Žemės ūkio referatai

261 dokumentas
Juostiniai ir grandininiai transporteriai
Įvadas. Juostiniai transporteriai. Bendros paskirties transporteriai su gumuota juosta. Juostos palaikymo įtaisai. Juostinių transporterių pavaros. Juostinių transporterių būgnai. Juostos įtempimo mechanizmai. Transporterio pakrovimas, ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 24 puslapiai
2012 01 02
Grūdų sandėliavimas
Įvadas. Grūdų valymas. Grūdų džiovinimas. Grūdų džiovinimo technologiniai reikalavimai. Grūdų džiovinimo būdai. Džiovyklų klasifikacija. Šachtinės džiovyklos konstrukcija. Nuolatinio veikimo šachtinės džiovyklos technologinis ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 16 puslapių
2014 06 10
Dirvožemio apsauga
Bendros žinios apie dirvožemį. Dirvožemio tarša. Dirvožemio naikinimas. Dirvožemio erozija ir apsauga nuo jos. Pažeisto dirvožemio rekultivacija. Kenksmingų cheminių medžiagų higieninis normavimas dirvožemyje. Ekologinio žemės ūkio ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 44 puslapiai
2011 03 22
Dirvožemio klasifikavimas Lietuvos dirvožemio tipai ir potipiai
Dirvožemio klasifikacija. Pasaulio dirvožemių grupės. Lietuvos dirvožemio tipai ir potipiai. Pradžiažemiai. Kalkžemiai. Rudžemiai. Išplautžemiai. Palvažemiai. Balkšvažemiai. Smėlžemiai. Jauražemiai. Šlynžemiai. Durpžemiai. ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 14 puslapių
2011 12 28
Žemės ūkis referatas
Keletas biodinaminių preparatų ruošimo būdų. Sapard: paramos kryptys. Sapard: rezultatai. Kiek gauta ir patvirtinta paraiškų, kokiai lėšų sumai. Investicijos į pirminę žemės ūkio gamybą. Kiek paramos teko atskiroms apskritims. Kas ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 14 puslapių
2012 03 15
Bulvių laikymas
Įvadas bulvių laikymo periodai. Bulvių laikymo temperatūra. Bulvių laikymas. Palaidų bulvių laikymas. Produkcijos laikymas taroje. Bulvių ventiliavimas. Bulvių apdžiovinimas. Oro drėkinimas. Agrotechniniai reikalavimai. Išvados. ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 14 puslapių
2012 12 05
Augalų apsauga Augalų kenkėjai ir ligos
Įvadas. Daržo ir sodo augalų sėjomainos ir schemos. Daržo augalų ligos ir kenkėjai. Žirnių augalų ligos ir kenkėjai. Kopūstų ligos ir kenkėjai. Pomidorų ligos ir kenkėjai. Obuolių ligos ir kenkėjai. Braškių ligos ir kenkėjai. ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 25 puslapiai
2014 12 28
ES struktūriniai fondai ir jų parama kaimo plėtrai
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Kaimo plėtra. Kaimo plėtros politikos reikalingumas. Kaimo plėtros politikos struktūra. Kriterijai gauti paramą kaimo plėtrai. Tinkamos finansuoti išlaidos. Struktūriniai fondai. Es struktūrinės paramos tikslai. Išvados. Naudoti ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 11 puslapių
2012 01 03
Žemės ūkio technika
Įvadas. Žemės dirbimo technika. Kultivatoriai, germinatorius. Lėkštės, skutikai. Trąšų barstymo įranga. Sėjamosios. Purkštuvai. Plūgai. Grūdų apdorojimo mašinos. Grūdų valymo, pervežimo technika. Traiškymo ir šėrimo technika. ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 22 puslapiai
2013 12 17
Žieminiai kviečiai
Įvadas. Žieminiai kviečiai. Augalo reikšmė ir derlingumas. Augalo vystymosi tarpsniai ir kritiniai laikotarpiai. Dirvožemio charakteristika. Sėjomaina. Augalo veislės parinkimas. Žieminių kviečių agrotechniniai poreikiai sėklos ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 12 puslapių
2013 11 22
Europos sąjungos žemės ūkis
Europos sąjungos žemės ūkis. Ūkininko vaidmuo. Sėkmingų permainų istorija. Pirmosios bžūp atsiradimas. Dabartinė bžpu. Pasiekimai. Auginame beveik viską. Kokybė - raktas į sėkmę. Kaip es skatina aukščiausios kokybės maisto ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 26 puslapiai
2012 03 10
Augalų ligos ir kenkėjai ūkyje
Įvadas. Ūkininko žemės ūkio pristaty-mas. Ūkininko auginamų augalų kenkėjai ir li-gos. Vasarinių javų auginimo technologija. Išvados. Literatūros sąrašas.
Žemės ūkio referatai, Referatas, 15 puslapių
2013 11 15
Žėmės ūkis Lietuvoje referatas
Įvadas. Žemės ūkio dabartinė situacija. Lietuvos žemės ūkio raida ir perspektyvos. Gyvulininkystė. Miškininkystė. Žuvininkystė. Augalininkystė. Žemės ūkio nauda. Investicijos. Eksportas. Žemės ūkio plėtros problemos. Parama ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 15 puslapių
2015 03 26
Ūkio analizė
Ūkio analizė. Įvadas. Žemės ūkio įmonės pristatymas. Auginama produkcija. Augalininkystės produkcija. Rapso veislė auginama ūkyje. Vasarinių kviečių veislė auginama ūkyje. Vasarinių miežių veislė auginama ūkyje. Žieminių ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 17 puslapių
2013 03 20
Žieminiai rapsai
8,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Užduotis. Rapsų reikšmė. Derlingumas. Augalo vystymosi fazės. Kritiniai laikotarpiai. Dirvožemio charakteristika. Sėjomaina. Augalo veislės pasirinkimas. Agrotechninių priemonių panaudojimas prieš žieminių rapsų derliaus ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 15 puslapių
2014 01 03
Kukurūzų gamyba žaliai masei
Pratarmė. Sėjos ir augimo sąlygos. Kukurūzo Pjovimas. Pjovimo laikas. Pjovimo aukštis ir smulkinimas. Kukurūzo vertė. Kukurūzų plotai žaliai masei. Kukurūzų derlius tonomis ( Šakių r. Sav. ). Kukurūzų nuėmimo mašinos. Siloso ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 13 puslapių
2013 11 13
Sodo augalų sodybos sodui sortimento sudarymas
Sodo augalų sodybos sodui sortimento sudarymas. Įvadas sodo augalų sortimento charakteristika. Sodo augalų požymių vertinimas. Obelų požymių vertinimas. Kriaušių požymių vertinimas. Serbentų ir agrastų požymių vertinimas. Slyvų ir ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 26 puslapiai
2013 02 27
Avietės referatas
Įvadas. Avietės. Aviečių sodinimas. Aviečių auginimas. Aviečiu ligos ir kenkėjai. Lietuvoje registruotų auginamų aviečių veislės. Remontantinės avietės. Išvados. Informacijos šaltiniai.
Žemės ūkio referatai, Referatas, 16 puslapių
2013 03 20
Ekologinė gamyba ūkyje technologinis modeliavimas
Technologinių procesų elementų modeliavimas ekologiniame ūkyje. Ekologinės gamybos pagrindų dalyko referatas. Įvadas. Ekologinio žemės ūkio sertifikavimas. Ūkis. Ekologinės augalininkystės modeliavimas. Ekologinės gyvulininkystės ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 13 puslapių
2012 08 24
Mešlo šalinimas galvijų fermoje
Įvadas. Mėšlo ir nuotekų tvarkymas. Mėšlo kaupimas. Mešlidžių statyba. Aplinkosaugos reikalavimai. Kraikinio mėšlo mėšlidė. Tranšėjos tipo mėšlidės. Tvarto mikroklimatas. Mėšlo ir srutų naudojimas laukams tręšti. Mėšlo ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 19 puslapių
2014 04 10
Rapsai
Įvadas. Vasariniai rapsai. Rapsų sėklų kokybė. Būtina džiovinti. -. Vasarinių rapsų veislės. Tręšimas. Integruotos augalų apsaugos priemonių panaudojimas. Išvados. Literatūros sąrašas
Žemės ūkio referatai, Referatas, 11 puslapių
2012 11 17
Galvijų šėrimas
Normuotas šėrimas ir racionų sudarymas. Užtrūkusių veršingų karvių šėrimas. Melžiamų karvių šėrimas. Pašarų šėrimo tvarka. Karvių šėrimas pereinamaisiais laikotarpiais.
Žemės ūkio referatai, Referatas, 11 puslapių
2014 05 01
Pieno kokybės rodikliai ir juos įtakojantys faktoriai
Įvadas. Pieno kokybės rodikliai. Somatinių ląstelių skaičius. Bendras bakterinis užterštumas. Inhibitorinės medžiagos. Pieno užšalimo temperatūra. Pirminiai pieno kokybės rodikliai. Pieno kokybės rodiklių tyrimai. Išvados. ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 11 puslapių
2014 04 15
Kiaulininkystės kursinis darbas
Įvadas. Techologinė dalis. Motininė ir tėvinė veislė. Kiaulių dauginimosi būdas. Laikymo būdas. Gamybinės kiaulių grupės. Gamybinio ciklo trukmė. Gardų poreikis kiaulių grupėm. Kiaulių šėrimo organizavimas. Organizacinė dalis. ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 14 puslapių
2014 12 29
Priešskerdiminio laikymo įtaka gyvūnų sveikatai ir mėsos kokybei
Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Mėsos kokybės samprata ir kokybiniai faktoriai. Mėsos kokybė. Mėsos kokybiniai rodikliai. Mėsos fizinės savybės. Spalvingumas. Švelnumas. Vandens rišlumas. Virimo nuostoliai. Rūgštingumas. ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 28 puslapiai
2013 12 13
Vasarinių miežių auginimo technologijoje tręšimo planavimas
Įvadas. Apie miežius. Vasarinių miežių veislės ir ligos. Vasarinių miežių apsauga nuo ligų. Miežių auginimas. Dirvos paruošimas miežiams. Miežių tręšimas. Pasėlių priežiūra. Derliaus nuėmimas. Išvados.
Žemės ūkio referatai, Referatas, 10 puslapių
2013 10 29
Žemės ūkio vertinimas
Žemės ūkio technologijos kaip ūkininkavimo (ūkio) sistemos elementas. Žemės ūkio sistema ir jos elementai. Technologijų samprata. Žemės ūkio technologijų įvairovė ir klasifikavimas. Žemės ūkio technologijų vieta ir reikšmė ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 25 puslapiai
2016 07 28
Daržovių drėkinimo būdai ir naudojama technika
Daržovių drėkinimas. Drėkinimo būdai. Paviršinis drėkinimas. Podirvinis drėkinimas. Lašelinis drėkinimas. Lietinimas. Drėkinimo technika. Kapiliarinė drėkinimo juosta. Ekonomiškiausios laistymo sistemos. Išvados. Informaciniai ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 21 puslapis
2015 03 12
Duona
Įvadas. Duonos atsiradimo istorija. Duonos gaminių klasifikavimas. Duonos ir jos gaminių kokybės vertinimas. Duonos ženklinimas. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Žemės ūkio referatai, Referatas, 12 puslapių
2013 11 11
Kambarinės gėlės. Kambariniai augalai
Įvadas. Žiedų efektas. Kambarinės gėlės kvepiančiais žiedais. Ilgai žydinčios kambarinė gėlės. Kambarinės gėlės ryškiaspalviais žiedais. Dėl žiedų ir lapų auginamos gėlės. Žiemą arba pavasarį žydinčios gėlės. Vasarą ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 17 puslapių
2012 06 17
×