Žemės ūkis (2)

990 dokumentų
Bulvių laikymas
Įvadas bulvių laikymo periodai. Bulvių laikymo temperatūra. Bulvių laikymas. Palaidų bulvių laikymas. Produkcijos laikymas taroje. Bulvių ventiliavimas. Bulvių apdžiovinimas. Oro drėkinimas. Agrotechniniai reikalavimai. Išvados. ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 14 puslapių
2012 12 05
Bulvių auginimo technologija ekologiniame ūkyje
Įvadas. Bulvių fiziologinės morfologinės savybės ir vystimosi tarpsniai. Bulvių poreikis aplinkos sąlygoms. Dirvos parinkimas ir bulvių vieta sėjomainoje. Dirvos paruošimas ir sodinimas. Bulvių tręšimas. Pasėlių priežiūra ir ...
Žemės ūkio kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2012 03 31
Galvijų veislės
Įvadas. Galvijininkystė Lietuvoje. Pieninė galvijininkystė. Mėsinė galvijininkystė. Pieninių galvijų veislės. Olandijos juodmargiai. Lietuvos juodmargiai. Holšteinai. Lietuvos žalieji. Lietuvos šėmi galvijai. Pieninių veislių ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 14 puslapių
2016 01 05
Žemės dirbimo būdai
Įvadas. Žemės dirbimo būdai. Arimo greitis ir gylis. Armens gilinimas. Arimo būdai. Arimas varsnomis. Sumetimas ariant. Sumetimas išmetimo būdu. Lysvinis arimas. Figūrinis(aplinkinis) arimas. Arimo laikas. Paviršinis žemės dirbimas. ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 11 puslapių
2016 09 07
Žemės ūkis referatas
Keletas biodinaminių preparatų ruošimo būdų. Sapard: paramos kryptys. Sapard: rezultatai. Kiek gauta ir patvirtinta paraiškų, kokiai lėšų sumai. Investicijos į pirminę žemės ūkio gamybą. Kiek paramos teko atskiroms apskritims. Kas ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 14 puslapių
2012 03 15
Žieminiai kviečiai nuėmimo technologija
Įvadas. Informacijos šaltinių analizė. Biologinės savybės ir auginimo salygos. Morfologiniai ypatumai. Žieminių kviečių panaudojimo sritys. Žieminių kviečių nuėmimas. Auginimo technologija. Dirvos dirbimas prieš sėją. Žieminių ...
Žemės ūkio kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2012 04 04
Dekoratyvinių augalų auginimas
Įvadas. Įmonės struktūra ir jos veikla. Įmonės organizacinė struktūra. Darbo ir darbo užmokesčio organizavimas. Įmonės produkcija ir teikiamos paslaugos. Zapyškio medelynas Jums siūlo. Įmonės produkcijos ar teikiamų paslaugų ...
Žemės ūkio praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 28 puslapiai
2014 03 17
Praktika žemės ūkio įmonėje
Įvadas. Ūkininko vardas ūkio veiklos aplinka, gamybinė kryptis, gamybinė-materialinė bazė. Ūkio veiklos aplinka. Gamybinė kryptis. Gamybinė-materialinė bazė. Žemės ūkio naudmenų plotai, pasėlių struktūra, sėjomaina, kultūrų ...
Žemės ūkio praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 9 puslapiai
2018 05 09
Žemės ūkio šakos skaidrės
Žemės ūkio šakos. Žemės ūkis. Svarbiausia bioprodukcinio ūkio šaka. Augalininkystė (žemdirbystė). Kultūrinių augalų ir natūraliosios augalijos naudojimas žmonėms aprūpinti maisto produktais. Augalininkystės šakos. ...
Žemės ūkio skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2013 05 21
Lietuvos žemės ūkis
Lietuvos žemės ūkis. Žemės ūkio istorija. Atkūrus nepriklausomybę, lietuva pradėjo žemės ūkio reformą. Reformos padariniai. Žemės ūkio pertvarkymas sukėlė didelių soc. Problemų kaime. Žemės ūkio dalis šalies ekonomikoje ...
Žemės ūkio skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2013 05 15
Žemės ūkio darbų mechanizavimas
Įvadas. Traktoriai. Plūgai. Sėjamosios. Augalų priežiūros mašinos. Šieno paruošimo technika. Javų nuėmimo kombainai. Cukrinių runkelių nuėmimo technika. Racionalus technikos panaudojimas. Išvados. Literatūra.
Žemės ūkio savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 24 puslapiai
2013 12 18
Žuvų ūkis verslo planas
I. Į. " lašišinių žuvų ūkis". Santrauka. Verslo idėja. Prekyba lašiša. Produkcijos pristatymas. Srauto diagrama. Aplinkos analize. Personalas. Pest analize. Swot analize. Porter‘io jėgų modelis. Pirkėjų segmentai. Marketingo ...
Žemės ūkio verslo planai, Verslo planas, 25 puslapiai
2018 03 18
Agronomijos pagrindai
Įvadas. Dirvožemio susidarymas. Uolienų dūlėjimo procesai. Bendrieji dirvodaros procesai. Dirvožemio profilis. Dirvožemio fizikinės ir cheminės savybės. Granuliometrinė dirvožemio sudėtis. Dirvožemio humusas. Dirvožemio vanduo, oras ...
Žemės ūkio konspektai, Konspektas, 144 puslapiai
2016 08 03
Gyvūnų gerovės reikalavimai
Įvadas. Gyvūnų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai. Lietuvos gyvūnų globos ir laikymo įstatymai. Seimo ratifikuotos tarptautinės konvencijos. Europos sąjungos teisės aktai. Specialieji kiaulių laikymo reikalavimai. Pagrindiniai ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 31 puslapis
2012 12 12
Vasarinių miežių auginimo technologija Augalininkystės kursinis darbas
Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Sistematika ir klasifikacija. Vasarinių miežių kilmė. Vasarinių miežių sudėtis, mityba. Vasariniu miežių veisles. Botaninės ir biologinės vasarinių miežių savybes. Naudojamos vasarinių ...
Žemės ūkio kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2016 02 04
Sodybos apželdinimas
Įvadas. Profesinės veiklos sritys ir kompetencijos. Informacinių šaltinių apžvalga. Bendroji objekto charakteristika. Darbo uždaviniai, metodai ir darbo priemonės. Esamos padėties analizė. Esami želdiniai ir jų būklė. Esamų želdynų ...
Žemės ūkio diplominiai darbai, Diplominis darbas, 41 puslapis
2015 04 14
Žemdirbystės kursinis darbas SĖJOMAINOS ŪKININKAMS
Įvadas. Žemės ūkio naudmenos ir jų transformavimas. Žemės ūkio augalų derlingumas. Bendroji augalininkystės produkcija. Augalininkystės produkcijos struktūra. Pasėlių plotų apskaičiavimas. Pasėlių struktūros apskaičiavimas. ...
Žemės ūkio kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2016 03 15
Dirvotyros špera
Dirvotyra, geologija, ir jų uždaviniai, dirvotyros istorija. Dirvotyra jos uždaviniai. Trumpa dirvotyros istorija. Dirvotyros mokslas lietuvoje. Dirvožemis kaip gamtos kūnas ir gamybos priemonė, sausinimo, drėkinimo, anierozinių, ...
Žemės ūkio šperos, Špera, 6 puslapiai
2012 02 10
ES struktūriniai fondai ir jų parama kaimo plėtrai
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Kaimo plėtra. Kaimo plėtros politikos reikalingumas. Kaimo plėtros politikos struktūra. Kriterijai gauti paramą kaimo plėtrai. Tinkamos finansuoti išlaidos. Struktūriniai fondai. Es struktūrinės paramos tikslai. Išvados. Naudoti ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 11 puslapių
2012 01 03
Gyvulininkystė praktikos ataskaita
Įvadas. Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas. Žemės ūkio gyvūlių veisimo sistemos analizė. Žemės ūkio gyvulių kilmė. Avys. Ožkos. Kiaulės. Arkliai. Galvijai. Avių šėrimas ir laikymas. Lietuvos juodgalvių avių šėrimas. ...
Žemės ūkio praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 puslapių
2016 01 05
Miškininkystės praktikos ataskaita
Miškotvarka ir dendrometrija. Girininkijoje esanti miškotvarkos medžiaga. Urėdijoje taikomi medienos apskaitos metodai. Miško eksploatacija. Urėdijos medienos ruošos programa. Urėdijos medienos ruošos organizavimo sistema. Urėdijos ...
Žemės ūkio praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 16 puslapių
2016 02 15
Ūkio auginančio pomidorus verslo planas
Ūkio apibūdinimas. Įmonės veiklos analizė. Siūlomo projekto esmė. Marketingo planas. Gamybos planas. Konkurencinės prekybos tyrimas. Planuojamos technologijos ekonominis įvertinimas.
Žemės ūkio verslo planai, Verslo planas, 13 puslapių
2015 03 03
Vištų dedeklių auginimas
Vištų dedeklių auginimas Įvadas. Paukštininkystė yra viena iš pagrindinių gyvulininkystės šakų. TIKSLAS Pristatyti vištų dedeklių veisles. Paukščių anatomija ir fiziologija. Nostril-šnervė Larynx-gerklos trachea-trachėja. ...
Žemės ūkio skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2017 03 16
Medžioklės ploto vieneto aprašymas
Medžioklės ploto vieneto pavaizdavimas žemėlapyje. Medžioklės plotų vieneto charakteristika. Medžioklės plotų vieneto ribų aprašymas. Medžioklės plotų vieneto pasiskirstymas pagal žemės ūkio naudmenas. Medžioklės plotų vieneto ...
Žemės ūkio kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2014 12 29
Sodo augalų sodybos sodui sortimento sudarymas
Sodo augalų sodybos sodui sortimento sudarymas. Įvadas sodo augalų sortimento charakteristika. Sodo augalų požymių vertinimas. Obelų požymių vertinimas. Kriaušių požymių vertinimas. Serbentų ir agrastų požymių vertinimas. Slyvų ir ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 26 puslapiai
2013 02 27
Augalų ligos ir kenkėjai ūkyje
Įvadas. Ūkininko žemės ūkio pristaty-mas. Ūkininko auginamų augalų kenkėjai ir li-gos. Vasarinių javų auginimo technologija. Išvados. Literatūros sąrašas.
Žemės ūkio referatai, Referatas, 15 puslapių
2013 11 15
Drenažas kursinis projektas
Techniniai ekonominiai rodikliai. Drėgmės pertekliaus priežastys. Dirvožemis. Būdas mechaninei dirvožemio sudėčiai nustatyti lauke. Sausinimo reikalingumas ir nauda. Drenavimo atstumas. Drenavimo gylis. Drenažo rinktuvų išilginių ...
Žemės ūkio kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2011 05 04
Miškų įstatymas
Įvadas. Įstatymo tikslai ir galiojimas. Pagrindinės sąvokos. Miškų grupės. Miškų nuosavybė. Valstybinės miško žemės nuoma. Valstybinis miškų valdymas ir miškų įstatymo vykdymo priežiūra. Ekonominis miškų ūkio reguliavimas. ...
Žemės ūkio analizės, Analizė, 11 puslapių
2012 05 16
Ūkio analizė
Ūkio analizė. Įvadas. Žemės ūkio įmonės pristatymas. Auginama produkcija. Augalininkystės produkcija. Rapso veislė auginama ūkyje. Vasarinių kviečių veislė auginama ūkyje. Vasarinių miežių veislė auginama ūkyje. Žieminių ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 17 puslapių
2013 03 20
Žemės ūkio darbų mechanizavimas praktikos ataskaita
Įvadas. Pašarų paruošimo technika. Racionalus technikos panaudojimas. Priedai. Profesinės veiklos praktikos darbas nr. Informacijos šaltinių sąrašas.
Žemės ūkio praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 21 puslapis
2016 10 19
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo