Žmogaus teisių pažeidimai Lietuvoje


Vadybos referatas. Įžanga. Apklausos rezultatų analizė. Problema ir jos sprendimas. Išvados. Literatūra ir kiti informaciniai šaltiniai.


Žmogaus teisės nėra vien teisės srities dalykas. Tiksliau būtų sakyti, kad žmogaus teisės yra kompleksinis filosofinis, politinis, socialinis, teisinis ir kultūrinis reiškinys. Todėl negalima visų žmogaus teisių specifikos negrinėti remiantis vien atitinkamų teisinių dokumentų analize. Šalyje gali būti tobuli žmogaus teises ginantys įstatymai, tačiau tai dar nereiškia, kad žmogaus teisės nebus pažeidinėjamos ir pažeidus – ginamos. Taip pat reikia suprasti, jog dėl įvairių – socialinių, edukacinių, psichologinių ir kitų priežasčių piliečiai ne visada sugeba pasinaudoti žmogaus teises ginančomis institucinėmis galimybėmis. Tai gali kelti nepasitenkinimą žmogaus teisių padėtimi visuomenėje net ir tada, kai formaliai jam priežasčių nėra. Todėl žmogaus teisių padėties analizė turi apimti ne tik ekspertinį teisinį ir institucinį žmogaus teisių sistemos šalyje vertinimą, bet ir žmonių nuomonę apie žmogaus teises, jų pažeidimus ir pažeistų teisių atkūrimo galimybes.

Darbo tikslas: išanalizuoti visuomenės nuomonę apie žmogaus teisės pažeidimus Lietuvoje bei juos apibendrinti. Surasti problemos sprendimą ir pateikti jos sprendimo galimybes.

Analizuojant respondentų vertinimus apie žmogaus teisių padėtį Lietuvoje buvo atsižvelgta į tai, kad žmonių nuomonė nėra vienintelis socialinės situacijos indikatorius. Pirma, ji parodo vyraujančias nuostatas žmogaus teisių klausimais, antra, neretai individas tik retransliuoja tą informaciją, kurią jis gauna iš įvairių šaltinių. Todėl svarbu ne tik žinoti respondentų nuomonę apie žmogaus teises Lietuvoje, bet ir tai, kiek respondentas asmeniškai buvo susidūręs su žmogaus teisių pažeidimais. Kitaip tariant, būtina atsižvelgti ne tik į nuostatas, bet ir į viktimologinius žmogaus teisių aspektus. Tik lyginant šiuos du aspektus galima visapusiškai įvertinti žmogaus teisių padėtį.

Respondentai buvo paprašyti įvertinti, kokiu mastu Lietuvoje yra pažeidžiamos žmogaus teisės. 1.1 paveikslėlis rodo, kaip pasiskirtė respondentų vertinimai šiuo klausimu:

Žymi dalis respondentų – 62% - nurodė, kad žmogaus teisės Lietuvoje yra sistemingai pažeidžiamos, dar 16% teigė, jog teisės pažeidžiamos tik kartais. Tik 6% manė, kad pažeidimų beveik nėra ar visiškai nėra. Toks rezultatas (daugelis mano, kad teisės yra pažeidžiamos) gali kelti rimtą nerimą. Tačiau dar būtina išsiaiškinti, kokio pobudžio teisės, respondentų nuomonę, yra pažeidžiamos, kiek tie pažeidimai yra rimti ir pavojingi. Tolesnė duomenų analizė rodo, jog žmonės dažniausiai kalba apie socialines-ekonomines teises arba socialines-ekonomines problemas.

Tarp įvairių socialinių ir demografinių grupių rezultatai skiriasi nedaug. Kiek labiau patenkinti žmogaus teisių padėtimi Lietuvoje gerai išsilavinę, kvalifikuoti, gerai uždirbantys žmonės. Labiau susirūpine žmogaus teisėmis yra žemesnio išsimokslinimo, priešpensinio amžiaus žmonės.

Galima spėti, kad tik maža dalis žmonių yra susipažinusi su Žmogaus teisių deklaraciją, respondentai šią sąvoką naudoja intuitiviai. Bet labiau svarbu jau vien tai, kad ji jau yra tarpusavio daugumos gyventojų vartojamų terminų. Į klausimą apie –žmogaus teisių pažeidimus negalėjo nieko atsakyti tik 16% respondentų.

 • Vadyba Referatai
 • 2015 m.
 • Lietuvių
 • Rūta
 • 15 puslapių (2766 žodžiai)
 • Kolegija
 • Vadybos referatai
 • Microsoft Word 261 KB
 • Žmogaus teisių pažeidimai Lietuvoje
  10 - 9 balsai (-ų)
Žmogaus teisių pažeidimai Lietuvoje. (2015 m. Birželio 18 d.). http://www.mokslobaze.lt/zmogaus-teisiu-pazeidimai-lietuvoje.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 20:22