Žiniasklaidos teisinė ir etinė atsakomybė dirbant su informacijos šaltiniais Lietuvoje


Santrauka. Summary. Įvadas. Žiniasklaida kaip demokratijos palaikytoja atsakomybės ir atsiskaitomybės visuomenei teorinė apibrėžtis. Žiniasklaidos ir demokratijos sąsajos. Žiniasklaidos atsakomybė ir atsiskaitomybė sampratos ir aiškinimai. Žiniasklaidos teisinė ir etinė atsakomybė. Žurnalisto ir informacijos šaltinio santykiai teisinis bei etinis reglamentavimas Lietuvoje. Visuomenės informavimo teisės šaltiniai. Darbas su slapta informacija ir šaltinių konfidencialumo išsaugojimas. Informacijos šaltinio paslaptis – žurnalisto teisės ir pareigos. Praktinis pavyzdys slaptos informacijos paviešinimo atvejis Lietuvoje (2013 m. ). Darbas su informacijos šaltiniais žurnalistų bendruomenės požiūris. Tyrimo pagrindimas, metodika ir tyrimo eigos aprašymas. Žiniasklaidos ir demokratijos santykis Lietuvoje. Teisinė ir etinė atsakomybė žurnalistiniame darbe. Žurnalistų darbas su informacijos šaltiniais. Slaptos informacijos paviešinimo atvejis Lietuvoje žurnalistų ir ekspertų vertinimas. Išvados. Literatūros ir šaltinių sąrašas. Priedai.

Šio baigiamojo darbo tikslas – ištirti, kaip yra reglamentuojama teisinė bei etinė žiniasklaidos atsakomybė paviešinant slaptą informaciją Lietuvoje ir koks yra pačios žurnalistų bendruomenės bei žiniasklaidos ekspertų požiūris šiuo klausimu. Aktualus 2013 m. atvejis Lietuvoje, kai viena Lietuvos naujienų agentūra paviešino visuomenei slaptą informaciją ir kontraversiškus faktus bei dėl to turėjo nemalonumų su teisėsauga, davė pretekstą šiame darbe pristatomam kokybiniam tyrimui. Jo siekis buvo išsiaiškinti žiniasklaidos uždavinius, vidinius žiniasklaidos atsakomybės ir atskaitomybės mechanizmus bei problemas, su kuriomis susiduria žurnalistas Lietuvoje, bendradarbiaudamas su informacijos šaltiniais. Darbe aptariami keletas aktualių atvejų Lietuvoje ir kokį poveikį tai turėjo diskusijoms apie žurnalisto atsakomybę viešojoje erdvėje. Tyrimo pagrindas – 8 kokybiniai pusiau-struktūruoti eksperto interviu. Taip pat aptariama, kaip patys žurnalistai Lietuvoje supranta žiniasklaidos priemonių bei savo pačių atsakomybę, su kokiomis problemomis buvo susidūrę dirbdami bei vykdydami savo misiją.

Tyrimo rezultatai parodė, kad Lietuvoje žiniasklaida reglamentuoja ne tiktai teisinės ir etinės normos, bet ir profesiniai principai, savireguliacijos priemonės pačioje žiniasklaidoje. Kokybinis ekspertų tyrimas atskleidė, kad Lietuvoje žurnalistams trūksta kompetencijos bei atsakomybės atliekant tyrimus – jie turėtų pažinti bei atspindėti realius faktus, operatyviai ir objektyviai vertinti gautą informaciją, laikydamiesi įstatymų ir sau keliamų darbo principų.

In this thesis an analysis has been made to ascertain how legal acts of Lithuanian Republic regulate the responsibility of the media and journalists in relation to publicizing confidential facts, and how journalists co-operate with their sources of information. The experience of recent years shows that in all democratic societies conflicts between journalists and responsible institutions on account of publicizing secret information become more frequent; journalists are attacked for not revealing their sources, although the journalist’s right to protect his source of information is defended by law. In Lithuania the journalist’s responsibility for publicizing secret information should be grounded on the Public Information Law and the journalist’s own moral and ethical principles, his commitment to serve public interests. Nevertheless, the studies of transparency and accountability of the media in Lithuania show that the media is increasingly facing different problems.

The aim of the thesis is to study the means of regulation of legal and ethical media responsibility for publicizing secret information in Lithuania and to ascertain the point of view of both the journalist community and media experts on this issue. The pretext for a qualitative study presented in this thesis was the topical case in Lithuania in 2013 when a Lithuanian news agency made public a piece of secret information and some controversial facts and as a result of this the agency had trouble with law and order. The objective of the study was to ascertain the tasks of the media, the mechanisms of media responsibility and accountability and problems journalists encounter when co-operating with sources of information in Lithuania. In the thesis several current cases in Lithuania are discussed and the effect they had on discussions about journalistic responsibility in the public sphere has been analyzed. The study is based on 8 qualitative semi-structured expert interviews. In addition, it has been discussed on how journalists themselves understand the concept of media responsibility and their own share in it, what kind of problems they have experienced in their work and in fulfilling their mission.

The results of the study showed that the Lithuanian media are regulated not only by legal and ethical norms but by professional principles and means of self-regulation within the media as well. Qualitative expert study revealed that journalists in Lithuania lack competition and responsibility in conducting investigations, they should recognize and reflect real facts, effectively and objectively evaluate an obtained information obeying the laws and self-assumed principles of work.

Temos aktualumas. Šiuolaikiniame pasaulyje žiniasklaida įgauna vis didesnę reikšmę. Naujienų šiais laikais yra labai daug, tad reikia atsirinkti, ką skelbti, o ko ne. Kiekvienos konkrečios žiniasklaidos priemonės atveju šie pasirinkimai gali būti labai skirtingi. Esminis dalykas – žinoti savo žiniasklaidos priemonės koncepciją ir auditoriją, kam yra skirta informacija, kokią informaciją verta viešinti. Demokratinės visuomenės požymis yra tai, kad joje egzistuoja bendruomeniška, atsakinga ir etiška žurnalistika. Jeigu žiniasklaida, be kitų savo funkcijų, lavins piliečius, gins žmonių teises, skatins toleranciją tarp įvairių socialinių grupių, užtikrins valdžios skaidrumą ir atsiskaitomybę, ji padės vystyti demokratiją (Coronel, 2004; 3). Visgi, kaip rodo patirtis, demokratinėse valstybėse vis dažniau kartojasi dėl slaptos informacijos paviešinimo vykstantys žurnalistų bei atsakingų institucijų nesutarimai, kai žurnalistai yra kaltinami dėl sukeltos krizės paviešinus tam tikrą slaptą informaciją. Neretai jie užsipuolami, kad neišduoda savo šaltinių, tačiau iš kitos pusės – žurnalisto teisę saugoti gautą informaciją gina įstatymai. Žurnalisto atsakomybė paviešinant slaptą informaciją turėtų remtis Visuomenės informavimo įstatymu ir paties žurnalisto moraliniais ir etiniais principais.

  • Microsoft Word 96 KB
  • 2015 m.
  • 42 puslapiai (11232 žodžiai)
  • Universitetas
  • Gintare
  • Žiniasklaidos teisinė ir etinė atsakomybė dirbant su informacijos šaltiniais Lietuvoje
    10 - 6 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Žiniasklaidos teisinė ir etinė atsakomybė dirbant su informacijos šaltiniais Lietuvoje. (2015 m. Gegužės 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/ziniasklaidos-teisine-ir-etine-atsakomybe-dirbant-su-informacijos-saltiniais-lietuvoje.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 15 d. 14:44
Peržiūrėti darbą
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo