Žemės ūkis (2)

916 dokumentų
Bulvių laikymas
Įvadas bulvių laikymo periodai. Bulvių laikymo temperatūra. Bulvių laikymas. Palaidų bulvių laikymas. Produkcijos laikymas taroje. Bulvių ventiliavimas. Bulvių apdžiovinimas. Oro drėkinimas. Agrotechniniai reikalavimai. Išvados. ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 14 puslapių
2012 12 05
Augalų apsauga Augalų kenkėjai ir ligos
Įvadas. Daržo ir sodo augalų sėjomainos ir schemos. Daržo augalų ligos ir kenkėjai. Žirnių augalų ligos ir kenkėjai. Kopūstų ligos ir kenkėjai. Pomidorų ligos ir kenkėjai. Obuolių ligos ir kenkėjai. Braškių ligos ir kenkėjai. ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 25 puslapiai
2014 12 28
Žemės ūkio darbų mechanizavimas
Įvadas. Traktoriai. Plūgai. Sėjamosios. Augalų priežiūros mašinos. Šieno paruošimo technika. Javų nuėmimo kombainai. Cukrinių runkelių nuėmimo technika. Racionalus technikos panaudojimas. Išvados. Literatūra.
Žemės ūkio savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 24 puslapiai
2013 12 18
Žemės ūkio šakos skaidrės
Žemės ūkio šakos. Žemės ūkis. Svarbiausia bioprodukcinio ūkio šaka. Augalininkystė (žemdirbystė). Kultūrinių augalų ir natūraliosios augalijos naudojimas žmonėms aprūpinti maisto produktais. Augalininkystės šakos. ...
Žemės ūkio skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2013 05 21
Avietės referatas
Įvadas. Avietės. Aviečių sodinimas. Aviečių auginimas. Aviečiu ligos ir kenkėjai. Lietuvoje registruotų auginamų aviečių veislės. Remontantinės avietės. Išvados. Informacijos šaltiniai.
Žemės ūkio referatai, Referatas, 16 puslapių
2013 03 20
Galvijų veislės
Įvadas. Galvijininkystė Lietuvoje. Pieninė galvijininkystė. Mėsinė galvijininkystė. Pieninių galvijų veislės. Olandijos juodmargiai. Lietuvos juodmargiai. Holšteinai. Lietuvos žalieji. Lietuvos šėmi galvijai. Pieninių veislių ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 14 puslapių
2016 01 05
Bulvių auginimo technologija ekologiniame ūkyje
Įvadas. Bulvių fiziologinės morfologinės savybės ir vystimosi tarpsniai. Bulvių poreikis aplinkos sąlygoms. Dirvos parinkimas ir bulvių vieta sėjomainoje. Dirvos paruošimas ir sodinimas. Bulvių tręšimas. Pasėlių priežiūra ir ...
Žemės ūkio kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2012 03 31
ES struktūriniai fondai ir jų parama kaimo plėtrai
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Kaimo plėtra. Kaimo plėtros politikos reikalingumas. Kaimo plėtros politikos struktūra. Kriterijai gauti paramą kaimo plėtrai. Tinkamos finansuoti išlaidos. Struktūriniai fondai. Es struktūrinės paramos tikslai. Išvados. Naudoti ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 11 puslapių
2012 01 03
Sodybos apželdinimas
Įvadas. Profesinės veiklos sritys ir kompetencijos. Informacinių šaltinių apžvalga. Bendroji objekto charakteristika. Darbo uždaviniai, metodai ir darbo priemonės. Esamos padėties analizė. Esami želdiniai ir jų būklė. Esamų želdynų ...
Žemės ūkio diplominiai darbai, Diplominis darbas, 41 puslapis
2015 04 14
Žuvų ūkis verslo planas
I. Į. " lašišinių žuvų ūkis". Santrauka. Verslo idėja. Prekyba lašiša. Produkcijos pristatymas. Srauto diagrama. Aplinkos analize. Personalas. Pest analize. Swot analize. Porter‘io jėgų modelis. Pirkėjų segmentai. Marketingo ...
Žemės ūkio verslo planai, Verslo planas, 25 puslapiai
2018 03 18
Dirvotyros špera
Dirvotyra, geologija, ir jų uždaviniai, dirvotyros istorija. Dirvotyra jos uždaviniai. Trumpa dirvotyros istorija. Dirvotyros mokslas lietuvoje. Dirvožemis kaip gamtos kūnas ir gamybos priemonė, sausinimo, drėkinimo, anierozinių, ...
Žemės ūkio šperos, Špera, 6 puslapiai
2012 02 10
Medžioklės ploto vieneto aprašymas
Medžioklės ploto vieneto pavaizdavimas žemėlapyje. Medžioklės plotų vieneto charakteristika. Medžioklės plotų vieneto ribų aprašymas. Medžioklės plotų vieneto pasiskirstymas pagal žemės ūkio naudmenas. Medžioklės plotų vieneto ...
Žemės ūkio kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2014 12 29
Žemės dirbimo būdai
Įvadas. Žemės dirbimo būdai. Arimo greitis ir gylis. Armens gilinimas. Arimo būdai. Arimas varsnomis. Sumetimas ariant. Sumetimas išmetimo būdu. Lysvinis arimas. Figūrinis(aplinkinis) arimas. Arimo laikas. Paviršinis žemės dirbimas. ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 11 puslapių
2016 09 07
Agronomijos pagrindai
Įvadas. Dirvožemio susidarymas. Uolienų dūlėjimo procesai. Bendrieji dirvodaros procesai. Dirvožemio profilis. Dirvožemio fizikinės ir cheminės savybės. Granuliometrinė dirvožemio sudėtis. Dirvožemio humusas. Dirvožemio vanduo, oras ...
Žemės ūkio konspektai, Konspektas, 144 puslapiai
2016 08 03
Žėmės ūkis Lietuvoje referatas
Įvadas. Žemės ūkio dabartinė situacija. Lietuvos žemės ūkio raida ir perspektyvos. Gyvulininkystė. Miškininkystė. Žuvininkystė. Augalininkystė. Žemės ūkio nauda. Investicijos. Eksportas. Žemės ūkio plėtros problemos. Parama ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 15 puslapių
2015 03 26
Drenažas kursinis projektas
Techniniai ekonominiai rodikliai. Drėgmės pertekliaus priežastys. Dirvožemis. Būdas mechaninei dirvožemio sudėčiai nustatyti lauke. Sausinimo reikalingumas ir nauda. Drenavimo atstumas. Drenavimo gylis. Drenažo rinktuvų išilginių ...
Žemės ūkio kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2011 05 04
Galvijų šėrimas
Normuotas šėrimas ir racionų sudarymas. Užtrūkusių veršingų karvių šėrimas. Melžiamų karvių šėrimas. Pašarų šėrimo tvarka. Karvių šėrimas pereinamaisiais laikotarpiais.
Žemės ūkio referatai, Referatas, 11 puslapių
2014 05 01
Miškų įstatymas
Įvadas. Įstatymo tikslai ir galiojimas. Pagrindinės sąvokos. Miškų grupės. Miškų nuosavybė. Valstybinės miško žemės nuoma. Valstybinis miškų valdymas ir miškų įstatymo vykdymo priežiūra. Ekonominis miškų ūkio reguliavimas. ...
Žemės ūkio analizės, Analizė, 11 puslapių
2012 05 16
Sodo augalų sodybos sodui sortimento sudarymas
Sodo augalų sodybos sodui sortimento sudarymas. Įvadas sodo augalų sortimento charakteristika. Sodo augalų požymių vertinimas. Obelų požymių vertinimas. Kriaušių požymių vertinimas. Serbentų ir agrastų požymių vertinimas. Slyvų ir ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 26 puslapiai
2013 02 27
Ūkio analizė
Ūkio analizė. Įvadas. Žemės ūkio įmonės pristatymas. Auginama produkcija. Augalininkystės produkcija. Rapso veislė auginama ūkyje. Vasarinių kviečių veislė auginama ūkyje. Vasarinių miežių veislė auginama ūkyje. Žieminių ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 17 puslapių
2013 03 20
Gyvūnų gerovės reikalavimai
Įvadas. Gyvūnų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai. Lietuvos gyvūnų globos ir laikymo įstatymai. Seimo ratifikuotos tarptautinės konvencijos. Europos sąjungos teisės aktai. Specialieji kiaulių laikymo reikalavimai. Pagrindiniai ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 31 puslapis
2012 12 12
Miškininkystės praktikos ataskaita
Miškotvarka ir dendrometrija. Girininkijoje esanti miškotvarkos medžiaga. Urėdijoje taikomi medienos apskaitos metodai. Miško eksploatacija. Urėdijos medienos ruošos programa. Urėdijos medienos ruošos organizavimo sistema. Urėdijos ...
Žemės ūkio praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 16 puslapių
2016 02 15
Dekoratyvinių augalų auginimas
Įvadas. Įmonės struktūra ir jos veikla. Įmonės organizacinė struktūra. Darbo ir darbo užmokesčio organizavimas. Įmonės produkcija ir teikiamos paslaugos. Zapyškio medelynas Jums siūlo. Įmonės produkcijos ar teikiamų paslaugų ...
Žemės ūkio praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 28 puslapiai
2014 03 17
Europos sąjungos žemės ūkis
Europos sąjungos žemės ūkis. Ūkininko vaidmuo. Sėkmingų permainų istorija. Pirmosios bžūp atsiradimas. Dabartinė bžpu. Pasiekimai. Auginame beveik viską. Kokybė - raktas į sėkmę. Kaip es skatina aukščiausios kokybės maisto ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 26 puslapiai
2012 03 10
Vasarinių miežių auginimo technologija Augalininkystės kursinis darbas
Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Sistematika ir klasifikacija. Vasarinių miežių kilmė. Vasarinių miežių sudėtis, mityba. Vasariniu miežių veisles. Botaninės ir biologinės vasarinių miežių savybes. Naudojamos vasarinių ...
Žemės ūkio kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2016 02 04
Žemės ūkį lemiantys veiksniai prezentacija
Žemės ūkį lemiantys veiksniai. Gamtiniai veiksniai išskaidomi į dvi dalis. Gamtiniai veiksniai. Krituliai. Temperatūra. Reljefas skirtomos į dvi dalis. Aukštis virš jūros lygio. Šlaitų padėtis ir nuolydis. Socialiniai – ...
Žemės ūkio skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2018 03 31
Augalų ligos ir kenkėjai ūkyje
Įvadas. Ūkininko žemės ūkio pristaty-mas. Ūkininko auginamų augalų kenkėjai ir li-gos. Vasarinių javų auginimo technologija. Išvados. Literatūros sąrašas.
Žemės ūkio referatai, Referatas, 15 puslapių
2013 11 15
Verslo aplinkos analizė ir verslo kūrimas
Įvadas. Verslo kūrimo teoriniai aspektai. Verslo strategijos. Strategijos samprata. Verslo strategijos kūrimo ir valdymo etapai. Įmonės plėtros strategijų įgyvendinimo struktūrinė schema. Įmonės (bendrovės) investicinės veiklos ...
Žemės ūkio verslo planai, Verslo planas, 27 puslapiai
2013 02 06
Vištų dedeklių auginimas
Vištų dedeklių auginimas Įvadas. Paukštininkystė yra viena iš pagrindinių gyvulininkystės šakų. TIKSLAS Pristatyti vištų dedeklių veisles. Paukščių anatomija ir fiziologija. Nostril-šnervė Larynx-gerklos trachea-trachėja. ...
Žemės ūkio skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2017 03 16
Žemdirbystės kursinis darbas SĖJOMAINOS ŪKININKAMS
Įvadas. Žemės ūkio naudmenos ir jų transformavimas. Žemės ūkio augalų derlingumas. Bendroji augalininkystės produkcija. Augalininkystės produkcijos struktūra. Pasėlių plotų apskaičiavimas. Pasėlių struktūros apskaičiavimas. ...
Žemės ūkio kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2016 03 15
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema