Žemės ūkio praktikos ataskaitos

46 dokumentai
Gamybinės praktikos ūkininko ūkyje ataskaita
Įkūrimo ir veiklos trumpa istorija. Įkūrimo ypatumai. Organizacinė foma. Ekonominiai santykiai. Žemės nuosavybės ir naudojimo formos. Kapitalo nuosavybės formos ir formavimo šaltiniai. Darbo santykiai. Ūkinės veiklos kryptys ir ...
Žemės ūkio praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 21 puslapis
2015 03 01
Pieninkystės ūkis praktika
Įvadas. Įmonės charakteristika. ūkio veikla. Ūkio gamybos ištekliai. Tehnikos bazė. Galvijų laikymo tvartai. Melžimo aikštelė ir pieno laikimo patalpos. Mėšlidės. ūkio galviju bandos produktyvumas. Galviju bandos produktyvumas. ...
Žemės ūkio praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 puslapių
2015 01 05
Gėlių auginimas praktikos ataskaita
Gėlių auginimo technologijų specializacijos praktikos ataskaita. Įvadas. Šiltnamių gėlių paruošimas realizavimui. Pasitaikančios nesėkmės. Išvyka į ab ,,žiežmarių gėlės“. Šiltnamių gėlių paruošimas realizavimui. Ab ...
Žemės ūkio praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 puslapių
2013 05 21
Praktikos ataskaita Ūkininko įmonėje
Panevėžio kolegijos technologijos mokslų katedra. Ūkininko raimondo vitkausko ūkis. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Vykdoma veikla , aplinkosauginiai dokumentai. Mėšlo ištekliai ir jo tvarkymas ūkyje , schema. Ūkininko Raimondo Vitkausko ...
Žemės ūkio praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 11 puslapių
2015 11 29
Agrotechnologijų praktika
Įvadas. Profesinės veiklos praktika petro levenausko ūkyje. P. Levenausko ūkio charakteristika. P. Levenausko ūkio naudmenos ir pasėlių struktūra. Prekiniai augalai Petro Levenausko ūkyje. Ūkyje taikomos sėjomainos. Tarpiniai pasėliai. ...
Žemės ūkio praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 19 puslapių
2016 01 02
Dekoratyvinių augalų auginimas
Įvadas. Įmonės struktūra ir jos veikla. Įmonės organizacinė struktūra. Darbo ir darbo užmokesčio organizavimas. Įmonės produkcija ir teikiamos paslaugos. Zapyškio medelynas Jums siūlo. Įmonės produkcijos ar teikiamų paslaugų ...
Žemės ūkio praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 28 puslapiai
2014 03 17
Gyvulininkystė praktikos ataskaita
Įvadas. Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas. Žemės ūkio gyvūlių veisimo sistemos analizė. Žemės ūkio gyvulių kilmė. Avys. Ožkos. Kiaulės. Arkliai. Galvijai. Avių šėrimas ir laikymas. Lietuvos juodgalvių avių šėrimas. ...
Žemės ūkio praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 puslapių
2016 01 05
Miškininkystės praktikos ataskaita
Miškotvarka ir dendrometrija. Girininkijoje esanti miškotvarkos medžiaga. Urėdijoje taikomi medienos apskaitos metodai. Miško eksploatacija. Urėdijos medienos ruošos programa. Urėdijos medienos ruošos organizavimo sistema. Urėdijos ...
Žemės ūkio praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 16 puslapių
2016 02 15
Praktika žemės ūkio įmonėje
Įvadas. Ūkininko vardas ūkio veiklos aplinka, gamybinė kryptis, gamybinė-materialinė bazė. Ūkio veiklos aplinka. Gamybinė kryptis. Gamybinė-materialinė bazė. Žemės ūkio naudmenų plotai, pasėlių struktūra, sėjomaina, kultūrų ...
Žemės ūkio praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 9 puslapiai
2018 05 09
Žemės ūkio darbų mechanizavimas praktikos ataskaita
Įvadas. Pašarų paruošimo technika. Racionalus technikos panaudojimas. Priedai. Profesinės veiklos praktikos darbas nr. Informacijos šaltinių sąrašas.
Žemės ūkio praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 21 puslapis
2016 10 19
Pažintinės praktikos ataskaita: susipažinimas su ūkiu
Įvadas. Ūkio susikurimo istorija. Darbo sauga dainiaus mikalaičiūno ūkyje. Ūkyje turima bei naudojama technika. Derliaus nuėmimas. Sėklos ruošimas sėjai valymas,beicavimas. Žiemkenčių sėja. Išvados. Šaltiniai.
Žemės ūkio praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 puslapių
2017 05 03
Vilniaus rajono kraštovaizdžio kaitos analizė
Įvadas. Literatūros apžvalga. Lietuvos kraštovaizdžio istorinės kaitos analizė. Kraštovaizdžio formavimosi bruožai ir tipai po 1990 metų. Vilniaus rajonas. Žemės ūkio naudmenų analizė. Vandenų fondo analizė. Miškų ploto analizė. ...
Žemės ūkio praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 21 puslapis
2013 11 06
Žemės ūkio įmonės augalininkystės produkcijos gamyba, laikymas ir realizavimas - praktikos ataskaita
Įvadas. Profesinės veiklos praktika ūkininko petro baristos ūkyje. Petro Baristos ūkio charakteristika. Ūkio technika. Ūkyje dirbantys darbuotojai. Prekiniai augalai Petro Baristos ūkyje. Lauko kultūrų auginimo technologijos petro ...
Žemės ūkio praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 38 puslapiai
2018 04 05
Žemės ūkio darbų mechanizavimas žemės ūkio praktikos ataskaita
Žemės ūkio darbų mechanizavimas. Praktikos atlikimo bendrieji reikalavimai. Praktikos tikslai ir uždaviniai. Darbai pristatomi panaudojant Microsoft Office PowerPoint pateiktis. Praktikos atlikimo vieta. Rekomenduojama literatūra ...
Žemės ūkio praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 15 puslapių
2016 12 07
Sodininkystė ir daržininkystė praktinis darbas
Įvadas. Sodo augalų sodinukų asortimentas ir kainų tyrimas. Sodininkystės produktų sortimento ir kainų tyrimas. Retesnių daržovių, prieskonių ir vaistinių augalų rinkos tyrimas. Verslinio obelų sodo įveisimas ir technologijų ...
Žemės ūkio praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 38 puslapiai
2016 09 14
Agrotechnologijos mokomosios praktikos ataskaita
10( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Tręšimo plano sudarymas. Alvydo Blažinauskio ūkyje naudojamų mineralinių trašų normos, vidutiniam augalų derliui išgauti(kg/ha). Kalkinių trašų normos, rūgščių dirvų kalkinimui. Įvairių rūšių ir produktyvumo gyvulių ...
Žemės ūkio praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 27 puslapiai
2014 12 05
Apželdinimas praktikos ataskaita
Įvadas. Įmonės struktūra ir jos veikla. Įmonės produkcija ir teikiamos paslaugos. Įmonės produkcija ir teikiamos paslaugos. Kraštotvarkos samprata. Projekto želdyno įvertinimas pagal augalų auginimo technologiją. Gamtinė aplinka ir ...
Žemės ūkio praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 17 puslapių
2015 01 13
Gėlininkystės ataskaita
Įvadas. Jurginai. Jurginų bendra charakteristika. Jurginų klasifikacija. Jurginų morfologinės-bioekologinės savybės. Šiltnamių ir interjero gėlių dauginimas. Dauginimo būdai. Išanalizuoti dauginimo būdai. Šiltnamių ir interjero ...
Žemės ūkio praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 26 puslapiai
2014 10 15
Profesinė praktika augalininkystės ūkyje
Profesinės veiklos praktika. Žemės ūkio bendrovė ŽŪB. Profesinės veiklos praktikos 2 tikslas. Pagrindinė informacija apie nagrinėjamą ūkininko. Usevičiaus ūkį. Ūkio įmonės charakteristikos kriterijai. Ūkininko žemės ūkio ...
Žemės ūkio praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 7 puslapiai
2018 12 15
 Žemės ūkio mechanizavimo praktikos ataskaita
Įvadas. Ūkyje naudojama technika. Ūkio susikūrimo istorija. Darbo civilinė sauga ir aplinkosauga ūkyje. Pašarinių aliejinių ridikų ( lukas) sėja bei priežiūra. Grikių auginimo technologija. Išvados. Šaltiniai.
Žemės ūkio praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 puslapių
2017 05 03
Sodininko praktikos ataskaita
Naujasis kolegijos sodas. Optimalus vaisių skynimo laikas. Vaisių kokybės pokyčiai skynimo metu. Optimalus obuolių skynimo termino nustatymas. Juodo krakmolo testas. Ekonomiškai pagrysto daržo ūkio tvarkymas. Tausojančios aplinką ...
Žemės ūkio praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 puslapių
2015 01 27
Praktika mišriame ūkyje
Įvadas. Praktikos užduotys. Aprašykite žemės ūkio įmonę/ūkį. Išsiaiškinti ūkyje taikomas žemės ūkio kultūrų auginimo bei derliaus nuėmimo technologijas nurodant aplinkos ir technologinių veiksnių įtaką augalinės žaliavos ...
Žemės ūkio praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 puslapių
2018 05 06
ŽŪB „Minija“ augalininkystės prekinė gamyba, produktų laikymas ir realizavimas, kokybės reikalavimai
Žūb „ minija “ augalininkystės šakos struktūra. Prekinių augalų plotai ir derlingumas. Pažangių lauko augalų auginimo technologijų taikymas ūkyje. Vasariniai kviečiai. Žieminiai kviečiai. Žieminiams rapsams. Prekinės ...
Žemės ūkio praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 11 puslapių
2015 04 28
Praktikos ataskaita UAB „Girelės paukštynas“
Trumpai apie paukštyną. Paukštidės. Viščiukų auginimo patalpa. Vištų laikymas ant kraiko. Vištų laikymas narveliuose. Kiaušinių produkcija. Pašarų gamyba. Paukštyne vykdomos kontrolės programos. Paukščių skerdimas. Išvados. ...
Žemės ūkio praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 16 puslapių
2017 03 27
Aukštagirio girininkija
Įvadas. Inviduali užduotis. VĮ Švenčionėlių miškų urėdija, Aukštagirio girininkija. Aukštagirio girininkija. Saugomos teritorijos. Juodežerio telmologinis draustinis. Poilsiavimo galimybės girininkijos teritorijoje. Miškotvarka. ...
Žemės ūkio praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 25 puslapiai
2014 05 07
Gyvulių veisimas
Gyvulininkystės technologijų praktinis darbas. Gyvulininkystės technologijų praktinis darbas. Gyvulių veisimo pagrindai. Veisimas ir genetika. Lytiniu ciklu. Apvaisinimo formos. Augimas ir vystymasis. Embrioninį ir poembrioninį. Gyvūnų ...
Žemės ūkio praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 7 puslapiai
2016 03 21
Augalininkystės darbų mechanizavimas
Profesinės veiklos praktikos technologinė kortelė. Tema Dirvos dirbimo mašinų paruošimas darbui. Tikslas Paruošti darbui dirvos dirbimo mašinas. Uždaviniai. Parinkti tinkamas mašinas dirvų dirbimui;. Paruošti darbui pakabinamąjį ...
Žemės ūkio praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 20 puslapių
2013 11 07
Rudeninis medelių sodinimas
Įvadas. Medelių sodinimas rudenį. Sedula. Sedulų sodinimo ir auginimo ypatybės rudenį. Praktinis darbas. Vaisių ir daržovių asortimentas ir rinkos tyrimas. Vaisių ir daržovių asortimentas ir rinkos tyrimas. Išvados. Informacinių ...
Žemės ūkio praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 15 puslapių
2014 12 04
Agrochemijos ataskaita Išvyka į agrocheminių tyrimų laboratoriją
Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės veiklos sritys. Dirvožemio ėminių paėmimas lauke ir jo kelias iki laboratorijos. Dirvožemio tyrimai atliekami analitiniame skyriuje. Dirvožemio rūgštumo ir vienodai tręšiamų laukų žemėlapiai. ...
Žemės ūkio praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 puslapių
2016 04 01
Agronomijos praktika ūkyje
Įvadas. Šiandieninė gyvulininkystės verslo situacija ir problemos. Galimos gyvulininkystės plėtros perspektyvos. Praktikos metu aplankyta VŠĮ „ASU mokomasis ūkis“. Gamybos ypatumai. Pašarų kokybės nustatymo metodika. Literatūra. ...
Žemės ūkio praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 15 puslapių
2018 04 09
×
112 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo