Žemėtvarkos savarankiški darbai

11 dokumentų
Jonavos rajono savivaldybės žemės fondo analizė
Įvadas. Lietuvos respublikos žemės fondas. Jonavos rajono savivaldybės žemės fondas. Jonavos rajono savivaldybės žemės naudmenos. Laisvos valstybinės žemės fondo žemė. Jonavos rajono savivaldybės žemės sklypų įregistravimas ...
Žemėtvarkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2017 01 19
Gis praktiniai darbai. Aiškinamasis raštas. Dowtown Water I darbas. II dalies I savarankiškas darbas (aiškinamasis raštasIII dalies I savarankiškas darbas. III dalies I savarankiško darbo atsakymai. III dalies II savarankiškas darbas. III ...
Žemėtvarkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 26 puslapiai
2015 12 17
Anykščių rajono savivaldybės žemės fondo analizė
Įvadas. Dėstomoji dalis. Lietuvos Respublikos žemės fondas. Žemės ūkio paskirties žemė. Miškų ūkio paskirties žemė. Vandens ūkio paskirties žemė. Konservacinės paskirties žemė. Kitos paskirties žemė. Analitinė dalis. LR ...
Žemėtvarkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2016 01 10
Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų nustatymas
Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymas. Lietuvos respublikos vyriausybė n u t a r i m a. Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. Ryšių linijų ...
Žemėtvarkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2018 02 05
Taikomųjų tyrimų metodologija savarankiškas darbas
Savarankiško darbo užduotis. Santrauka. Įvadas. Literatūros apžvalga. Žemės naudmenų sistemos formavimosi ypatybės Lietuvos teritorijoje. Žemėnaudos kaitos socialiniai aspektai. Priežastys lėmusios racionalų žemės naudojimą. ...
Žemėtvarkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2016 12 04
Pažeistų teritorijų tvarkymo planavimas ir pelkinių teritorijų tvarkymas
Įvadas. Grėsmingi pelkių nykimo mastai. Pelkinių teritorijų tvarkymas. Lietuvos pelkės ir durpynai. Atsakingo durpyno tvarkymo vizija. Aukštapelkių tvarkymas. Amalvos ir žuvinto pelkių išsaugojimo projektas. Projekto teritorija. ...
Žemėtvarkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2019 01 15
Valstybinės žemės ūkio paskirties pirkimas ir nuoma
Įvadas. Valstybinės žemės ūkio paskirties pirkimo analizė. Valstybinės žemės ūkio paskirties samprata. Valstybinės žemės ūkio paskirties pirkimas. Valstybinės žemės ūkio paskirties papildomos žemės pirkimas. Teisė į ...
Žemėtvarkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 23 puslapiai
2017 09 27
Kitos paskirties žemės sklypo kainos nustatymas
Praktinis darbas nr. Kitos paskirties žemės sklypo kainos nustatymas. Bazinės žemės sklypo vertės pataisos koeficientai teritorijos socialiniam gamybiniam potencialui įvertinti. Mėgėjų sodo teritorijoje esantys žemės sklypai kaimo ...
Žemėtvarkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2019 04 16
Lazdijų ir Akmenės rajonų žemės fondo analizės
Savarankiško darbo uždaviniaiiii. Įvadasiv. Teorinė dalisvi. Analitinė dalisix. Lazdijų rajono žemės fondo analizėIX. Duomenys apie žemės naudmenasIX. Duomenys apie žemės sklypų įregistravimą nekilnojamojo turto registreIX. ...
Žemėtvarkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2018 12 06
Žemės perleidimo privačion nuosavybėn sąlygos šalies nacionaliniuose parkuose
Įvadas. Bendroji dalis. Nacionaliniai parkai Lietuvoje. Žemės nuosavybės taisyklės ir įstatymai nacionaliniuose parkuose. Išvados. Literatūra.
Žemėtvarkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2019 04 14
Žemės ūkio paskirties kainos nustatymas
DARBAS Žemės ūkio paskirties žemės sklypo kainos nustatymas. Žemės ūkio paskirties žemės.
Žemėtvarkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2019 04 16
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema