Žinių valdymas organizacijoje: inovacijų aspektas


Įvadas. Žinių vadyba. Žinių vadybos samprata. Žinių vadybos sąvokos. Žinių valdymo procesai. Žinių vadybos veiksniai. Inovacijos. Inovacijų samprata. Inovacijų sąsaja su žinių vadyba. Inovacijų klasifikavimas. Praktinio atvejo pavyzdys. Tyrimas Žinių pritaikymas inovatyvioje organizacijoje. „ITree“ – inovatyvi organizacija. Tyrimo metodologija. Tyrimo „Žinių pritaikymas inovatyvioje organizacijoje“ rezultatai. Organizacinė kultūra. Žinių vadybos procesai. Inovacijos. Tyrimo „Žinių pritaikymas inovatyvioje organizacijoje“ išvados. Išvados. Bibliografinių nuorodų sąrašas. Priedai.


Darbo aktualumas: XX amžiaus pabaigoje pastebėta, kad sukauptos darbuotojų žinios ir tinkamas jų apdorojimas suteikia organizacijai pranašumą prieš konkurentus. XXI amžiuje konkurencingumas įmonėje yra siejamas su inovacijų pritaikymu. Žinios ir nuolatinė jų paieška, kūrimas yra pagrindinis inovacijų šaltinis. Tikslingas žinių ir inovacijų suderinimas organizacijoje kuria pridėtinę vertę. Tiriant žinių valdymą inovatyvioje organizacijoje svarbu atsižvelgti į tris pagrindinius faktorius: organizacinę kultūrą, žinių valdymo procesus ir inovatyvumą. Organizacijos inovatyvumui turi įtakos organizaciniai veiksniai, vienas iš jų – žinių vadyba. Žinių vadyba akcentuoja pagrindinę visų organizacijos veiklų varomąją jėgą – žinias. Keičiantis tendencijoms buvo suprasta, kad ne kapitalo ištekliai, technologijos yra svarbiausias dalykas, o žmogus ir jo sukauptos žinios. Šiame rašto darbe atskleisime žinių vadybos ir inovacijų sąsajas ir kaip žinių procesai gali būti pritaikomi inovacijų kūrime. Atliksime tyrimą, kuriuo sieksime išsiaiškinti kaip praktikoje žinių vadybos, organizacijos kultūros ir inovacijos procesai yra pritaikomi inovatyvioje įmonėje. Sužinosime ar mūsų tiriamai įmonei pavyksta realiai įgyvendinti visus šiuos veiksnius savo darbe.

Darbo tikslas – išnagrinėti žinių vadybos reikšmę inovacijoms teorinėje ir praktinėje srityse.

Darbo uždaviniai :

Išsiaiškinti žinių vadybos sampratą, procesus, veiksnius;

Išanalizuoti žinių ir inovatyvumo sąsajas;

Išnagrinėti inovacijų klasifikavimą;

Atlikti interviu inovatyvioje įmonėje ir išsiaiškinti žinių įtaką;

Ištirti žinių valdymo reikšmę inovacijoms teorinėje ir praktinėje srityse.

Darbo objektas - Žinių pritaikymas organizacijoje inovacijų aspektu.

Žinių vadyba – visuma procesų ieškant būdų kurti, atpažinti, užfiksuoti ir platinti organizacines žinias žmonėms, kuriems jų reikia.

Didėjant žinių vadybos įtakai organizacijų valdymui ir inovacijų kūrimui, buvo išskirtos pagrindinės sąvokos pabrėžiančios tikslingo žinių valdymo reikšmę.

Žinoma, kad efektyviai panaudojant žinias ir informaciją įmonės veiklos procesų valdymui įmonė gali kryptingai vykdyti savo strategiją bei kurti pridėtinę vertę. Todėl informacija ir žinios buvo išskirtos kaip naujas ekonominis išteklius darantis didžiausią įtaką kuriant naujus produktus bei tobulinant kompanijos valdymo procesus. Tai reiškia, kad įmonės konkurencinis pranašumas yra grindžiamas žinių kūrimu ir kad įmonė dirba su žiniomis ir žinių darbuotojais. Pasak I. Girnienės (2013): „Produktyvios žinios, kaip ekonominis išteklius, yra unikalus, nes nėra baigtinis kaip gamtos ar finansiniai ištekliai“.

Informacija ir žinios gali būti identifikuota kaip pagrindinė visų organizacijos veiklų varomoji jėga (I. Girnienė, 2013). Kaip teigė M. du Plessis (2007) organizacija, gebanti efektyviai valdyti žinias yra vadinama į žinias orientuota organizacija, todėl žinių valdymas tampa pagrindine tokios kompanijos filosofija, kuri lemia, kokias strategijas kompanijos valdytojai priims. Būtina paminėti, kad pagrindinis tokios organizacijos objektas – žmogus – jo patirtis, bei gebėjimas pritaikyti žinias kuriant įmonei pridėtinę vertę.

Bet žinių valdymas yra sutelktas ne vien inovacijoms kurti - jis padeda sudaryti verslo aplinką, kuri padeda inovacijoms atsirasti (M. du Plessis, 2007). Žinių vadyboje organizacinė kultūra yra labai svarbus veiksnys, nes nuo to priklauso darbuotojų tarpusavio bendradarbiavimas – vertybės, tolerancija, gebėjimas dalintis informacija bei išsakyti naujas idėjas - ir bendradarbiavimas su išorine aplinka.

Formuluojant žinių tikslus žinių valdymo priemonėms suteikiamas esminis orientavimas.

Žinių identifikavimas orientuoja iš būklės išplaukiančias žinias ir būsimų žinių poreikio nustatymą.

Žinių plėtojimui priklauso „naujų gebėjimų plėtojimas, nauji produktai, geresnių veiklos procesų idėjos“, kurie buvo pateikti iš išorės ar vidaus.

Nors dalijimasis žiniomis ir jų platinimas yra būtina turimų žinių panaudojimo prielaida, jis turi būti valdomas vadovaujantis ekonomiškumo principu.

Žinių išsaugojimo procesui būtinas valdymas. Žinios turi būti sistemingai atrenkamos, saugojamos ir atnaujinamos. Šiame procese didelę įtaką turi efektyvus organizacijos laikmenų naudojimas.

  • Microsoft Word 1187 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 27 puslapiai (5986 žodžiai)
  • Universitetas
  • Greta
  • Žinių valdymas organizacijoje: inovacijų aspektas
    10 - 3 balsai (-ų)
Žinių valdymas organizacijoje: inovacijų aspektas. (2016 m. Kovo 30 d.). https://www.mokslobaze.lt/ziniu-valdymas-organizacijoje-inovaciju-aspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Liepos 18 d. 04:00
×