Žemėtvarka (3)

123 dokumentai
Biologinės įvairovės išsaugojimas ir saugomos teritorijos Baltijos jūros regione
Biologinės įvairovės išsaugojimo teisinis reglamentavimas. Saugomų teritorijų esamos būklės analizė. Saugomos teritorijos Baltijos jūros regione. Saugomos teritorijos Lietuvoje. Biologinės įvairovės išsaugojimas. Išvados. Literatūros ...
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 12 puslapių
2015 11 24
Kartografijos praktiniai darbai
Pirmas praktinis darbas. Stačiakampės koordinatės. Geodezinės koordinatės. Antras praktinis darbas. Aiškinamasis raštas. Trečia praktinis darbas. Žemėlapio M 110000 nomenklatūra. Aiškinamasis raštas. Ketvirtas praktinis darbas. ...
Žemėtvarkos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 puslapių
2017 05 10
Klaipėdos ir Marijampolės žemės fondo tyrimas
Įvadas. Klaipėdos apskrities ekonominė, socialinė ir kultūrinė situacija. Klaipėdos apskrities ekonominė situacija. Klaipėdos apskrities socialinė situacija. Klaipėdos apskrities kultūrinė situacija. Marijampolės apskrities ...
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 21 puslapis
2018 03 26
Pakruojo rajono agroaplinkosauginis vertinimas
Įvadas. Pakruojo rajono savivaldybė. Reljefas. Demografinė padėtis. Gamtiniai ištekliai. Žemės ūkio naudmenų pasiskirstymas ir naudojimas. Nekilnojamojo kultūros ir gamtos paveldo vertybės. Turizmo ir rekreacijos potencialas. Pakruojo ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2019 03 02
Pažeistų teritorijų tvarkymo planavimas ir pelkinių teritorijų tvarkymas
Įvadas. Grėsmingi pelkių nykimo mastai. Pelkinių teritorijų tvarkymas. Lietuvos pelkės ir durpynai. Atsakingo durpyno tvarkymo vizija. Aukštapelkių tvarkymas. Amalvos ir žuvinto pelkių išsaugojimo projektas. Projekto teritorija. ...
Žemėtvarkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2019 01 15
Prienų rajono dalies georeferencinių duomenų atnaujinimas
Kursinio darbo / projekto užduotis. Aiškinamasis raštas arcgis. Lt katalogas arcgis / https // en. Org wiki Geographic information system. GDR10LT - Lietuvos Respublikos teritorijos M 10 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2018 05 13
Regioninių parkų žemės naudojimo ir tvarkymo ypatumai
Įvadas. Regioniniai parkai. Regioninių parkų steigimas. Regioninių parkų paskirtis ir naudojimo galimybės. Veikla regioniniuose parkuose. Žemės naudojimas regioniniuose parkuose. Draudžiama arba ribojama bei skatinama veikla ...
Žemėtvarkos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 11 puslapių
2018 10 16
Ūkininko žemės laukininkystės projektas
Įvadas. Žemės naudmenos ir jų transformavimas. Pasėlių struktūra ir jos planavimas. Rotacijos sudarymas. Sėjomainos laukų projektavimas. Perėjimo prie augalų kaitos plano sudarymas įgyvendinant sėjomainą. Pasėlių išdėstymas plane. ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 13 puslapių
2015 03 24
Valstybinės žemės ūkio paskirties pirkimas ir nuoma
Įvadas. Valstybinės žemės ūkio paskirties pirkimo analizė. Valstybinės žemės ūkio paskirties samprata. Valstybinės žemės ūkio paskirties pirkimas. Valstybinės žemės ūkio paskirties papildomos žemės pirkimas. Teisė į ...
Žemėtvarkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 23 puslapiai
2017 09 27
Vilkaviškio rajono kraštovaizdžio vertinimas
Įvadas. Antropogeninis poveikis kraštovaizdžiui. Privatizacijos poveikis aplinkai. Plotų kaita. Saugomos teritorijos ir gamtinis karkasas. Inžinerinės sistemos kraštovaizdyje. Gamtinio ir kultūros paveldo naudojimas ir apsauga. ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 puslapiai
2017 09 27
Žemėlapio analizavimas
Įvadas. Darbo tikslas Išanalizuoti žemėlapio kartografinį vaizdą. Žemėlapis. Žemėlapis – simboliais perteiktas tam tikros vietovės vaizdinis modelis. Žemėlapio matematinio pagrindo analizė. Nepateikiami šie elementai. ...
Žemėtvarkos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2017 05 10
Žemėlapio analizė ir jo elemento tyrimas
Praktinis darbas. Žemėlapio analizė ir jo elemento tyrimas. Praktinis darbas. Žemėlapio analizė ir jo elemento tyrimas. Darbo tikslas išmokti analizuoti žemėlapių kartografinį vaizdą, atpažinti taikytus ženklų metodus ir. Atlikti. ...
Žemėtvarkos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 1 puslapis
2018 05 10
Žemės administravimas
Žemės administravimas. Tai yra valstybės ir savivaldybių institucijų veikla. Žemės administravimo tikslai. Planuoti Lietuvos Respublikos žemės fondo naudojimą ir spręsti dėl administracinių vienetų ribų patikslinimo. Žemės ...
Žemėtvarkos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2017 04 25
Žemės fondo analizė
Užduotis. Užduotis žemės fondo pasiskirstymas pagal žemės naudmenų plotą. Užduotis žemės fondo pasiskirstymas pagal pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį. Užduotis žemės ūkio paskirties žemės pasiskirstymas pagal ...
Žemėtvarkos analizės, Analizė, 9 puslapiai
2016 03 23
Žemės konsolidacijos projektas kursinis darbas
Įvadas. Literatūros apžvalga. Šiaulių apskrities, šiaulų rajono savivaldybės, ketūnų kaimo dalies konsolidacijos projektui parinktos vietovės žemės naudojimo plano analizė. Šiaulių apskrities, šiaulių rajono savivaldybės, ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2016 03 08
Žemės sklypų formavimo taisyklės
Žemės sklypų formavimo taisyklės. Bendrosios nuostatos. Žemės. Projekto rengimas. Kai žemės sklypai padalijami. Projektavimas. Projektas yra žemėtvarkos planavimo dokumentas. Žemės sklypų formavimas ir pertvarkymas. Žemės sklypai ...
Žemėtvarkos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2017 04 25
Žemėtvarkos konspektas
Žemės fondas. Žemės ūkio paskirties žemė. Miškų ūkio paskirties žemė. Koncervacinės paskirties žemė. Vandens ūkio paskirties žemė. Kitos paskirties žemė. Gyvenamos teritorijos. Visuomeninės paskirties teritorijos. Pramonės ...
Žemėtvarkos konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2016 04 11
Žemėtvarkos projektų rengimo analizė
Įvadas. Žemėtvarkos projektų rengimo analizė. Ūkininko ūkio vidinės žemėtvarkos projekto rengimas. Projekto parengiamieji darbai. Ūkio gamtinių ir ekonominių salygų charakteristika. Ūkininko ūkio sodybos projektavimas. Statybos ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2016 01 02
Žemėtvarkos špera
Žemėtvarkos principai. Žemės nuosavybės ir naudojimo teisių apsauga. Taip pat žemės vertinimo plane sutartiniais ženklais pažymima. Prie žemės vertinimo plano pridedama. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekte numatomi ...
Žemėtvarkos šperos, Špera, 2 puslapiai
2016 04 07
Kraštovaizdžio kaitos analizė Vilniuje
Įvadas. Nagrinėjamo objekto apžvalga. Kraštovaizdžio klasifikacija. Gamtinis kraštovaizdis. Antropogenizuotas kraštovaizdis. Antropogeninis kraštovaizdis. Kraštovaizdžio kaitos analizė. Išvados. Literatūra.
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 17 puslapių
2018 02 06
Vilkaviškio rajono kraštovaizdžio vertinimas kursinis darbas
Vilkaviškio rajono kraštovaizdžio vertinimas kursinis darbas Įvadas. Poveikis kraštovaizdžiui. PInžinerinės sistemos kraštovaizdyje. Miškų būklė miškų ištekliai. Lietuvos miškų ūkio politika ir jos įgyvendinimo strategija. ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 puslapiai
2017 11 18
Architekto profesinės praktikos ataskaita savivaldybėje
Architekto skyriaus uždaviniai. Architekto skyriaus funkcijos. Architekto skyriaus teisės ir atsakomybė. Architekto skyriaus struktūra ir darbo organizavimas. Baigiamoji dalis.
Žemėtvarkos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 3 puslapiai
2016 07 01
Ariogalos miesto bendrojo plano analizės pristatymas
Ariogalos miesto bendrojo plano analizė. Įvadas. Ariogalos BP tikslai. Ariogalos BP uždaviniai. Esami ir prognozuojami BP rodikliai. Bendrojo plano sudarymo principai ir naudojimas. Grafinė dalis. Miesto raidos strategija. Miesto įtakos ...
Žemėtvarkos skaidrės, Skaidrės, 37 puslapiai
2019 02 25
Butkūnų kaimo sklypai, jų pertvarkymas vykdant konsolidacijos projektą
Įvadas. Kauno rajonas. Kauno rajonas, Vandžiogalos kadastro vietovė, Butkūnų kaimas. Dirvožemis ir jo sudėtis. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. Apleistos žemės. Kauno rajonas bendrajame Lietuvos plane. Butkūnai ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2018 11 09
Drėkinimo aktualumas ir nauda
Įvadas. Sausros. Drėkinimo aktualumas. Drėkinimo privalumai ir nauda. Išvados. Literatūros Sąrašas.
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 4 puslapiai
2019 04 04
Gyvenviečių tipai Lietuvoje
Įvadas. Gyvenviečių rūšys. Miestas ir kaimas. Kaimo ir miesto ypatumai. Kaimas. Monofunkcinė gyvenvietė. Polifunkcinė gyvenvietė. Išvados.
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 20 puslapių
2019 03 11
Hidrologiniai skaičiavimai: Kanalo hidrauliniai skaičiavimai
Kursinis darbas i dalis „Hidrologiniai skaičiavimai“. Kursinio darbo užduotis. Įvadas. Maksimalių momentinių pavasario potvynio debitų perskaičiavimas vienodam baseinų plotui. Pagal ilgalaikių stebėjimų duomenis. ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2019 03 14
Informacines technologijos hidrotechnikoje
Įvadas. Teodolitai. Teodolitai šiomis dienomis. Nivelyrai. Hidrostatiniai nivelyrai. Tacheometrai. Modernūs tacheometrai. Geografinė informacinė sistema – gis. GIS duomenų rinkimas. GIS duomenų rinkimo schema. GIS duomenų gavimas iš ...
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 17 puslapių
2016 04 19
Jezno Nepriklausomybės aikštės situacijos analizė
Įvadas. Situacijos analizė. Situacijos planas. Aplinkos gamtiniai elementai. Aplinkos antropogeniniai elementai. Socialinė aplinka. Išvados. Informacijos šaltiniai.
Žemėtvarkos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 20 puslapių
2017 11 15
Kadastriniai matavimai špera
Kas yra etalonas? matavimo priemonė arba matavimo priemonių grupė dydžio vienetui atkurti, išlaikyti irKas yra matavimo priemonė? įrankis, prietaisas ar jųsistema, skirti matavimui;Ką nagrinėja teisinė metrologija? ...
Žemėtvarkos šperos, Špera, 2 puslapiai
2016 04 19
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema