Žemėtvarkos skaidrės

20 dokumentų
Žemės reformos žemėtvarkos pagrindai
Žemės reformos žemėtvarkos pagringai. Kas tai yra? Kur jie rengiami? Kas juos projektuoja? Kas juose projektuojama? Kas gali organizuoti kaimo plėtros žemėtvarkos projektus? Koks yra kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo procesas? ...
Žemėtvarkos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2017 04 04
Žemės naudojimo teisė
Žemės naudojimo teisė. Sąvokos. Kas reglamentuoja. Subjektas trijų lygmenu Žemė pagal nuosavybę išskiriami trys lygiai (vals, sav. Valstybės žemės naudojimo teisė. Savivaldybės žemės naudojimo teisė. Privačios žemės naudojimo ...
Žemėtvarkos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2016 07 19
Žemės paėmimas visuomenės poreikiams
Priimtos Žemės įstatymo pataisos, kuriomis sutrumpintas žemės paėmimo visuomenės poreikiams procesas. Seimas priėmė Žemės įstatymo pataisų projektą Nr. Svarstomu projektu siūloma. Priėmus sprendimą privačios žemės sklypą ...
Žemėtvarkos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 03 08
Teisės aktų, reguliuojančiųkadastrinius matavimus, analizė
Teisės aktų, reguliuojančių. kadastrinius matavimus, analizė. Girionys. Įvadas. Nekilnojamasis turtas žemė ir su ją susiję objektai. Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Nutarimo paskirtis Šia metodika vadovaujasi Nacionalinė žemės ...
Žemėtvarkos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2015 04 30
Žemės samprata ir rūšys
Žemės samprata ir rūšys. Žemės teisės esmė ir apibrėžimas. Žemės nuosavybės teisė. Žemės nuosavybės teisės objektas ir subjektai. Žemė gali būti skirstoma į tokias nuosavybės rūšis. Žemės nuosavybės teisės įgijimo ...
Žemėtvarkos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2017 06 11
Žemės administravimas
Žemės administravimas. Tai yra valstybės ir savivaldybių institucijų veikla. Žemės administravimo tikslai. Planuoti Lietuvos Respublikos žemės fondo naudojimą ir spręsti dėl administracinių vienetų ribų patikslinimo. Žemės ...
Žemėtvarkos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2017 04 25
Žemės sklypų formavimo taisyklės
Žemės sklypų formavimo taisyklės. Bendrosios nuostatos. Žemės. Projekto rengimas. Kai žemės sklypai padalijami. Projektavimas. Projektas yra žemėtvarkos planavimo dokumentas. Žemės sklypų formavimas ir pertvarkymas. Žemės sklypai ...
Žemėtvarkos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2017 04 25
Specialieji ir detalieji planai skaidrės
Specialieji ir detalieji planai. Specialieji planai. Specialusis planas – tai teritorijų planavimo dokumentas. Specialusis planas. Parengtas specialusis planas turi būti patvirtintas šiais terminais Nacionalinio lygmens – per 3 mėnesius. ...
Žemėtvarkos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2019 01 15
Kolektyvizacija
Kolektyvizacija. Kas tai? Tai priverstinis žemės. Buožių likvidavimas. 1929 m. prasidėjo masinis kolūkių steigimas ir „Išbuožinimas“. Kolūkis. Tai tarybinė žemės. Buvo siekiama sulyginti skirtinguose kolūkiuose gyvenančių ...
Žemėtvarkos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2017 03 26
Latvijos kadastras ir registras
Latvijos kadastras ir registras. Latvijos registras. Žemės registras (zemesgrāmata) – jame registruojamas nekilnojamasis turtas ir su juo susijusios nuosavybės teisės. Centrinis kompiuterinis žemės registras – tai elektroninė ...
Žemėtvarkos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2019 11 17
Žemėlapio analizavimas
Įvadas. Darbo tikslas Išanalizuoti žemėlapio kartografinį vaizdą. Žemėlapis. Žemėlapis – simboliais perteiktas tam tikros vietovės vaizdinis modelis. Žemėlapio matematinio pagrindo analizė. Nepateikiami šie elementai. ...
Žemėtvarkos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2017 05 10
Žemės naudojimo teisiniai reglamentai
Žemės naudojimo paskirtis. Žemės naudojimą reglamentuoja. Lietuvos respublikos žemės įstatymas. Civilinis kodeksas. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. Lr teritorijų planavimo įstatymas. Valstybinė žemė. Savivaldybės ...
Žemėtvarkos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2019 01 11
Žemės ūkio paskirties, žemės naudotojai
Žemės ūkio paskirties, žemės naudotojai. Žemės ūkio paskirties žemė. Žemės ūkio paskirties žemė dažniausiai siejama su dirbama žeme ar ūkininko ūkiu. Mėgėjiški sodai. Mėgėjiški sodai – tai žemės sklypai sodų ...
Žemėtvarkos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2017 04 25
Ariogalos miesto bendrojo plano analizės pristatymas
Ariogalos miesto bendrojo plano analizė. Įvadas. Ariogalos BP tikslai. Ariogalos BP uždaviniai. Esami ir prognozuojami BP rodikliai. Bendrojo plano sudarymo principai ir naudojimas. Grafinė dalis. Miesto raidos strategija. Miesto įtakos ...
Žemėtvarkos skaidrės, Skaidrės, 37 puslapiai
2019 02 25
Cartography project
Cartography. Introduction. What is cartography? Cartography of Europe. Cartographic processes. Types of maps. Physical map. Political map. Cartographic projections. Cylindrical Map Projection. Conic Map Projection. Azimuthal Map Projection. ...
Žemėtvarkos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2019 12 15
Kraštovaizdžio tvarkymas ir planavimas
Kraštovaizdžis. Kraštovaizdis yra daugybės gamtinių procesų ir teritorijos naudojimą bei apsaugą veikiančių funkcinių interesų rezultatas. Norin sėkmingai realizuoti tikslus kraštovaizdžio tvarkyme ir planavime. Kraštovaizdis ...
Žemėtvarkos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2020 02 03
NT vertinimas skaidrės
Nekilnojamojo turto vertinimas. Taikomųjų tyrimų metodologija. Tikslas – įvertinti dviejų kambarių butą. Tyrimų rezultatas. Išvados. Apskaičiuotos dvi rinkos vertės vertinamam objektui.
Žemėtvarkos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2019 10 01
Raseinių rajono kraštovaizdžio kaitos analizė 2013 - 2019 metais
Raseinių rajono kraštovaizdžio kaitos analizė 2013-2019 metais. Darbo objektas, tikslas, uždaviniai. Darbo objektas Raseinių rajono kraštovaizdis. Sąvokos. Kraštovaizdis - žemės paviršiaus gamtinių (paviršinių uolienų ir reljefo. ...
Žemėtvarkos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2020 02 05
Žemėlapio analizė ir jo elementų tyrimo pristatymas
Žemėlapio analizė ir jo elementų tyrimas. Girionys 2016m. Darbo tikslas išanalizuoti žemėlapio kartografinį vaizdą. Koordinačių tinklelis. Yra geografinis koordinačių tinklelis. Mastelis. Pasirinktame žemėlapyje yra skaitmeninis ir ...
Žemėtvarkos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2019 10 01
Žemėlapis ir jo elementai
Žemėlapio analizė ir jo elementų tyrimas. Atliko. Tikslas Išanalizuoti žemėlapio kartografinį vaizdą. Žemėlapio matematinis pagrindas. Kartografinė projekcija – daugiasienė. Žemėlapio kompanuotė. Diagramų nėra Legendoje ...
Žemėtvarkos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2018 05 22
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo