė ir uždaviniai. Apskaitos principai ir reikalavimai. Apskaitos sistemos. Ūkininko ūkio veiklos apskaitos reglamentavimas lr. Ūkio veiklos ekonominė padėtis ir jos atspindėjimas atskaitomybėje. Turto ir ...
Žemės ūkio konspektai, Konspektas, 114 psl.
2012 08 24
Praktikos ataskaita Ūkininko įmonėje
Panevėžio kolegijos technologijos mokslų katedra. Ūkininko raimondo vitkausko ūkis. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Vykdoma veikla , aplinkosauginiai dokumentai. Mėšlo ištekliai ir jo tvarkymas ūkyje , schema. Ūkininko Raimondo Vitkausko ūkyje laikomi gyvuliai ir susidarančio mėšlo kiekio skaičiavimai. Skysto mėšlo rezervuaras. ...
Žemės ūkio praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 11 psl.
2015 11 28
Dirvožemio klasifikavimas Lietuvos dirvožemio tipai ir potipiai
Dirvožemio klasifikacija. Pasaulio dirvožemių grupės. Lietuvos dirvožemio tipai ir potipiai. Pradžiažemiai. Kalkžemiai. Rudžemiai. Išplautžemiai. Palvažemiai. Balkšvažemiai. Smėlžemiai. Jauražemiai. Šlynžemiai. Durpžemiai. Salpžemiai. Trąšažemiai. Literatūra.
Žemės ūkio referatai, Referatas, 14 psl.
2011 01 08
Mechanizuotų darbų technologija
Įvadas. Tikslai ir uždaviniai. Žemės dirbimo technologija. Žemės dirbimo uždaviniai ir technologiniai procesai. Žemės dirbimo būdai. Pagrindinis žemės dirbimas. Paviršinis žemės dirbimas. Žemės dirbimo agregatų parinkimas ir sudarymas. Tręšimo darbų technologija. Tręšimo, kalkinimo mašinos ir agrotechnikos reikalavimai. ...
Žemės ūkio konspektai, Konspektas, 137 psl.
2012 08 24
Profesinės veiklos technologinė praktika ūkininko ūkyje
Įvadas. Įmonės charakteristika. Žemės ūkio naudmenų struktūra. Įmonės valdymas. Ūkio specializacija – gyvulininkystė. Gyvulių banda bei jos kitimas. Palaidų galvijų laikymas ūkininko ūkyje. Mėšlo ir srutų laikymas. Pieno gamyba ir jį apibūdinantys rodikliai. Pašarų bazė. Karvių šėrimas. Galvijų šėrimo ...
Žemės ūkio kursiniai darbai, Kursinis darbas, 9 psl.
2014 12 04
Žemės ūkis referatas
Keletas biodinaminių preparatų ruošimo būdų. Sapard: paramos kryptys. Sapard: rezultatai. Kiek gauta ir patvirtinta paraiškų, kokiai lėšų sumai. Investicijos į pirminę žemės ūkio gamybą. Kiek paramos teko atskiroms apskritims. Kas padaryta už sapard lėšas. Kada bus baigta sapard programa. Transportas ir ryšiai – sparčiai ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 14 psl.
2011 07 10
Dirvotyros špera
Dirvotyra, geologija, ir jų uždaviniai, dirvotyros istorija. Dirvotyra jos uždaviniai. Trumpa dirvotyros istorija. Dirvotyros mokslas lietuvoje. Dirvožemis kaip gamtos kūnas ir gamybos priemonė, sausinimo, drėkinimo, anierozinių, agrobiologinių ir cheminių melioracijų objektas. Žemės vidaus sandara ir sudėtis. Mineralų ir uolienų ...
Žemės ūkio šperos, Špera, 6 psl.
2011 05 09
Medienos rinka
Medienos situacija lietuvos rinkoje. Įvadas. Analitinė dalis. Miškų ekonomika. Medienos pramonė. Medienos atliekos. Miškininkystės ir medienos pramonės klasteris. Medienos pramonės analizė. Tiriamoji dalis. Medienos pramonės konkurencija. Projektavimo funkcijos atsiradimas – pagr. Konkurencinis pranašumas. Medienos importas – ...
Žemės ūkio kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 psl.
2012 09 18
Žemės ūkio ekonomika ir apskaita. Apskaita ūkyje
Įvadas. Biologinio turto charakteristika. Biologinio turto apskaita. Pajamų apskaita. Žemės ūkio įmonių pajamų detalizavimas. Išvados. Literatūra. Priedai.
Žemės ūkio kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 psl.
2012 12 26
Pieninkystės ūkis praktika
Įvadas. Įmonės charakteristika. ūkio veikla. Ūkio gamybos ištekliai. Tehnikos bazė. Galvijų laikymo tvartai. Melžimo aikštelė ir pieno laikimo patalpos. Mėšlidės. ūkio galviju bandos produktyvumas. Galviju bandos produktyvumas. Pagrindinių pieno kokybės rodiklių dinamika ūkininko karvių bandoje. Išvados.
Žemės ūkio praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 psl.
2015 01 01
Augalų apsauga Augalų kenkėjai ir ligos
Įvadas. Daržo ir sodo augalų sėjomainos ir schemos. Daržo augalų ligos ir kenkėjai. Žirnių augalų ligos ir kenkėjai. Kopūstų ligos ir kenkėjai. Pomidorų ligos ir kenkėjai. Obuolių ligos ir kenkėjai. Braškių ligos ir kenkėjai. Daržo augalų apsauga nuo ligų ir kenkėjų. Sodo apsauga nuo ligų ir kenkėjų. Insekticidiniai ir ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 25 psl.
2014 12 15
ES struktūriniai fondai ir jų parama kaimo plėtrai
Įvadas. Kaimo plėtra. Kaimo plėtros politikos reikalingumas. Kaimo plėtros politikos struktūra. Kriterijai gauti paramą kaimo plėtrai. Tinkamos finansuoti išlaidos. Struktūriniai fondai. Es struktūrinės paramos tikslai. Išvados. Naudoti šaltiniai.
Žemės ūkio referatai, Referatas, 11 psl.
2011 04 26
Lietuvos žemės ūkis
Lietuvos žemės ūkis. Žemės ūkio istorija. Atkūrus nepriklausomybę, lietuva pradėjo žemės ūkio reformą. Reformos padariniai. Žemės ūkio pertvarkymas sukėlė didelių soc. Problemų kaime. Žemės ūkio dalis šalies ekonomikoje laipsniškai mažėja. Žemės naudojimas. Žemės ūkio paskirties žemę sudaro žemės ūkio naudmenos ...
Žemės ūkio skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2013 05 14
Žieminių kviečių auginimo technologija ūkyje
Įvadas. Žieminių kviečių biologinės savybės. Auginimo agrotechnika. Auginimo sąlygos. Tinkamiausios veislės. Dirvos dirbimas. Žieminių kviečių tręšimas. Sėja. Pasėlių priežiūra. Žieminių kviečių ligos. Miltligė. Stiebalūžė. Lapų septoriozė. Dryžligė. Pavasarinis pelėsis. Zofijos. norvilienės ūkis. Augimo ...
Žemės ūkio kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 psl.
2015 04 01
Vaistažolių ir prieskoninių augalų ūkio įkūrimas
Santrauka. Vaistažolių verslo idėjos įgyvendinimas. Prielaidos ir metodai. Verslo idėjos patikrinimas. Verslo idėjos analizė. Rinkos poreikių nustatymas. Rizikos įvertinimas. Galimybių įvertinimas. Techninių galimybių tyrimas. A. Vaistažolių džiovinimas. B. Vaistinių augalų rinkimas. C. Vaistinių augalų žaliavos džiovinimas. ...
Žemės ūkio verslo planai, Verslo planas, 23 psl.
2013 11 25
Bulvių laikymas
Įvadas bulvių laikymo periodai. Bulvių laikymo temperatūra. Bulvių laikymas. Palaidų bulvių laikymas. Produkcijos laikymas taroje. Bulvių ventiliavimas. Bulvių apdžiovinimas. Oro drėkinimas. Agrotechniniai reikalavimai. Išvados. Informacijos šaltiniai.
Žemės ūkio referatai, Referatas, 14 psl.
2012 12 04
Drenažas kursinis projektas
Techniniai ekonominiai rodikliai. Drėgmės pertekliaus priežastys. Dirvožemis. Būdas mechaninei dirvožemio sudėčiai nustatyti lauke. Sausinimo reikalingumas ir nauda. Drenavimo atstumas. Drenavimo gylis. Drenažo rinktuvų išilginių profilių sudarymas. Drenažo sistemų hidrologiniai skaičiavimai. Drenažo tinklo duomenys. Hidrologiniai ...
Žemės ūkio kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 psl.
2011 05 04