Žemėtvarka (2)

130 dokumentų
Marijampolės miesto nekilnojamo turto rinkos analizė
Įvadas. Nekilnijamojo turto rinka. Marijampolės miesto apžvalga. Marijampolės miesto parduodamų butų analizė. Vieno kambario parduodamų butų rinka. Dviejų kambarių parduodamų butų rinka. Trijų kambarių parduodamų butų rinka. ...
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 15 puslapių
2017 01 19
Melioracija ir keliai
Įvadas. Melioracijos paskirtis ir objektas. Melioracijos grioviai. 2015- 2017 metų melioracijos programa. Programos finansavimas. Lietuvos ir kauno rajono keliai. Išvados. Literatūra.
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 14 puslapių
2018 02 24
Miesto vandentvarka
Įvadas. Vandentieka. Vandens gavyba. Vandentiekio tinklai. Geriamojo vandens kokybė. Vandenvala. Nuotekų šalinimas ir valymas. Ūkio buities šakų valymas. Nuotekų valymas. Alytaus miesto nuotekų valykla. Alytaus miesto nuotekų valymo ...
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 15 puslapių
2016 04 28
Telšių ir Skuodo miestų bendrųjų planų lyginamoji analizė
Įvadas. Objekto apibūdinimas. Gamta ir kultūra. Turizmo ir rekreacijos plėtra. Gyvenviečių sistemos plėtra. Žemės naudojimas. Susisiekimo sistemos plėtra. Inžinerinė infrastruktūra. Išvados. Naudota literatūra.
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2016 03 22
Žemės naudojimas
Baigiamojo darbo užduotis. Annotation. Įvadas. Pagrindinių sąvokų, santrumpų sąrašas su paaiškinimais. Literatūros apžvalga. Upynos seniūnijos žemės naudotojai ir žemės naudojimo analizė. Išvados. Literatūra.
Žemėtvarkos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 36 puslapiai
2017 04 29
Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui
Tekstinė dalis. Įvadas. Žemės sklypui nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. Sodybos vietos parinkimo aprašas. Sodo projektavimas. Kelių tinklo išdėstymas. Dirvožemio vertinimas. Specializacijos nustatymas ir ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2015 12 19
Aiškinamasis raštas. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. Sodybos vietos parinkimo nustatymo veiksniai. Kelių tinklo išdestymas. Dirvožemio analizė. Dirvožemio našumo balas. Dirvožemio granuliometrinė sudėtis. ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2016 11 15
Pastatų kadastriniai matavimai
Įvadas. Aiškinamasis raštas. Užduotis Nr. Statinių planas. Nekilnojamojo daikto kadastro ir registro dokumentų byla. Literatūra30 priedai.
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2017 09 27
Teritorijų planavimas referatas
Įvadas. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas. Teritorijų planavimas. Teritorijų planavimo raida. Teritorijų planavimo dokumentų rengimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 17 puslapių
2017 04 26
Hidrologiniai skaičiavimai kursinis darbas
Kursinio projekto užduotis. Aiškinamasis raštas. Techniniai rodikliai. Vietovės planas. Hidrologiniai skaičiavimai. Hidrauliniai skaičiavimai. Dugno nuolydžio skaičiavimas. Nuleidžiamojo griovio išilginis profilis. Vandens imtuvo skersinis ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 puslapių
2015 11 24
Kadastriniai matavimai ir nekilnojamojo turto vertinimas testas
Kadastriniai matavimai ir nekilnojamojo turto vertinimas.
Žemėtvarkos testai, Testas, 9 puslapiai
2015 12 07
Kadastriniai matavimai špera (2)
Kokia yra kadastro paskirtis. Kokiais dokumentais vadovaujantis tvarkomas kadastras. Kas gali būti kadastro objektais. Kas Lietuvoje yra kadastro tvarkytojas. Kokia veikla užsiima kadastro tvarkytojas. Kas gali nustatyti nekilnojamojo turto ...
Žemėtvarkos šperos, Špera, 2 puslapiai
2016 12 30
Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Ūkininko ūkio sodybos vietos formavimui
Įvadas. Esamos būklės analizė. Žemės sklypui specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų nustatymas. Pažyma apie ūkininkų ūkių žemės naudojimą. Pažyma apie ūkininkų ūkius, sugrupuotus pagal naudojamų ( deklaruotų) žemės ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2015 10 07
Nekilnojamojo turto registrų veikla Lietuvoje
Įvadas. Valstybiniai Registrai. Registrų tvarkymas. Nekilnojamasis turtas. Nekilnojamo turto registro funkcionavimas. Registro Objektai bei Duomenys. Daiktinių objektų bei teisių registravimas. VĮ „Registrų centras“ Analizė. Registrų ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2019 03 18
Žemės konsolidacija kursinis darbas
Baigiamojo darbo užduotis. Įvadas. Literatūros apžvalga. Esamos situacijos analizė. Bendra Kauno r. teritorijos apžvalga. Kauno rajono Rokų apylinkės, Vienatrakio kadastro vietovės dalies teritorijos analizė. Dirvožemis. Melioracija. ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2017 04 15
Žemės paėmimas visuomenės poreikiams
Priimtos Žemės įstatymo pataisos, kuriomis sutrumpintas žemės paėmimo visuomenės poreikiams procesas. Seimas priėmė Žemės įstatymo pataisų projektą Nr. Svarstomu projektu siūloma. Priėmus sprendimą privačios žemės sklypą ...
Žemėtvarkos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 03 08
Žemėtvarkos vadyba ASU
Valdymo sričių klasifikacija. Mokslinio valdymo mokykla 1885 – 1920. Administracinė valdymo mokykla 1920 –. Klasikinė vadybos mokykla. Elgsenos Bihevioristinė valdymo mokykla. Kiekybinių metodų valdymo mokykla nuo 40 ųjų metų. ...
Žemėtvarkos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2016 04 07
Kimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas
Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga susijusi su kaimo plėtros (ūkio vidinės) žemėtvarkos projektu. Kelių apsaugos zonos. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos. Ūkininko ūkio vidinės žemėtvarkos projekto rengimas klaipėdos ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2015 11 27
Kraštotvarka kursinis darbas
Prienų miesto gyentojų užimtumo centro tvarkymo planas.
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2015 10 08
Kraštovaizdžio kaitos analizė
Įvadas. Sąvokos. Druskininkų rajono kraštovaizdžio apžvalga. Gamtinio kraštovaizdio naudmenų analizė. Antropogenizuoto kraštovaizdio naudmenų analizė. Antropogeninio kraštovaizdio naudmenų analizė. Druskininkų rajono ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2017 10 08
Fotogrametrijos mokomosios praktikos darbai
Įvadas. Aiškinamasis raštas. Arnoldo Petrėno pasiūlytas kontūrženklis. Dainoros leikienės pasiūlytas kontūrženklis. Vaišvydavos dalies žemės ūkio paskirties žemėlapis. Išvados. Literatūra.
Žemėtvarkos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 12 puslapių
2016 12 30
Kaimo plėtra referatas
Santrauka. Yra trys pagrindiniai kaimo plėtros priemonių tikslai (4 straipsnis). Gerinti žemės ūkio ir miškų ūkio konkurencingumą remiant. Restruktūrizavimą, plėtrą ir naujovių diegimą. Gerinti aplinką ir kraštovaizdį remiant ...
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 18 puslapių
2015 03 24
Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti
Įvadas. Projekto tikslai ir uždaviniai. Literatūros apžvalga. Ūkininkų ūkių statistinė informacija. Pasirnktos teritorijos esamos būklės analizė. Žemės sklypo dirvožemio vertinimas. Žemės sklypui nustatytos specialiosios žemės ...
Žemėtvarkos projektai, Projektas, 23 puslapiai
2018 03 13
Miško kirtimų ugdymai
Medynų formavimas ir kirtimai. Vaišvydavos girininkijos ugdymo ir pagrindinių kirtimų projektas. Bendra Dubravos eksp. Miškų urėdijos Vaišvydavos girininkijos 98 99 kvartalo medynų charakteristika. Ugdomųjų kirtimų projektas. ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2016 03 15
Nekilnojamųjų daiktų kainų ir verčių nustatymas
Įvadas. Nekilnojamieji daiktai. Bendrosios nekilnojamojo turto nuostatos. Nekilnojamojo turto tikslinė naudojimo paskirtis. Nekilnojamojo turto kadastro objektai. Nekilnojamojo turto kadastro duomenys. Nekilnojamųjų daiktų, daiktinių ...
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 22 puslapiai
2016 08 15
Papartis referatas
Įvadas. Apie paparčius. Paparčiai. Adiantas – Adiantum. Davalija- Davallia. Inkstpapartis – Nephrolepis. Pelėja – Pellaea. Plačragis – Platycerium. Kalnarūtė- Asplenium. Šviesa. Laistymas. Purškimas. Persodinimas. Dauginimas. ...
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 10 puslapių
2016 01 07
Taikomųjų tyrimų metodologija savarankiškas darbas
Savarankiško darbo užduotis. Santrauka. Įvadas. Literatūros apžvalga. Žemės naudmenų sistemos formavimosi ypatybės Lietuvos teritorijoje. Žemėnaudos kaitos socialiniai aspektai. Priežastys lėmusios racionalų žemės naudojimą. ...
Žemėtvarkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2016 12 04
Teisės aktų, reguliuojančiųkadastrinius matavimus, analizė
Teisės aktų, reguliuojančių. kadastrinius matavimus, analizė. Girionys. Įvadas. Nekilnojamasis turtas žemė ir su ją susiję objektai. Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Nutarimo paskirtis Šia metodika vadovaujasi Nacionalinė žemės ...
Žemėtvarkos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2015 04 30
Kraštovaizdžio kaitos analizė Vilniuje
Įvadas. Nagrinėjamo objekto apžvalga. Kraštovaizdžio klasifikacija. Gamtinis kraštovaizdis. Antropogenizuotas kraštovaizdis. Antropogeninis kraštovaizdis. Kraštovaizdžio kaitos analizė. Išvados. Literatūra.
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 17 puslapių
2018 02 06
Ūkininko ūkio sodybos vietos formavimas
Tekstinė dalis. Įvadas. Projekto tikslai ir uždaviniai. Esamos būklės analizė. Žemės sklypui nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. Sodybos vietos parinkimo aprašas. Sodo teritorijos projektavimo aprašas. Kelių ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2015 10 08
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema