Žmogaus evoliucijos psichologijos konspektas


Įgimti kinezės , taksiai , nesąlyginiai refleksai somatiniai tonusiniai , faziški , vegetaciniai , instiktai. Jie nereikalauja išankstinio mokymosi , jie paveldimi. Zoopsichologija Lietuvoje. Nesąlyginiai refleksai. Instinkto modeliai. Išmokimų rūšys. Gyvūnų intelektinė veikla. Gyvūnų intelektinės veiklos pasireiškimo būdai. Gyvnų jutimai. Suvokimas ir dėmesys dirgiklių atranka. Gyvūnų atmintis. Motyvo samprata , pagr. biologinės motyvacijos. Biologiniai elgsenos motyvai. Emociniai koreliatai. Skyrius , elgsenos formos. Elgsenos formų įvairovė ir klasifikacijos. Orientacinis refleksas. Tiriamoji veikla. Manipuliacinė tiriamoji veikla. Komforto elgsena. Statybos elgsena. Medžiagų apykaitos reakcija. Mitybos elgsena. Veisimosi elgsena. Gyvūnų visuomeninė elgsena. Gyvūnų bendrijų įvairovė. Vabzdžių visuomenės. Stuburinių visuomenės. Grupių struktūra. Agonistinė ir afiliacinė. Biokomunikacija gyvūnų kalba signalizacija. Vizualinė komunikacija –. Taktilinė signalizacija. Garsinė signalizacija –. Cheminė signalizacija. Tarprūšinis bendravimas. Panmiksija – laisvas kryžminimasis tarp individų , priklausančių skirtingom rūšies populiacijom. Elgsenos normą. Lyginamieji genetiniai. Gyvūnų selekcija. Genų , lemiančių vieną ar kitą elgsenos požymį lokalziacija ir veikimo mechanizmų tyrimas. Neurogenetiniai. Faktorinės genetikos. Elgsenos patologija. Augimas ir brendimas. Pradiniuose evoliucijos etapuose vyrauja taksiai , refleksai ir instinktai , o vėlesniuose – išmokimas ir mąstymas. Psichikos kilmė ir raida. Koreliacinė psichologija. Biogenetinis dėsnis.


1 skyrius.Žmogus – sąmoninga būtybė. Artikuliuota ir prasminga kalba gali perduoti mintis, nusakyt vidines būsenas, papasakoti. Šis subjektyvus žmogaus vidinis pasaulis vadinamas psichika. Zoopsichologija – mokslas apie gyvūnų sielą/psichiką. TAI MOKSLAS APIE GYVŪNŲ PSICHIKĄ, JOS KILMĘ IR RAIDĄ, ŽMOGAUS PSICHIKOS IR SĄMONĖS IŠSIVYSTYMO ISTORINES IR BIOLOGINES PRIELAIDAS. Mokslas ne apie elgseną ir psichiką apskritai, o konkrečias jų apraiškos formas bei ypatybes. Čia peršasi dviejų kategorijų reiškiniai – elgsena (išoriniai organizmo veiksmai, kuriuos tyrėjas registruoja objektyviais metodais, tačiau dabar tyrimai byloja, jog elgsena yra vidinio, subjektyvaus pasaulio – psichikos atitikmuo) ir psichika (subjektyvus objektyvaus pasaulio atspindys. Jos reguliacinė funkcija pasireiškia ateities to, kas dar įvykis, atspindėjimu). Tai du gyvųjų organizmų aktyvumo aspektai. Svarbiausias egzistavimo variklis – giminės pratęsimas. Vaizdai yra elgesnos reguliatoriai (gyvūnai ne tik reaguoja į įvairius objektus, bet ir išsaugo smegenyse jų vaizdą). Anticipacinė psichikos savybė – gebėjimas numatyti įvykių eigą.Mechanicistai (R. Dekartas) – gyvūnai yra paprasčiausios mašinos, juos galima net mušti, kankinti, nekreipti dėmesio į jų garsus.Antropomorfizmas (zoofilai) – prisikiria gyvūnams visas žmogaus savybes. Žmogaus ir gyvūno psichika iš esmės nesiskiria. Abu šie požiūriai kraštutiniai.Psichika ir elgsena – dinamiški, kryptingai kintantys reiškiniai, tiek filogenetiniu (gyvūnų rūšies istorinė raida, žmonių ir gyvūnų psichikos atsiradimas ir raida) tiek ontogenetiniu (individualus organizmo vystymasis, pagr. žmogaus psichikos struktūrų susiklostymas vaikystėje) požiūriu. Integruotas vienetas – gyvas organizmas. Elgsenos norma – pačius stereotipškiausius veiksmus vienos rūšies individai atlieka kiek skirtingai. Tie individualūs skirtumai ir yra reakcijos norma. Elgesio komponentai – įgimti(kinezės, taksiai, nesąlyginiai refleksai (somatiniai(tonusiniai, faziški), vegetaciniai), instiktai. Jie nereikalauja išankstinio mokymosi, jie paveldimi), išmokti/įgyti(individualaus prisitaikymo prie aplinkos vaisius), intelektiniai. Elgsenos formą lemia motyvas. Formos – lytinė, pažintinė, ginybos, mitybos...Gyvūnų psichika – tai žmogaus psichikos ir aukščiausios jos pasireiškimo formos – sąmonės – praeities etapas. Zoopsichologija sprendžia psichikos atsiradimo priežastis, jos vystymąsi, atliekati tyrimai su gyvūnų vaisiais, psichikos atsiradimo ir raidos problema. Svarbu pažinti kenkėjo ir jo naikintojo elgseną. Zoopsich svarbi žemės ūkiui, žvejbai, medžioklei, medicinai. Elgsenos ypatumai padeda nustatyti gyvūnų giminystės ryšius ir jų evo kryptis.Zoopsicho – psicho šaka, tad jos glaudžiai siejasi. Taip pat zoopsichologija susijusi ir su biologijos mokslais: zoologija, ekologija, biochemija, biofizika... zoopsichologai taiko genetikos metodus, biofiziniai ir biocheminiai metodai padeda nustatyti elgsenos vidinius koreliatus ir veiksnius (hormonų kiekį...)Zoopsichologija dar vadinama lyginamaja psichologija, kadangi praktiškai visi zoopsichologiniai tyrimai atliekami lyginant duomenis, gautus tiriant skirtingas gyvūnų rūšis. Lyginimas gali būti ontogenetinis, filogenetinis ir ekologinis. Zoopsich skyriai:- Specialioji – tiria įvairių gyvūnų arba jų grupių elgsenos ir psichikos pasireiškimus: jutimus, išmokimą, atmintė, intelektinę veiklą...- Lyginamoji – lygina gyvūnų, priklausančių skirtingiems taksonominiams vienetams, taip pat ir žmogaus ir gyvūnų psichikos ir elgsenos apraiškas. Filogenetinis lyginimas – norint nustatyti konkrečios psichinės funkcijos ar veiksmo kilmę ir istorinę raidą, o ontogenetinis tyrimu nustatoma funkcijos raida nuo individo gimimo iki jo gyvenimo pabaigos. Lyginamoji analizė palengvina psichinio reiškinio esmės ir mechanizmų supratimą, bei padeda nustatyti reiškinio kilmę, raidos etapus ir tendenciją. Ribotumai – Morfofiziologinės skirtybės, elgesio/psichikos adaptacinės skirtybės, konvergentinė ir divergentinė(išsivystimas iš bendro protėvio, bet ne vienas iš kito...) raida, metodikų neadekvatuma(metodika, taikoma žuvims, yra neadekvati beždžionėms).- Evoliucinė psicho – giminingų gyvūnų rūšių psichikos ir elgsenos ypatumų palyginimas, kurio tikslas – nustatyt filogenetines kitimo tendencijas.Paleopsichologija – tiria išmirusių organizmų psichikos ir elgsenos apraiškas.- Ontogenetinė psich – psichikos kilmė ir raida ontogenezės procese, elgsenos ontogenetinės raidos dėsningumai.- Ekologinė psich – tiria aplinkos veiksnių įtaką psichikai ir elgsenai, organizmų elgsenos prisitaikymas prie aplinkos- Koreliacinė psichologija – tiria ryšį tarp gyvūnų psichikos (elgsenos) ir jų morfolofinių požymių (pvz, intelektinių sugebėjimų ir nervų sistemos tipo, atminties ir atskirų smegenų centrų išsivystimo).

  • Psichologija Konspektas
  • Microsoft Word 46 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 18 puslapių (6560 žodžiai)
  • Universitetas
  • Marija
  • Žmogaus evoliucijos psichologijos konspektas
    10 - 5 balsai (-ų)
Žmogaus evoliucijos psichologijos konspektas. (2016 m. Birželio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/zmogaus-evoliucijos-psichologijos-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 21 d. 07:31
×