Žmogaus saugos konspektas (2)


Žmogaus saugos konspektas (2).


2.5.Darbo vietų apšvietimas (apšvietos samprata, apšvietos būdai ir sistemos, apšvietimo matavimas ir normalizavimas).

2.7.Gamybiniai virpesiai (virpesių charakteristika, poveikis žmogui, virpesių matavimas ir normavimas, virpesių mažinimo būdai).

48-49 straipsniai reglamentuoja žmogaus teises. 1993m. seime priimtas Lietuvos Respublikos žmonių saugos darbe įstatymas. Tai būtų pagrindinis teisinis dokumentas, kuriuo valstybė nustatė darbuotojų darbingumo, gyvybės, sveikatos išsaugojimo principus. Šis įstatymas suteikia teisinį pagrindą. 2000 m. Lietuvos seimas pakeitė, papildė įstatymą ir priėmė naują „Lietuvos Respublikos saugos ir sveikatos įstatymą“. Darbuotojų apsaugos politika pagrįsta: darbuotojų gyvybės, sveikatos, darbingumo išsaugojimo prioritetu su darbo gamybos rezultatais. Darbdavių ir darbuotojų pareiga vykdyti saugos aktų reikalavimus. Trišalis bendradarbiavimas tarp valstybės, darbdavių, darbuotojų. Darbuotojų saugos, mokslų plėtojimas, ekonominių priemonių taikymas, skatinant saugų ir nekenksmingą darbą. Vienoda valstybinė saugos kontrolė. Darbuotojų sauga ir sveikata: tai būtų visos prevencinės priemonės skirtos darbuotojų darbingumui, sveikatai ir gyvybei darbe išsaugoti, kurios naudojamos ir planuojamos visose įmonės veiklos etapuose, tam kad darbuotojų rizika būtų kiek įmanoma sumažinta. Šiam tikslui įgyvendinti sprendžiami tokie uždaviniai ir numatomos tokios priemonės: darbuotojų saugos gamybinės buities gerinimas, darbo vietų tobulinimas techniniu organizaciniu požiūriu, darbų saugos teisinio reguliavimo sistemos kūrimas, darbuotojų saugos mokymo sistemos kūrimas, mokslo plėtojimas, darbuotojų saugos valdymo sistemos kūrimas. Šių priemonių įgyvendinimas formalizavo ir pagerino dirbančiųjų darbo sąlygas.

l.Lietuvos Respublikos konstitucija (48,49 str.). 2.Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas, 2000. 3.Poįstatyminiai aktai. Vadovaujantis 48,49 straipsniais yra priimtas LR darbų saugos ir sveikatos įstatymas – reglamentuojantis žmonių saugą įmonėse, įstaigose, organizacijose neatsižvelgiant į jų nuosavybių formas ir pavaldumą. Jų yra apie 8 dalys. Svarbiausios trys: darbuotojui turi būti sudarytos saugios ir sveikos darbo sąlygos, nepriklausomai nuo įmonių veiklos rūšies, rentabilumo, darbo aplinkos ir pobūdžio, nepriklausomai nuo pilietybės, tautybės, amžiaus, socialinės kilmės ir politinių ir religinių įsitikinimų. Darbuotojų saugos ir sveikatos aktais yra įvardijami įstatymai, seimo, vyriausybės nutarimai, nustatyta tvarka patvirtinti įmonių arba valstybiniai standartai, normos, taisyklės, institucijos, reglamentuojančios veiksmų, veikimo metodų, techninių priemonių privalumą, įdiegimą ir naudojimą. Visos šios normos ir daugelis dokumentų yra paremti atsižvelgiant į tarptautinės darbo organizacijos pasiūlymus, pastabas. Šiuo metu realizuojant LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą yra patvirtinta daugiau kaip 50 saugos ir sveikatos teisės aktų: Valstybinės darbo inspekcijos įstatymas, jis numato valstybinės kontrolės uždavinius, darbo inspektorių teises, pareigas, atsakomybę, tikrinant darbuotojų saugą. Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas. LR nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymas. Integruojantis į ES turės būti sukurti nauja darbuotojų saugos ir sveikatos teises aktų sistema. Saugos ir sveikatos specialistus rengia aukštosios mokyklos. Aukštųjų mokyklų studentai privalo būti mokomi saugos ir sveikatos reikalavimų pagal specialybe.

Darbdavys privalo darbuotojus instruktuoti ir mokyti juos saugiai dirbti. Darbdavys privalo kontroliuoti, kaip darbuotojai laikosi teisės aktų reikalavimų. Darbdavys privalo aprūpinti darbuotojus saugiomis darbo priemonėmis, įrengimais. Privalo sudaryti normalų darbo ir poilsio režimą. Privalo nustatyta tvarka apdrausti darbuotojus nuo nelaimingų atsitikimų darbe ir nuo profesinių ligų. Privalo tvirtinti darbų saugos ir pareigines instrukcijas. Darbdaviai negali skirti darbuotojui darbo kol neinstruktuotas. Privalo nemokamai duoti drabužius, avalynę, kolektyvines ar asmenines saugos priemones. Privalo organizuoti drabužių ir asmeninių priemonių taikymą, valymą, džiovinimą ir t.t. Nelaimingo atsilikimo metu privalo organizuoti skubią medicinos pagalbą. Du ir daugiau darbdavių turi organizuoti dirbdami toje pačioje įmonėje, kad būtų garantuotas saugumas. Darbuotojai privalo dirbti su spec.darbo drabužiais, taip pat privalo naudotis asmeninėmis ar kolektyvinėmis apsaugos priemonėmis. Pagal savo galimybes, turi imtis priemonių pašalinti, galinčios sukelti traumas, avarijas arba apie tai informuoti darbdavį. Darbuotojas privalo vykdyti darbdavių ar jų įgaliotų asmenų kontroliuojančių saugą darbe teisėtus nurodymus.

  • Sauga Konspektas
  • Microsoft Word 34 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 19 puslapių (6730 žodžiai)
  • Edisaule
  • Žmogaus saugos konspektas (2)
    10 - 2 balsai (-ų)
Žmogaus saugos konspektas (2). (2016 m. Balandžio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/zmogaus-saugos-konspektas-2.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 24 d. 02:47
×