Žmogaus teisių ribojimas Lietuvos respublikos konstitucijoje


Darbo tiriamasis objektas –. Darbas parengtas taikant šiuos teorinius tyrimo metodus Teisės aktų , norminės literatūros , teismų praktikos analizė. Mokslinės literatūros analizė. Žmogaus teisių ribojimo pagrindai LR Konstitucijoje. 107 straipsnyje Vilkinimas repatrijuoti karo belaisvius. Žmogaus teisių ribojimo sąlygos. Neteisėtas disponavimas šaunamaisiais ginklais , šaudmenimis , sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis. 146 straipsnis. Neteisėtas laisvės atėmimas. 188 str. Savavaldžiavimas. Žmogaus teisių ribojimo principai. Žmogaus teisių ribojimo atvejai LR Konstitucijoje. Žmogaus teisių ribojimo LR Konstitucijoje ir tarptautiniuose teisės aktuose sąsajos. Literatūros ir šaltinių sąrašas.


Analizuojant šią temą nenuginčijamai iškyla ir žmogaus teisių bei laisvių ribojimo problema. Tai neatsiejama konstitucinės teisės dalis. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, kituose tarptautiniuose teisės aktuose, tokiuose kaip Europos žmogaus teisių konvencija, Visuotinė žmogaus teisių deklaracija, bei kituose teisės aktuose, skiriama nemažai dėmesio žmogaus teisių ribojimo problemoms. Kita vertus, ši problematika yra aktuali ir teismų praktikai, nagrinėjamose bylose sprendžiančiai konkrečius asmenų teisių ribojimo klausimus.

Šią temą moksline prasme nagrinėjo T. Birmontienė, nurodydama teisių ribojimo atvejus, susijusius su jų piktnaudžiavimu, taip pat naudojimusi jomis darant žala konstitucinei santvarkai; pabrėždama jų ribojimo svarbą esant nepaprastajai padėčiai šalyje; taip pat išskirdama ribojimų ypatumus skirtingoms asmenų grupėms.

Žmogaus teisių ribojimo klausime ne paskutinę vietą užima ir mirties bausmės panaikinimas, kaip to būtinybė dėl Lietuvos integravimosi į Europos Sąjungą, taip pat buvimo Europos tarybos nare, bei žmogaus teisių konvencijos dalyve.

Žmogaus teisių ribojimo klausimas nemažai analizuotas Lietuvos teisės mokslininkų darbuose, kaip antai, Birmontienė T., Mesonis G., Jarašiūnas E., Taminskas A. , Spruogis E., Žilys J. Lapinskas K. ir kt. Tai rodo šios temos aktualumą tiek teorine tiek praktine prasmėmis.

moksline prasme nėra labai plačiai išdiskutuotas, o ir diskusijų apie tam tikrus ribojimus vis dar atsiranda, kaip antai tam tikrų asmenų grupių išskyrimą, ypač kalbant apie pasyviosios rinkimų teisės apribojimą.

Darbo tikslas – išanalizuoti žmogaus teisių ribojimo LR Konstitucijoje ypatumus.

Aptarti žmogaus teisių ribojimo LR Konstitucijoje ir tarptautiniuose teisės aktuose sąsajas.

Teisės aktų, norminės literatūros, teismų praktikos analizė, taikyta aptariant žmogaus teisių ribojimo pagrindus, sąlygas, principus LR Konstitucijoje, žmogaus teisių ribojimo LR Konstitucijoje ir tarptautiniuose teisės aktuose sąsajas.

Mokslinės literatūros analizė taikyta analizuojant žmogaus teisių ribojimo atvejus LR Konstitucijoje bei žmogaus teisių ribojimo LR Konstitucijoje ir tarptautiniuose teisės aktuose sąsajas.

Šiuolaikinėje Lietuvos Respublikos jurisprudencijoje nebėra taikomas absoliučių žmogaus teisių ribojimas.

Sprendžiant klausimą ar ribojimas yra pagrįstas pagal antrą jo ribojimo sąlygą, tai yra jo būtinybė demokratinėje valstybėje, reikia išsiaiškinti kelis esminius dalykus: kodėl ribojimas yra reikalingas, ką tuo norima pasiekti, bei nustatyti, ar ribojimo priemonės yra proporcingos siekiamam teisėtam tikslui. Pavyzdžių galima paieškoti ir pačioje Konstitucijoje, kurioje aprašytos žmogaus konstitucinės teisės tam tikrais atvejais taip pat gali būti ribojamos. Pavyzdžiui Lietuvos Respublikos Konstitucijoje (toliau Konstitucija) 24str. 2d. teigia, kad Nuosavybė gali būti paimama tik įstatymo nustatyta tvarka visuomenės poreikiams ir teisingai atlyginama. Kaip teigia minėtoji autorė T.Birmontienė Konstitucijoje sąlygos riboti teises formuluojamos dažniausiai kaip blanketinės normos (jos nukreipia į kitą teisės normų aktą), pavyzdžiui Konstitucinė asmens teisė gali būti ribojama tik jei tai būtina apsaugoti visuomenės vertybes, kitų asmenų teisėtus interersus. Toks teisių ribojimas turi būti proporcingas ribojimo tikslui.

Kaip teigia T.Birmontienė, Lietuvos Konstitucinėje teisėje taip pat egzistuoja dar keletas teisių ribojimo atvejų, kai :

Piktnaudžiauti teisėmis gali ne tik asmenys, bet ir jų grupės, ar netgi valstybė. Pavyzdys galėtų būti mokėtojų lėšų švaistymo problema kokiame nors projekte, vykdomame tam tikros asmenų grupės, organizacijos. Apie ne asmenų piknaudžiavimą teisėmis rašoma Europos žmogaus teisių konvencijoje 17str, kuris teigia, kad asmenų grupėms ar valstybei negali būti suteikta kažkokių išskirtinių teisių panaikinti ar apriboti teises ar laives įtvirtintas minėtoje konvencijoje kitaip, labiau, nei numatyta pačioje konvencijoje.

  • Teisė Kursinis darbas
  • Microsoft Word 42 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 18 puslapių (4457 žodžiai)
  • Kolegija
  • Violeta
  • Žmogaus teisių ribojimas Lietuvos respublikos konstitucijoje
    10 - 2 balsai (-ų)
Žmogaus teisių ribojimas Lietuvos respublikos konstitucijoje. (2016 m. Lapkričio 09 d.). https://www.mokslobaze.lt/zmogaus-teisiu-ribojimas-lietuvos-respublikos-konstitucijoje.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 25 d. 07:23
×