Žėmetvarkos pagrindai


Žemės ūkio referatas. Įvadas. Darnus vystymasis. Analizuojamos teritorijos apžvalga. Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos apžvalga. Žemės naudojimas. Žemės naudmenos. Žemės naudojimas vištyčio kadasro vietoveje. Vištyčio regioninis parkas. Pasienio regionas. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas.


Darbo apimtis priklauso nuo studijų programoje numatytos temos, tačiau ne mažesnė kaip 8 psl., neįskaitant titulinio lapo, turinio ir literatūros sąrašo.

Atlikdamas savarankišką darbą studentas išsikelia darbo tikslą ir suformuoja konkrečius darbo uždavinius.

Savarankiškame darbe turi būti pasiekti visi darbe iškelti tikslai ir įgyvendinti užsibrėžti uždaviniai.

Būtina surasti ne mažiau kaip 3 literatūros šaltinius.

Savarankiškas darbas atliekamas aiškiai, tvarkingai, nuosekliai pereinant nuo vienos darbo dalies prie kitos.

Savarankiško darbo puslapiai numeruojami arabiškais skaičiais.

Tekste turi būti literatūros nuorodos.

Vientisumas, aiškumas, temos aktualumas. Kaip turinys atitinka temą; kaip išsamiai išnagrinėta tema; ar tinkamai iliustruota vaizdine medžiaga.

Metodiškumas - ar darbe nurodyti tikslai, ar išvados atitinka faktus, ar darbas originalus.

Savarankiško darbo pristatymas kompiuterinėmis prezentacijomis.

Atsakymų į dėstytojo pateiktus klausimus tikslumas ir aiškumas.

Savarankiško darbo temos aktualumas. Žemė ir žemės naudojimas bei jos tvarkymas buvo, yra ir bus aktuali tema Lietuvoje. Veikiant ekonominiams, politiniams, socialiniams bei natūralios ir antropogeninės aplinkos santykiams, kinta žemės naudojimo sąlygos.

Pasaulyje didėja energijos vartojimas, pramonė, infrastruktūra, miestai plečiasi ir užima vis didesnius, natūralius žemės plotus. Siekiant išsaugoti natūralius gamtos išteklius, biologinę įvairovę valstybė reguliuoja žemės naudojimą. Žemės tvarkymas turi būti suderintas, naudojant privačius, visuotinius, socialinius interesus bei aplinkos apsaugos reikalavimus.

Nacionalinių parkų, regioninių parkų, rezervatų, draustinių ir kitų saugomų teritorijų steigimas yra vienas iš pagrindinių strategijų išsaugoti biologinę įvairovę nuo aktyvaus žemės naudojimo. Lietuvoje ir pasaulyje vis didėja saugomų teritorijų plotai, kuriuose žmogaus veikla yra ribojama.

Gamtinės aplinkos įsaugojimas ir gerinimas, racionalus žemės naudojimas yra aktuoli tema Lietuvoje ir visame pasaulyje, nes žemės ūkio veikla, miškininkystė, transportas, statybos ar kitų sektoriu veikla keičia ir ardo žemės būklę ir funkcijas. Dėl netinkamo žemės naudojimo kyla daug aplinkosaugos problemų: keičiasi klimatas, naikinami natūralūs gamtos arealai, užteršiamas vanduo dirvožemis bei oras. Šios problemos sukialia didelių pasekmių visame pasaulyje, kurias mes jau jaučiame.

Darbo temos naujumas. Žemės tvarkymas ir naudojimas nagrinėjamas daugiausia aplinkosaugos aspektu.

 • Žemės ūkis Referatai
 • 2016 m.
 • Lietuvių
 • Ieva
 • 12 puslapių (2135 žodžiai)
 • Universitetas
 • Žemės ūkio referatai
 • Microsoft Word 374 KB
 • Žėmetvarkos pagrindai
  10 - 6 balsai (-ų)
Žėmetvarkos pagrindai. (2016 m. Sausio 23 d.). http://www.mokslobaze.lt/zemetvarkos-pagrindai.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 23 d. 20:01