Žmogaus teisių garantijos Lietuvos Respublikos Konstitucijoje


Įvadas. Žmogaus teisės. Žmogaus teisės Lietuvos Konstitucijoje. Žmogaus teisės įtvirtintos Lietuvos konstitucijoje. Žmogaus teisių garantijos. Kontrolierių institucijos prižiūrinčios žmogaus teisių garantavimą Lietuvos Respublikos Konstitucijoje. Moterų ir vyrų, lygių galimybių ir vaiko teisių apsaugos kontrolierių institucijos. Išvados. Literatūra.

Darbo tikslas ir uždaviniai. Darbo tikslas yra išnagrinėti žmogaus teisių garantijas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje

Darbo uždaviniai :

Aptarti pačia žmogaus teisių sąvoką.

Pateikti žmogaus teisių ir laisvių pavyzdžių įtvirtintų Lietuvos Respublikos Konstitucijoje .

Išnagrinėti Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintas žmogaus teisių garantijas ir jas garantuojančias institucijas.

Literatūros apžvalga. Darbe cituojama Lietuvos Respublikos Konstitucija bei kiti teises aktai, mokslinė literatūra ir interneto šaltiniai.

Žmogaus teisės yra vienas iš svarbiausių klausimų šiuolaikinėje politikoje. Žmogaus teisių idėja nėra nauja, jos atsiradimo istorija siekia seniausius laikus – Senovės Graikijos ir Romos humanistines idėjas, judėjų ir krikščionių etiką. Bendrai sutinkama, kad praktiškai visos pasaulio kultūros, religijos ir įvairių laikmečių filosofai kalbėjo apie pagrindinius žmogaus teisių principus bei apie veiksmus, kurie yra nesuderinami su žmogaus teisėmis. XX a. penktajame dešimtmetyje prasidėjusi žmogaus teisių revoliucija arba, pasak J. Donnelly, renesansas, sąlygojo modernios šiuolaikinės žmogaus teisių sampratos susiformavimą, t.y. tai kaip šiandien yra suvokiamos žmogaus teisės. Žmogaus teisių modernumo pabrėžimu nenuneigiama ilga žmogaus teisių idėjos bei jas įkvėpusių vertybių istorija; modernumo akcentavimu pabrėžiamas šiuolaikinės žmogaus teisių sampratos skirtingumas nuo to, kokia žmogaus teisių samprata egzistavo ankstesniaisiais amžiais, ir moderniuoju laikotarpiu. Žmogaus teisių samprata kurią dabar naudojame susiklostė laikui bėgant, filosofuojant ir dviejų doktrinų dėka, tai: prigimtinės teisės doktrinos, kurioje į žmogaus teises žvelgiama kaip į neatskiriamas nuo individo teises, kurių ištakos - protas, dievo valia, žmogaus prigimtis ir pozityviosios teises doktrinos, kuri į žmogaus teises žvelgia kaip į valstybės duotas, nustatytas įstatymų ar kitų teisės aktų. Dabartinėje santvarkoje dominuoja prigimtinės žmogaus teisių teorija.

Prie svarbių konstitucinių principų, turinčių įtaką žmogaus teisių garantijoms, galėtume priskirti ir Konstitucijos 7 str. deklaruojamas nuostatas, kad negalioja joks įstatymas ar kitas aktas, priešingas Konstitucijai, ir galioja tik paskelbti įstatymai. Konstitucijos 30 str. formuluojama nuostata, kad asmuo, kurio konstitucinės teisės ar laisvės pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą; asmeniui padarytos materialinės ir moralinės žalos atlyginimą nustato įstatymas. Prie svarbių asmens teisių konstitucinių garantijų galėtume priskirti ir Konstitucijos 31 str. 6 d. formuluojamą nuostatą, kad asmeniui, kuris įtariamas padaręs nusikaltimą, ir kaltinamajam nuo jų sulaikymo arba pirmosios apklausos momento garantuojama teisė į gynybą.

Svarbu ir tai, kad Konstitucijoje nėra normos, suteikiančios galimybes nuolat apriboti konstitucines žmogaus teises, kaip nurodoma Konstitucijos 145 str. Tai gali būti daroma tik laikinai ir įvedus karo ar nepaprastąja padėtį, ir tik kai kurių teisių atžvilgiu (t.y. teisė į privataus gyvenimo neliečiamybę, teisė į būsto neliečiamybę, saviraiškos laisvė, teisė laisvai kilnotis ir pasirinkti gyvenamąją vietą, teisė laisvai vienytis į bendrijas, politines partijas ir asociacijas ir teisė rinktis į taikius susirinkimus).

Prie konstitucinių žmogaus teisių garantijas formuluojančių principų galėtume priskirti ir Konstitucijos 5 str. nuostatą, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.

Seimo kontrolierių ir kitos žmogaus teisių kontrolierių institucijos – tai kitų valstybių patirties panaudojimas kuriant Lietuvoje veiksmingą žmogaus teisių apsaugos sistemą. Šios institucijos yra kildinamos iš ombudsmeno institucijos, kuri susiformavo dar XVII a. Švedijoje. Šiuo metu ombudsmeno institucija yra paplitusi Europos valstybėse, jo vaidmuo ypač stiprus Skandinavijos valstybėse. Paprastai įkuriama vieno ombudsmeno institucija (pvz.: Danijoje, Lenkijoje ir kt.), tačiau kai kuriose valstybėse, pvz.: Švedijoje, jų yra keletas, atsakingų už skirtingas sritis. Kai kuriose valstybėse yra steigiama žmogaus teisių komisaro (įgaliotinio) institucija, kuri yra analogiška ombudsmeno institucijai. Ombudsmeno įgaliojimai – teikti rekomendacijas ir tokiu būdu įtakoti žmogaus teisių padėtį šalyje. Paprastai ombudsmenu skiriamas asmuo, žinomas visuomenėje, galintis įtakoti situaciją pareikšdamas savo nuomonę, į kurią paprastai yra atsižvelgiama.

3.2 Moterų ir vyrų, lygių galimybių ir vaiko teisių apsaugos kontrolierių institucijos

Lygindami Seimo kontrolierių, Moterų ir vyrų lygių galimybių ir Vaiko teisių apsaugos įstatymus ir kontrolierių įgaliojimus, galime rasti nemažą panašumų, tačiau yra ir skirtumų. Juos visus vienija pagrindinis tikslas – žmogaus teisių apsauga.

Lyginant Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus įgaliojimus, jie yra gretintini su Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus ir yra platesni nei Seimo kontrolierių. Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus institucija gali nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas; tokių teisių kiti kontrolieriai neturi. Jeigu į Seimo kontrolierius gali kreiptis tik fiziniai asmenys, tai į Moterų ir vyrų lygių galimybių ir Vaiko teisių apsaugos kontrolierius – kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo, o į vaiko teisių apsaugos kontrolierių gali kreiptis ir įmonė, neturinti juridinio asmens teisių.

  • Microsoft Word 35 KB
  • 2015 m.
  • 19 puslapių (5128 žodžiai)
  • Universitetas
  • Tautvydas
  • Žmogaus teisių garantijos Lietuvos Respublikos Konstitucijoje
    10 - 3 balsai (-ų)
Žmogaus teisių garantijos Lietuvos Respublikos Konstitucijoje. (2015 m. Balandžio 20 d.). https://www.mokslobaze.lt/zmogaus-teisiu-garantijos-lietuvos-respublikos-konstitucijoje.html Peržiūrėta 2020 m. Rugsėjo 23 d. 16:40
×
143 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo