Žemėtvarka (4)

135 dokumentai
Butkūnų kaimo sklypai, jų pertvarkymas vykdant konsolidacijos projektą
Įvadas. Kauno rajonas. Kauno rajonas, Vandžiogalos kadastro vietovė, Butkūnų kaimas. Dirvožemis ir jo sudėtis. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. Apleistos žemės. Kauno rajonas bendrajame Lietuvos plane. Butkūnai ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2018 11 09
Cartography project
Cartography. Introduction. What is cartography? Cartography of Europe. Cartographic processes. Types of maps. Physical map. Political map. Cartographic projections. Cylindrical Map Projection. Conic Map Projection. Azimuthal Map Projection. ...
Žemėtvarkos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2019 12 15
Drėkinimo aktualumas ir nauda
Įvadas. Sausros. Drėkinimo aktualumas. Drėkinimo privalumai ir nauda. Išvados. Literatūros Sąrašas.
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 4 puslapiai
2019 04 04
Gyvenviečių tipai Lietuvoje
Įvadas. Gyvenviečių rūšys. Miestas ir kaimas. Kaimo ir miesto ypatumai. Kaimas. Monofunkcinė gyvenvietė. Polifunkcinė gyvenvietė. Išvados.
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 20 puslapių
2019 03 11
Informacines technologijos hidrotechnikoje
Įvadas. Teodolitai. Teodolitai šiomis dienomis. Nivelyrai. Hidrostatiniai nivelyrai. Tacheometrai. Modernūs tacheometrai. Geografinė informacinė sistema – gis. GIS duomenų rinkimas. GIS duomenų rinkimo schema. GIS duomenų gavimas iš ...
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 17 puslapių
2016 04 19
Jezno Nepriklausomybės aikštės situacijos analizė
Įvadas. Situacijos analizė. Situacijos planas. Aplinkos gamtiniai elementai. Aplinkos antropogeniniai elementai. Socialinė aplinka. Išvados. Informacijos šaltiniai.
Žemėtvarkos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 20 puslapių
2017 11 15
Kadastriniai matavimai špera
Kas yra etalonas? matavimo priemonė arba matavimo priemonių grupė dydžio vienetui atkurti, išlaikyti irKas yra matavimo priemonė? įrankis, prietaisas ar jųsistema, skirti matavimui;Ką nagrinėja teisinė metrologija? ...
Žemėtvarkos šperos, Špera, 2 puslapiai
2016 04 19
Kadastro informacinė sistema
Aiškinamasis raštas. Administracinės ribos. Geodezinio pagrindo punktai. Gatvių ašinės linijos. Kadastro vietovės ribos. Žemės sklypų ribos. Pastatų kontūrai ir centro koordinačių taškai. Nt verčių žemėlapis.
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2017 02 21
Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas miškui įveisti ne miško teritorijoje
Tekstinė ir grafinė darbo dalis projekto tikslai ir uždaviniai. Miškų ūkio statistinė informacija. Trakų rajono esamos būklės analizė. Pasirinktos teritorijos dirvožemio vertinimas. Pasirinktos teritorijos specialiosios žemės ir ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2018 12 11
Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas miškui įveisti ne miško žemėje
Tekstinė ir grafinė darbo dalis. Projekto tikslai ir uždaviniai. Literatūros apžvalga. Miško ūkio statistinė informacija. Pasirinktos teritorijos esamos būklės analizė. Pasirinktos teritorijos dirvožemio vertinimas. Specialiosios ...
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 19 puslapių
2019 01 16
Kartografijos konspektas
Žemėlapių ir planų rūšys Žemėlapiai pagal teritoriją. Žemėlapių klasifikacija pagal paskirtį Bendrieji geografiniai ir topografiniai. Semiotika Kartografinė semiotika. Semiotika skirstoma į Semantika. Sutartiniai ženklai skirstomi ...
Žemėtvarkos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2019 04 14
Kitos paskirties žemės sklypo kainos nustatymas
Praktinis darbas nr. Kitos paskirties žemės sklypo kainos nustatymas. Bazinės žemės sklypo vertės pataisos koeficientai teritorijos socialiniam gamybiniam potencialui įvertinti. Mėgėjų sodo teritorijoje esantys žemės sklypai kaimo ...
Žemėtvarkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2019 04 16
Kolektyvizacija
Kolektyvizacija. Kas tai? Tai priverstinis žemės. Buožių likvidavimas. 1929 m. prasidėjo masinis kolūkių steigimas ir „Išbuožinimas“. Kolūkis. Tai tarybinė žemės. Buvo siekiama sulyginti skirtinguose kolūkiuose gyvenančių ...
Žemėtvarkos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2017 03 26
Kraštotvarkos katedros metodiniai nurodymai baigiamajam darbui rengti
Girionys. Šakos Žemės administravimas Teritorijų tvarkymas. ŠakosNekilnojamojo turto kadastras. Baigiamojo darbo rengimo bendrieji reikalavimai. Baigiamojo darbo tikslas. Praktinius. Perkeliamuosius. Baigiamojo darbo struktūrinių dalių ...
Žemėtvarkos konspektai, Konspektas, 38 puslapiai
2019 05 21
Latvijos kadastras ir registras
Latvijos kadastras ir registras. Latvijos registras. Žemės registras (zemesgrāmata) – jame registruojamas nekilnojamasis turtas ir su juo susijusios nuosavybės teisės. Centrinis kompiuterinis žemės registras – tai elektroninė ...
Žemėtvarkos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2019 11 17
Lazdijų ir Akmenės rajonų žemės fondo analizės
Savarankiško darbo uždaviniaiiii. Įvadasiv. Teorinė dalisvi. Analitinė dalisix. Lazdijų rajono žemės fondo analizėIX. Duomenys apie žemės naudmenasIX. Duomenys apie žemės sklypų įregistravimą nekilnojamojo turto registreIX. ...
Žemėtvarkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2018 12 06
Nekilnojamojo turto analizė Kauno apskrityje Kalniečių rajone
Įvadas. Nekilnojamojo turto rinka. Kauno miesto padėtis. Kauno rajone Įregistruotų Pastatų Apskaita. Kauno rajono Ir Kauno apskrities įregistruotų pastatų apskaita. Kauno rajono ir Kauno apskrities įregistruoti pastatai pagal paskirtis ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2019 12 06
Nekilnojamojo Turto kadastras konspektas
Kadastras kadastras –. Žemės kadastras. Kadastro paskirtis. Žemės kadastro darbų sistemą sudaro. Kadastras tvarkomas pagal. Žemės sklypas. Žemės valda. Žemės kadastro duomenų bankus sudaro Tekstinė informacija apie žemės sklypą. ...
Žemėtvarkos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2015 12 07
Nekilnojamojo turto kadastro informacinės sistemos
Nekilnojamojo turto kadastro informacinių sistemų pratybų darbai. Turinys. Aiškinamasis raštas. Praktinis darbas. Praktinis darbas. Praktinis darbas. Praktinis darbas. Praktinis darbas. Praktinis darbas. Praktinis darbas. Praktinis ...
Žemėtvarkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2019 10 01
Nekilnojamojo turto registras
Nekilnojamojo turto kadastro katedra. Nekilnojamojo turto registras. Nekilnojamojo turto registro pratybų užduotys. Panevėžio rajono charakteristika. Visos registruotos apskrityje žemės fondo ir NTR įregistruoto ploto palyginimas. Visos ...
Žemėtvarkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 27 puslapiai
2019 10 01
Normatyvinių dokumentų susijusių su žemės teisiniais dalykais analizė
Praktinis darbas Normatyvinių dokumentų susijusių su žemės teisiniais dalykais analizė. Praktinis darbas Pagrindinių teisės aktų analizė Normatyvinio dokumento pavadinimas Pradinė redakcijos data Nr. Žemės reformos įstatymas. NT ...
Žemėtvarkos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 21 puslapis
2019 02 25
NT kadastras
Žemės naudmenos. Žemės ūkio naudmenos. Ganyklos1. Žemės ūkio naudmenos. Ariamoji žemė. Pievos ir natūralios ganyklos. . Miškai. Keliai. Užstatyta teritori5. Vandenys. Kita žemė. Medžių ir krūmų želdiniai. Pažeista žemė. ...
Žemėtvarkos šperos, Špera, 3 puslapiai
2016 04 19
NT vertinimas skaidrės
Nekilnojamojo turto vertinimas. Taikomųjų tyrimų metodologija. Tikslas – įvertinti dviejų kambarių butą. Tyrimų rezultatas. Išvados. Apskaičiuotos dvi rinkos vertės vertinamam objektui.
Žemėtvarkos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2019 10 01
Objektų poveikio aplinkai vertinimas
Objektų poveikio aplinkai vertinimas. Turinys. Įvadas. -Poveikio aplinkai vertinimas ir ūkinė veikla. -Praktinis darbas. Išvados. Naudota literatūra.
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2019 04 16
Oginskio dvaro sutvarkymas
Oginskio dvaro sutvarkymas. Įvadas. Aiškinamasis raštas. Išvados.
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 11 puslapių
2015 10 08
Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis
Anotacija. Įvadas. Skaitmeninių duomenų analizė. Ištirtas bedarbių skaičius iš stacionarių šaltinių 2012, 2013, 2014 metų duomenimis ir atvaizduotas arcgis programa. Darbo su arcmap programa aprašymas. Duomenų atvaizdavimas ir ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2018 02 23
Šilalės rajono upynos seniūnijos žemės ūkio paskirties žemės naudojimas
Baigiamojo darbo užduotis. Santrumpa. Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Literatūros apžvalga. Vietovės apžvalga. Žemės informacinės sistemos duomenų analizė Upynos seniūnijoje. Upynos seniūnijos žemės naudotojai ir žemės Naudojimo ...
Žemėtvarkos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 37 puslapiai
2017 02 06
Specialieji ir detalieji planai skaidrės
Specialieji ir detalieji planai. Specialieji planai. Specialusis planas – tai teritorijų planavimo dokumentas. Specialusis planas. Parengtas specialusis planas turi būti patvirtintas šiais terminais Nacionalinio lygmens – per 3 mėnesius. ...
Žemėtvarkos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2019 01 15
Uosio projektas dendrologija
Uosis Fraxinus. Paprastasis uosis Fraxinus excelsior. Paprastojo uosio įvairialapė forma. Paprastojo uosio geltonlapė forma. Paprastojo uosio vienalapė forma. Paprastojo uosio vienalapė svyruoklinė forma. Paprastojo uosio rutuliška forma. ...
Žemėtvarkos aprašymai, Aprašymas, 16 puslapių
2016 03 15
Urbanizuotų teritorijų plėtros analizė
Įvadas. Prienų rajono urbanizuotų teriorijų struktūra. Urbanistinis karkasas. Išvados. Literatūra.
Žemėtvarkos analizės, Analizė, 9 puslapiai
2017 04 08
×
Nežinai kaip atlikti užduotį? Klausk!