Žemės ūkis (3)

917 dokumentų
Žemės ūkio darbų mechanizavimas praktikos ataskaita
Įvadas. Pašarų paruošimo technika. Racionalus technikos panaudojimas. Priedai. Profesinės veiklos praktikos darbas nr. Informacijos šaltinių sąrašas.
Žemės ūkio praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 21 puslapis
2016 10 19
Kukurūzų gamyba žaliai masei
Pratarmė. Sėjos ir augimo sąlygos. Kukurūzo Pjovimas. Pjovimo laikas. Pjovimo aukštis ir smulkinimas. Kukurūzo vertė. Kukurūzų plotai žaliai masei. Kukurūzų derlius tonomis ( Šakių r. Sav. ). Kukurūzų nuėmimo mašinos. Siloso ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 13 puslapių
2013 11 13
Lietuvos žemės ūkis skaidrės
Lietuvos žemės ūkis. Žemės ūkis Lietuvos Žemės. Žemės ūkis. Žemės ūkis - ūkio šaka, kurioje žemė yra naudojama maistui gauti. Lietuvos Žemės fondas. Visa Lietuvos Respublikos teritorijoje esanti privati. Lietuvos Respublikos ...
Žemės ūkio skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 06 24
Mešlo šalinimas galvijų fermoje
Įvadas. Mėšlo ir nuotekų tvarkymas. Mėšlo kaupimas. Mešlidžių statyba. Aplinkosaugos reikalavimai. Kraikinio mėšlo mėšlidė. Tranšėjos tipo mėšlidės. Tvarto mikroklimatas. Mėšlo ir srutų naudojimas laukams tręšti. Mėšlo ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 19 puslapių
2014 04 10
Stručiai
Įvadas. Strutiena. Strutienosmaistinė vertė. Strutienos charakteristika ir jos cheminė sudėtis. Strutienos skoninės sakybės. Stručių skerdimo produktai. Oda. Odos klasifikacija. Plunksnos. Plunksnų klasifikacija. Riebalai. Kiaušiniai ir ...
Žemės ūkio kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2011 03 19
Bulvių auginimo šiuolaikinės technologijos
Įvadas. Bulvių kilmė. Bulvių veislės. Dirva bulvėms. Bulvių sodinimas. Bulvių priežiūra. Bulvių tręšimas. Bulvių nuėmimas. Bulvių ligos ir kenkėjai. Išvados. Informacijos šaltiniai. Priedai.
Žemės ūkio savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 27 puslapiai
2014 03 16
Ekologinė gamyba ūkyje technologinis modeliavimas
Technologinių procesų elementų modeliavimas ekologiniame ūkyje. Ekologinės gamybos pagrindų dalyko referatas. Įvadas. Ekologinio žemės ūkio sertifikavimas. Ūkis. Ekologinės augalininkystės modeliavimas. Ekologinės gyvulininkystės ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 13 puslapių
2012 08 24
Ekologinis ūkis
Įvadas. Apie ūkį. Ūkio planas. Dirvožemis. Dirvodara. Dirvožeminės sąlygos. Klimatinės sąlygos. Klimatas lietuvoje. Ukmergės rajono klimatas. Lietuvos klimatinai rajonai ( pagal k. Kaušylą). Hidroterminis koeficientas (htk). ...
Žemės ūkio kursiniai darbai, Kursinis darbas, 55 puslapiai
2012 11 20
Grūdų džiovyklos ir sandėliavimas
Įvadas. Džiovyklų klasifikacija. Žemos temperatūros džiovyklos. Aukštos temperatūros džiovyklos. Aruodinė džiovykla. Periodinio veikimo aruodinė džiovykla. Recirkuliacinė aruodinė džiovykla. Nepertraukiamo srauto aruodinė ...
Žemės ūkio savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2017 01 02
Mėšlo tręšimo planas
Įvadas. Aplinkosaugos reikalavimai žemės ūkyje. Aplinkosaugos reikalavimai mėšlui ūkyje tvarkyti. Palankus aplinkai ūkininkavimas. Tinkamo ūkininkavimo nauda. „Žaliasis ūkis“ – ateities ūkininkavimas. Mėšlo šalinimo ...
Žemės ūkio kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2015 05 17
Vilniaus rajono kraštovaizdžio kaitos analizė
Įvadas. Literatūros apžvalga. Lietuvos kraštovaizdžio istorinės kaitos analizė. Kraštovaizdžio formavimosi bruožai ir tipai po 1990 metų. Vilniaus rajonas. Žemės ūkio naudmenų analizė. Vandenų fondo analizė. Miškų ploto analizė. ...
Žemės ūkio praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 21 puslapis
2013 11 06
Žieminiai rapsai
8,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Užduotis. Rapsų reikšmė. Derlingumas. Augalo vystymosi fazės. Kritiniai laikotarpiai. Dirvožemio charakteristika. Sėjomaina. Augalo veislės pasirinkimas. Agrotechninių priemonių panaudojimas prieš žieminių rapsų derliaus ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 15 puslapių
2014 01 03
Gamybinės patalpos ir įrengimai
Įvadas. Metodinio leidinio tikslai ir uždaviniai. Gamybinės patalpos. Gamybinių patalpų klasifikavimas. Gamybinių patalpų statyba. Gamybinių patalpų statybiniai brėžiniai. Pastatai galvijams laikyti. Vandentiekis. Vandens tiekimo ...
Žemės ūkio konspektai, Konspektas, 67 puslapiai
2012 08 27
Kiaulių veislės
Įvadas. Kiaulininkystė. Kiaulių veislės. Lietuvos baltosios. Danijos landrasai. Suomijos landrasai. Diurokai. Didžiosios baltosios kiaulės (jorkšyrai). Kitų veislių kiaulės. Paršiavimas. Išvados. Informacijos šaltiniai.
Žemės ūkio savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2013 03 27
Pažintinės praktikos ataskaita: susipažinimas su ūkiu
Įvadas. Ūkio susikurimo istorija. Darbo sauga dainiaus mikalaičiūno ūkyje. Ūkyje turima bei naudojama technika. Derliaus nuėmimas. Sėklos ruošimas sėjai valymas,beicavimas. Žiemkenčių sėja. Išvados. Šaltiniai.
Žemės ūkio praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 puslapių
2017 05 03
Pieno kokybės rodikliai ir juos įtakojantys faktoriai
Įvadas. Pieno kokybės rodikliai. Somatinių ląstelių skaičius. Bendras bakterinis užterštumas. Inhibitorinės medžiagos. Pieno užšalimo temperatūra. Pirminiai pieno kokybės rodikliai. Pieno kokybės rodiklių tyrimai. Išvados. ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 11 puslapių
2014 04 15
Pomidorai auginimas veislės ligos referatas
Įvadas. Pomidorų auginimo technologija. Daržovių veislių, įrašytų į nacionalinį augalų veislių sąrašą, charakteristikos. Pomidorų ligos. Pomidorų kenkėjai. Išvados. Informacijos šaltiniai.
Žemės ūkio referatai, Referatas, 20 puslapių
2013 03 28
Ūkio auginančio pomidorus verslo planas
Ūkio apibūdinimas. Įmonės veiklos analizė. Siūlomo projekto esmė. Marketingo planas. Gamybos planas. Konkurencinės prekybos tyrimas. Planuojamos technologijos ekonominis įvertinimas.
Žemės ūkio verslo planai, Verslo planas, 13 puslapių
2015 03 03
Žemės dirbimo sistema ir būdai
Žemės dirbimo sistema ir būdai. Žemės dirbimo tikslas ir uždaviniai. Technologiniai procesai, atliekami dirbant žemę. Žemės dirbimo būdai. Pagrindinė (rudeninė) žemės dirbimo sistema. Priešsėjinė žemės dirbimo sistema. ...
Žemės ūkio skaidrės, Skaidrės, 42 puslapiai
2016 06 23
Žieminių kviečių auginimas
Augalininkystės kursinis darbas. Įvadas. Žieminių kviečių auginimo technologijų, užtikrinančių derliaus kokybę, ypatumai. trešimas. Sėja ir žiemojimas. Sėklos. Apsauga nuo kenkėjų ir ligų. Kviečių veislės. Derliaus nuėmimas. ...
Žemės ūkio kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2015 03 27
Apželdinimas
Įvadas. Želdinių priežiūra. Paruošimas apželdinimo darbams. Apželdinimo darbai. Želdynų įrengimas projektuojamoje teritorijoje. Augalų rūšys teritorijoje. Sodybos apželdinimas. Išvados. Informacinių šaltinių sąrašas.
Žemės ūkio referatai, Referatas, 12 puslapių
2016 08 03
Hidroelektrinė kursinis darbas
Įvadas. Bendroji dalis. Techniniai rodikliai. Hidromazgo charakteristikos. Tvenkinio charakteristikos. Hidrologiniai skaičiavimai. Vandens ištekliai. Vandens išteklių paskirstymas ir vidutiniai debitai. Gamtosauginis debitas. Vandens ūkio ...
Žemės ūkio kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2012 02 21
Rapsai
Įvadas. Vasariniai rapsai. Rapsų sėklų kokybė. Būtina džiovinti. -. Vasarinių rapsų veislės. Tręšimas. Integruotos augalų apsaugos priemonių panaudojimas. Išvados. Literatūros sąrašas
Žemės ūkio referatai, Referatas, 11 puslapių
2012 11 17
Želdynai ir jų auginimas
Želdynų auginimas. Pratarmė. Bendruomenės želdynų sodmenų auginimo technologijos. Vejos. Vejų įrengimas ir priežiūra. Vejų tipai. Vejų įrengimas ir priežiūra. Ruloninės vejos. Papildomos technologinės priemonės vejai įrengti. ...
Žemės ūkio kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2013 03 07
Biokuro šilumingumas
Įvadas. Biokuras ir jo ištekliai. Biokuro drėgnis, peleningumas ir šilumingumas. Biomasės ir biokuro savybės. Išvados. Literatūra.
Žemės ūkio referatai, Referatas, 15 puslapių
2016 08 05
Ekologinis Ūkis skaidrės
Ekologinis Ūkis. Kas tai Ekologinis ūkis? Ekologinis ūkininkavimas. Ekologinio ūkininkavimo būdai. Ūkio plėtra. Pagrindai. Ekologiškas maistas.
Žemės ūkio skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2014 04 09
Gyvulininkystė praktikos ataskaita
Įvadas. Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas. Žemės ūkio gyvūlių veisimo sistemos analizė. Žemės ūkio gyvulių kilmė. Avys. Ožkos. Kiaulės. Arkliai. Galvijai. Avių šėrimas ir laikymas. Lietuvos juodgalvių avių šėrimas. ...
Žemės ūkio praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 puslapių
2016 01 05
Netradicinė augalininkystė ir gyvulininkystė
Netradicinės gyvulininkystės ir augalininkystės pažangiosios technologijos. Vaistinių augalų, netradicinių uoginių kultūrų auginimo technologijos. Vaistažolių auginimo perspektyvos. Vaistinių augalinė žaliava. Veiklos medžiaga. ...
Žemės ūkio konspektai, Konspektas, 96 puslapiai
2016 08 03
Žemės ūkio vertinimas
Žemės ūkio technologijos kaip ūkininkavimo (ūkio) sistemos elementas. Žemės ūkio sistema ir jos elementai. Technologijų samprata. Žemės ūkio technologijų įvairovė ir klasifikavimas. Žemės ūkio technologijų vieta ir reikšmė ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 25 puslapiai
2016 07 28
AB Linas Agro Group produkto analizė
AB Linas Agro Group produkto analizė Įvadas. Esamos situacijos analizė. Įmonės istorija. Įmonės veikla. Įmonės vizija, misija. Vartotojų apibūdinimas. Produkto analizė. Konkurentų analizė. Objekto swot analizė. Išvados. ...
Žemės ūkio savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2017 05 08
×
Namų darbų pagalba 24/7