Žemės ūkio kursiniai darbai

98 dokumentai
Specializuoto braškių ūkio projektas
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas braškių ūkio verslo idėja ir tikslai. Ūkio pristatymas. Braškių uogų rinka. "frigo" braškių technologija. Braškių botaninės, biologinės ir ūkinės savybės. Dirva ir braškių auginimo sąlygos. Priešsėliai, sėjomainos ...
Žemės ūkio kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2013 01 11
Avių auginimas Lietuvoje
8,5( 2 atsiliepimai )
Avių auginimo perspektyvos Lietuvoje. Įvadas. Didelė avių veislių įvairovė. Veislinės avys. Lietuvos vietinės šiurkščiavilnės. Lietuvos juodgalvės. Prekosai. Romanovo veislės avys. Ostfryzai. Sufolkai. Berišon diušer. Tekseliai. ...
Žemės ūkio kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2012 02 29
Ūkininko ūkio veiklos apskaita dvejubine sistema
Įvadas. Literatūros ir norminių teisės aktų apžvalga. Ūkininko veiklos apibūdinimas. ,,n“ ūkininko veiklos apskaita dvejybine sistema. Išvados. Literatūra. Priedai.
Žemės ūkio kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2012 04 06
Žieminių kviečių auginimo technologija ūkyje
Įvadas. Žieminių kviečių biologinės savybės. Auginimo agrotechnika. Auginimo sąlygos. Tinkamiausios veislės. Dirvos dirbimas. Žieminių kviečių tręšimas. Sėja. Pasėlių priežiūra. Žieminių kviečių ligos. Miltligė. ...
Žemės ūkio kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2015 04 02
Žemės ūkio ekonomika ir apskaita. Apskaita ūkyje
Įvadas. Biologinio turto charakteristika. Biologinio turto apskaita. Pajamų apskaita. Žemės ūkio įmonių pajamų detalizavimas. Išvados. Literatūra. Priedai.
Žemės ūkio kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2012 12 29
Profesinės veiklos technologinė praktika ūkininko ūkyje
Įvadas. Įmonės charakteristika. Žemės ūkio naudmenų struktūra. Įmonės valdymas. Ūkio specializacija – gyvulininkystė. Gyvulių banda bei jos kitimas. Palaidų galvijų laikymas ūkininko ūkyje. Mėšlo ir srutų laikymas. Pieno gamyba ...
Žemės ūkio kursiniai darbai, Kursinis darbas, 9 puslapiai
2016 09 12
Medienos rinka
Medienos situacija lietuvos rinkoje. Įvadas. Analitinė dalis. Miškų ekonomika. Medienos pramonė. Medienos atliekos. Miškininkystės ir medienos pramonės klasteris. Medienos pramonės analizė. Tiriamoji dalis. Medienos pramonės konkurencija. ...
Žemės ūkio kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2012 09 19
Bulvių auginimo technologija ekologiniame ūkyje
Įvadas. Bulvių fiziologinės morfologinės savybės ir vystimosi tarpsniai. Bulvių poreikis aplinkos sąlygoms. Dirvos parinkimas ir bulvių vieta sėjomainoje. Dirvos paruošimas ir sodinimas. Bulvių tręšimas. Pasėlių priežiūra ir ...
Žemės ūkio kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2012 03 31
Žieminiai kviečiai nuėmimo technologija
Įvadas. Informacijos šaltinių analizė. Biologinės savybės ir auginimo salygos. Morfologiniai ypatumai. Žieminių kviečių panaudojimo sritys. Žieminių kviečių nuėmimas. Auginimo technologija. Dirvos dirbimas prieš sėją. Žieminių ...
Žemės ūkio kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2012 04 04
Medžioklės ploto vieneto aprašymas
Medžioklės ploto vieneto pavaizdavimas žemėlapyje. Medžioklės plotų vieneto charakteristika. Medžioklės plotų vieneto ribų aprašymas. Medžioklės plotų vieneto pasiskirstymas pagal žemės ūkio naudmenas. Medžioklės plotų vieneto ...
Žemės ūkio kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2014 12 29
Drenažas kursinis projektas
Techniniai ekonominiai rodikliai. Drėgmės pertekliaus priežastys. Dirvožemis. Būdas mechaninei dirvožemio sudėčiai nustatyti lauke. Sausinimo reikalingumas ir nauda. Drenavimo atstumas. Drenavimo gylis. Drenažo rinktuvų išilginių ...
Žemės ūkio kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2011 05 04
Mėšlo tręšimo planas
Įvadas. Aplinkosaugos reikalavimai žemės ūkyje. Aplinkosaugos reikalavimai mėšlui ūkyje tvarkyti. Palankus aplinkai ūkininkavimas. Tinkamo ūkininkavimo nauda. „Žaliasis ūkis“ – ateities ūkininkavimas. Mėšlo šalinimo ...
Žemės ūkio kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2015 05 17
Vasarinių miežių auginimo technologija Augalininkystės kursinis darbas
Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Sistematika ir klasifikacija. Vasarinių miežių kilmė. Vasarinių miežių sudėtis, mityba. Vasariniu miežių veisles. Botaninės ir biologinės vasarinių miežių savybes. Naudojamos vasarinių ...
Žemės ūkio kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2016 02 04
Žemdirbystės kursinis darbas SĖJOMAINOS ŪKININKAMS
Įvadas. Žemės ūkio naudmenos ir jų transformavimas. Žemės ūkio augalų derlingumas. Bendroji augalininkystės produkcija. Augalininkystės produkcijos struktūra. Pasėlių plotų apskaičiavimas. Pasėlių struktūros apskaičiavimas. ...
Žemės ūkio kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2016 03 15
Žieminių kviečių auginimas
Augalininkystės kursinis darbas. Įvadas. Žieminių kviečių auginimo technologijų, užtikrinančių derliaus kokybę, ypatumai. trešimas. Sėja ir žiemojimas. Sėklos. Apsauga nuo kenkėjų ir ligų. Kviečių veislės. Derliaus nuėmimas. ...
Žemės ūkio kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2015 03 27
Stručiai
Įvadas. Strutiena. Strutienosmaistinė vertė. Strutienos charakteristika ir jos cheminė sudėtis. Strutienos skoninės sakybės. Stručių skerdimo produktai. Oda. Odos klasifikacija. Plunksnos. Plunksnų klasifikacija. Riebalai. Kiaušiniai ir ...
Žemės ūkio kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2011 03 19
Ekologinis ūkis
Įvadas. Apie ūkį. Ūkio planas. Dirvožemis. Dirvodara. Dirvožeminės sąlygos. Klimatinės sąlygos. Klimatas lietuvoje. Ukmergės rajono klimatas. Lietuvos klimatinai rajonai ( pagal k. Kaušylą). Hidroterminis koeficientas (htk). ...
Žemės ūkio kursiniai darbai, Kursinis darbas, 55 puslapiai
2012 11 20
Hidroelektrinė kursinis darbas
Įvadas. Bendroji dalis. Techniniai rodikliai. Hidromazgo charakteristikos. Tvenkinio charakteristikos. Hidrologiniai skaičiavimai. Vandens ištekliai. Vandens išteklių paskirstymas ir vidutiniai debitai. Gamtosauginis debitas. Vandens ūkio ...
Žemės ūkio kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2012 02 21
Želdynai ir jų auginimas
Želdynų auginimas. Pratarmė. Bendruomenės želdynų sodmenų auginimo technologijos. Vejos. Vejų įrengimas ir priežiūra. Vejų tipai. Vejų įrengimas ir priežiūra. Ruloninės vejos. Papildomos technologinės priemonės vejai įrengti. ...
Žemės ūkio kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2013 03 07
Karvių šėrimo programa ūkyje
Įvadas. Ūkio charakteristika. Galvijų fermos charakteristika. Galvijų bandos charakteristika. Pieno gamybos technologija. Darbo organizavimas galvijų fermoje. Projektinė dalis. Informacija apie pašarus. Išvados. Literatūros sąrašas. ...
Žemės ūkio kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2016 09 12
Miško kirtimai
Temos aktualumas. Projektavimui skirtų medynų apžvalga. Jaunuolynų ugdymo šviesinimo ir valymo kirtimai. Ugdomųjų miško kirtimų projektas. Medynų parinkimas ugdomiems kirtimams. Ugdomųjų kirtimų intensyvumas. Pagrindinių kirtimų ...
Žemės ūkio kursiniai darbai, Kursinis darbas, 10 puslapių
2015 10 07
Derliaus dorojimo mašinos kursinis
Įvadas. Analitinė dalis. Projektuojamos masinos(darbiniu dalių)grupės ir analizė. Agregato technologinės operacijos aprašymas. Agrotechniniai reikalavimai. Žemės ūkio mašinų apžvalga ir įvertinimas. Patentinė apžvalga. Analitinės ...
Žemės ūkio kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2012 04 23
Biokuro granulės ir briketai
Kursinio projekto užduotis. Įvadas. Literatūros analizė. Briketų ir granulių deginimo privalumai. Šiaudų, šieno granulės. Medžio granulės. Medžio granulės – ekologiškas kuras. Medžio briketai. Durpių briketai. Aei naudojimą ...
Žemės ūkio kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 puslapių
2014 05 23
Kvietrugių auginimo technologija
Įvadas. Kvietrugių selekcija. Kvietrugių botaninės, biologinės sąvybės ir paplitimas. Auginimo sąlygos, tręšimas ir augalo apsauga. Kvietrugių produkcija ir realizavimas. Tiriamoji dalis. A. Česnausko ūkio aprašymas. Vyraujantys ...
Žemės ūkio kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2013 01 17
Augalų mityba
Įvadas. Augalų tręšimo planas. Maisto medžiagų poreikis planuojamam derliui (MP) gauti. Maisto medžiagų poreikio (MP) planuojamam derliui gauti korekcija pagal dirvožemio granuliometrinę. Sudėtį (K1Maisto medžiagų poreikio (MP) ...
Žemės ūkio kursiniai darbai, Kursinis darbas, 9 puslapiai
2016 09 11
Grūdų sandėliai ir mechanizavimas
Įvadas. Grūdinių kultūrų sandėliai ir jų rūšys. Grūdinių kultūrų sandėlių mechanizavimas. Įrenginiai ir įrengimai naudojami sandėlyje. Elevatoriai. Sraigtiniai transporteriai. Grūdų valomosios. Grūdų džiovyklos. Išvados. ...
Žemės ūkio kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2017 11 11
Ūkio pristatymas analizė
Įvadas. Ūkio pristatymas. Gyvulininkystės produkcijos gamyba ir jos įvertinimas. Augalininkystės produktų gamyba. Ūkyje pagamintos produkcijos paskirstymas. Investicijų planavimas. Gamybos išlaidų skaičiavimas. Sėklų reikmės ir ...
Žemės ūkio kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2017 01 13
Kauno rajono Karmėlavos kadastro vietovės kompleksinis žemės ūkio ir kaimo plėtros projektas
Įvadas. Literatūros apžvalga. „karmėlavos“ kadastro vietovės tyrimo analizė ir rezultatai. Esamos būklės analizė. Teritorijos aprašymas. Žemės reljefas. Dirvožemio tinkamumas. Melioracinė būklė. Specialiosios žemės ir miško ...
Žemės ūkio kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2014 01 25
Cukrinių runkelių auginimo technologija
Įvadas. Augalo biologinės savybės ir morfologiniai ypatumai. Veislių parinkimas ir aptarimas. Derliaus dydžio ir jo kokybės parametrų prognozavimas. Tręšimo ypatumai. Organinės trąšos. Trąšų normos. Tręšimo laikas. Vieta ...
Žemės ūkio kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2016 04 06
Plūgų įvairovė ir jų pasirinkimo kriterijai
Įvadas. Plūgai. Plūgai pagal sujungimą su jėgos priemone. Plūgų klasifikacija pagal paskirtį. Bendros paskrties plūgai. Specialios paskirties plūgai. Plūgai pagal korpusų tipą. Plūgų korpusų rūšys. Plūgų korpusų dalys. Išvados. ...
Žemės ūkio kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2013 12 13
×