Žemėtvarka (5)

135 dokumentai
Žemėlapio analizė ir jo elementų tyrimo pristatymas
Žemėlapio analizė ir jo elementų tyrimas. Girionys 2016m. Darbo tikslas išanalizuoti žemėlapio kartografinį vaizdą. Koordinačių tinklelis. Yra geografinis koordinačių tinklelis. Mastelis. Pasirinktame žemėlapyje yra skaitmeninis ir ...
Žemėtvarkos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2019 10 01
Žemėlapis ir jo elementai
Žemėlapio analizė ir jo elementų tyrimas. Atliko. Tikslas Išanalizuoti žemėlapio kartografinį vaizdą. Žemėlapio matematinis pagrindas. Kartografinė projekcija – daugiasienė. Žemėlapio kompanuotė. Diagramų nėra Legendoje ...
Žemėtvarkos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2018 05 22
Žemės fondo analizė (2)
Iš pateiktų duomenų matome, kad nekilnojamo turto registre daugiausiai įregistruota žemės ūkio paskirtį turintys žemės sklypai – 71,6 % sklypų sk., miško ūkio paskirties sklypų skaičius procentų dalimis mažesnis kone septyniais ...
Žemėtvarkos analizės, Analizė, 4 puslapiai
2017 04 11
Žemės konsolidacijos projektai Lietuvoje
Įvadas. Žemės konsolidacija. Konkrečios problemos susijusios su žemės sklypų konsolidavimu. Žemės konsolidacija raida Lietuvoje. Pirmasis žingsnis pradedant žemės konsolidaciją. Žemės konsolidacija bandomieji projektai. Išvados. ...
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 13 puslapių
2018 12 18
Žemės naudmenų apskaita
Laboratorinis darbas Nr. Žemės naudmenų apskaita. Naudmenos ir jų apibrėžimai Žemės ūkio naudmenos. Pievos ir natūralios ganyklos. Miškas miško žemė. Medžių ir krūmų želdiniai. Žemės sklypo kadastro duomenys. Žemės ...
Žemėtvarkos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2019 12 06
Žemės naudojimas Plungės rajone
Įvadas. Darnus vystymasis. Analizuojamos teritorijos apžvalga. Plungės rajono teritorijos apžvalga. Rajono seniūnijos. Gyventoju skaičius. Žemės naudojimas. Strateginis veiklos planas. Plungės rajono vizija iki 2025 metų. Išvados. ...
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 18 puslapių
2016 04 19
Žemės naudojimo teisiniai reglamentai
Žemės naudojimo paskirtis. Žemės naudojimą reglamentuoja. Lietuvos respublikos žemės įstatymas. Civilinis kodeksas. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. Lr teritorijų planavimo įstatymas. Valstybinė žemė. Savivaldybės ...
Žemėtvarkos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2019 01 11
Žemės perleidimo privačion nuosavybėn sąlygos šalies nacionaliniuose parkuose
Įvadas. Bendroji dalis. Nacionaliniai parkai Lietuvoje. Žemės nuosavybės taisyklės ir įstatymai nacionaliniuose parkuose. Išvados. Literatūra.
Žemėtvarkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2019 04 14
Žemės samprata ir rūšys
Žemės samprata ir rūšys. Žemės teisės esmė ir apibrėžimas. Žemės nuosavybės teisė. Žemės nuosavybės teisės objektas ir subjektai. Žemė gali būti skirstoma į tokias nuosavybės rūšis. Žemės nuosavybės teisės įgijimo ...
Žemėtvarkos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2017 06 11
Žemės sklypo formavimo ar pertvarkymo projekto rengimas
Darbas nr. Žemės sklypo formavimo ar pertvarkymo projekto rengimas. Projekto grafinė dalis. Projekto tikslai ir uždaviniai. Esamos būklės analizė. Pertvarkomų sklypų duomenys. Sprendimai ir jų poveikio vertinimas.
Žemėtvarkos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2019 12 06
Žemės ūkio paskirties kainos nustatymas
DARBAS Žemės ūkio paskirties žemės sklypo kainos nustatymas. Žemės ūkio paskirties žemės.
Žemėtvarkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2019 04 16
Žemės ūkio paskirties, žemės naudotojai
Žemės ūkio paskirties, žemės naudotojai. Žemės ūkio paskirties žemė. Žemės ūkio paskirties žemė dažniausiai siejama su dirbama žeme ar ūkininko ūkiu. Mėgėjiški sodai. Mėgėjiški sodai – tai žemės sklypai sodų ...
Žemėtvarkos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2017 04 25
Žemėtvarkos darbas Darnaus vystymo strategija Alytaus rajone
Analizuojamos teritorijos apžvalga. Alytaus rajono savivaldybės teritorijos apžvalga. Alytaus rajono reljefas. Žemės ūkis ir aplinka. Ekonomika. Gyventojų balansas. Dzūkijos nacionalinis parkas. Turizmas. Išvados pasiūlymai. ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2016 02 19
Žemėtvarkos pagrindų konspektas
Dvarionys , dvarionai. Lietuvos žemės santykių ir žemdirbystės vystymasis. Paveldimos žemės naudojimo formavimas. Feodalinio žemės valdymo formavimas. Žemės nuosavybės privilegijos. Žemės nuosavybės privilegijos bajorams. VELDAMAI ...
Žemėtvarkos konspektai, Konspektas, 47 puslapiai
2017 04 05
ŽPDRIS Lietuvoje
Įvadas. Žpdris paskirtis. Žpdris organizacinė sistema. Žpdris naudotojai. Kur galima rasti informaciją apie tai, kaip naudotis žpdris. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2019 10 20
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo