Žemėtvarkos referatai

27 dokumentai
Urbanizuotų teritorijų kaitos analizė (2)
Įvadas. Literatūros apžvalga. Kauno rajono urbanizacijos kryptys. Urbanistinis karkasas. Urbanistinio karkaso plėtojimas. Prioritetinės teritorijos gyvenviečių plėtra. Neprioritetinės gyvenviečių plėtros teritorijos. Gyvenamųjų ...
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 29 puslapiai
2017 09 27
Keliai Lietuvos kraštovaizdyje
Pagrindinės sąvokos. Įvadas. Kelių raida iki Lietuvos Nepriklausomybės. Kelių raida Nepriklausomoje Lietuvoje. Lietuvos kelių tinklas. Kelių priežiūros ir plėtros projektai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 28 puslapiai
2015 03 10
LR Žemės ūkio paskirties žemės analizė
Įvadas. Lietuvos žemės fondas. Lietuvos Respublikos žemės fondo pasiskirstymas. Žemės ūkio naudmenų struktūra ir sudėtis. Išvados. Literatūra. Žemės ūkio naudmenų struktūra ir sudėtis.
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 12 puslapių
2015 04 06
Pažeistos teritorijos Lietuvoje
Įvadas. Teisės aktai ir programos. Pažeistos teritorijos. Karjerai. Sąvartynai. Bešeimininkiai, apleisti statiniai ir kiti inžinerinės infrastruktūros objektai. Rekultivacija. Poveikis visuomenei, ekologija ir aplinkos tarša. Problemų ...
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 14 puslapių
2016 11 28
Lietuvos ir Jungtinės Karalystės saugomų teritorijų sistemos palyginimas
Įvadas. Lietuvos saugomų teritorijų sistema. Jungtinės karalystės saugomų teritorijų sistema. Lietuvos ir jungtinės karalystės saugomas teritorijas reglamentuojantys teisės aktai. Lietuvos saugomų teritorijų įstatymai. Jungtinės ...
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 12 puslapių
2017 04 08
Natura 2000
Įvadas. Natura 2000 teritorijose apsaugos tikslai. Specialių apsaugos teritorijų steigimo pagal paukščių direktyvą etapai. Specialios saugomos teritorijos pagal buveinių direktyvą steigimas. Natura 2000 poveikio vertinimas. Ką reiškia ...
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 13 puslapių
2015 04 30
Kalvarijos savivaldybės nekilnojamojo turto registro rodiklių analizė
Įvadas. Teorinė dalis. Analitinė dalis. Marijampolės apskrities ir Kalvarijos savivaldybės nekilnojamojo turto registre įregistruotų nekilnojamųjų daiktų palyginimas. Marijampolės apskrities ir Kalvarijos savivaldybės nekilnojamojo ...
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 13 puslapių
2016 04 28
Marijampolės miesto nekilnojamo turto rinkos analizė
Įvadas. Nekilnijamojo turto rinka. Marijampolės miesto apžvalga. Marijampolės miesto parduodamų butų analizė. Vieno kambario parduodamų butų rinka. Dviejų kambarių parduodamų butų rinka. Trijų kambarių parduodamų butų rinka. ...
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 15 puslapių
2017 01 19
Melioracija ir keliai
Įvadas. Melioracijos paskirtis ir objektas. Melioracijos grioviai. 2015- 2017 metų melioracijos programa. Programos finansavimas. Lietuvos ir kauno rajono keliai. Išvados. Literatūra.
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 14 puslapių
2018 02 24
Miesto vandentvarka
Įvadas. Vandentieka. Vandens gavyba. Vandentiekio tinklai. Geriamojo vandens kokybė. Vandenvala. Nuotekų šalinimas ir valymas. Ūkio buities šakų valymas. Nuotekų valymas. Alytaus miesto nuotekų valykla. Alytaus miesto nuotekų valymo ...
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 15 puslapių
2016 04 28
Teritorijų planavimas referatas
Įvadas. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas. Teritorijų planavimas. Teritorijų planavimo raida. Teritorijų planavimo dokumentų rengimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 17 puslapių
2017 04 26
Kraštovaizdžio kaitos analizė Vilniuje
Įvadas. Nagrinėjamo objekto apžvalga. Kraštovaizdžio klasifikacija. Gamtinis kraštovaizdis. Antropogenizuotas kraštovaizdis. Antropogeninis kraštovaizdis. Kraštovaizdžio kaitos analizė. Išvados. Literatūra.
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 17 puslapių
2018 02 06
Kaimo plėtra referatas
Santrauka. Yra trys pagrindiniai kaimo plėtros priemonių tikslai (4 straipsnis). Gerinti žemės ūkio ir miškų ūkio konkurencingumą remiant. Restruktūrizavimą, plėtrą ir naujovių diegimą. Gerinti aplinką ir kraštovaizdį remiant ...
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 18 puslapių
2015 03 24
Nekilnojamųjų daiktų kainų ir verčių nustatymas
Įvadas. Nekilnojamieji daiktai. Bendrosios nekilnojamojo turto nuostatos. Nekilnojamojo turto tikslinė naudojimo paskirtis. Nekilnojamojo turto kadastro objektai. Nekilnojamojo turto kadastro duomenys. Nekilnojamųjų daiktų, daiktinių ...
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 22 puslapiai
2016 08 15
Papartis referatas
Įvadas. Apie paparčius. Paparčiai. Adiantas – Adiantum. Davalija- Davallia. Inkstpapartis – Nephrolepis. Pelėja – Pellaea. Plačragis – Platycerium. Kalnarūtė- Asplenium. Šviesa. Laistymas. Purškimas. Persodinimas. Dauginimas. ...
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 10 puslapių
2016 01 07
Biologinės įvairovės išsaugojimas ir saugomos teritorijos Baltijos jūros regione
Biologinės įvairovės išsaugojimo teisinis reglamentavimas. Saugomų teritorijų esamos būklės analizė. Saugomos teritorijos Baltijos jūros regione. Saugomos teritorijos Lietuvoje. Biologinės įvairovės išsaugojimas. Išvados. Literatūros ...
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 12 puslapių
2015 11 24
Klaipėdos ir Marijampolės žemės fondo tyrimas
Įvadas. Klaipėdos apskrities ekonominė, socialinė ir kultūrinė situacija. Klaipėdos apskrities ekonominė situacija. Klaipėdos apskrities socialinė situacija. Klaipėdos apskrities kultūrinė situacija. Marijampolės apskrities ...
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 21 puslapis
2018 03 26
Privačios žemės kaita Lietuvoje
Įvadas. Literatūros apžvalga. Privačios žemės analizė. Išvada. Literatūra.
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 12 puslapių
2018 04 12
Drėkinimo aktualumas ir nauda
Įvadas. Sausros. Drėkinimo aktualumas. Drėkinimo privalumai ir nauda. Išvados. Literatūros Sąrašas.
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 4 puslapiai
2019 04 04
Gyvenviečių tipai Lietuvoje
Įvadas. Gyvenviečių rūšys. Miestas ir kaimas. Kaimo ir miesto ypatumai. Kaimas. Monofunkcinė gyvenvietė. Polifunkcinė gyvenvietė. Išvados.
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 20 puslapių
2019 03 11
Informacines technologijos hidrotechnikoje
Įvadas. Teodolitai. Teodolitai šiomis dienomis. Nivelyrai. Hidrostatiniai nivelyrai. Tacheometrai. Modernūs tacheometrai. Geografinė informacinė sistema – gis. GIS duomenų rinkimas. GIS duomenų rinkimo schema. GIS duomenų gavimas iš ...
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 17 puslapių
2016 04 19
Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas miškui įveisti ne miško žemėje
Tekstinė ir grafinė darbo dalis. Projekto tikslai ir uždaviniai. Literatūros apžvalga. Miško ūkio statistinė informacija. Pasirinktos teritorijos esamos būklės analizė. Pasirinktos teritorijos dirvožemio vertinimas. Specialiosios ...
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 19 puslapių
2019 01 16
Objektų poveikio aplinkai vertinimas
Objektų poveikio aplinkai vertinimas. Turinys. Įvadas. -Poveikio aplinkai vertinimas ir ūkinė veikla. -Praktinis darbas. Išvados. Naudota literatūra.
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2019 04 16
Tvaraus ūkininkavimo iššūkiai ir sprendimai
Įvadas. Tvaraus ūkininkavimo teoriniai aspektai. Darnaus ūkininkavimo samprata. Teisinė kontrolė. Finansinė parama vystant tvarųjį ūkininkavimą. Tvaraus ūkininkavimo praktiniai aspektai. Lietuvos bendrieji duomenys apie ūkininkavimą. ...
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 33 puslapiai
2020 02 18
Žemės konsolidacijos projektai Lietuvoje
Įvadas. Žemės konsolidacija. Konkrečios problemos susijusios su žemės sklypų konsolidavimu. Žemės konsolidacija raida Lietuvoje. Pirmasis žingsnis pradedant žemės konsolidaciją. Žemės konsolidacija bandomieji projektai. Išvados. ...
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 13 puslapių
2018 12 18
Žemės naudojimas Plungės rajone
Įvadas. Darnus vystymasis. Analizuojamos teritorijos apžvalga. Plungės rajono teritorijos apžvalga. Rajono seniūnijos. Gyventoju skaičius. Žemės naudojimas. Strateginis veiklos planas. Plungės rajono vizija iki 2025 metų. Išvados. ...
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 18 puslapių
2016 04 19
ŽPDRIS Lietuvoje
Įvadas. Žpdris paskirtis. Žpdris organizacinė sistema. Žpdris naudotojai. Kur galima rasti informaciją apie tai, kaip naudotis žpdris. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2019 10 20
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo