Žmogaus teisių socialiniame darbe


Kaip pasireiškia moterų žmogaus teisių pažeidimai ir jų paklusimas vyrams. Kokia JT Konvencija reglamentuoja moterų ne diskriminaciją. Kokie svarbiausi klausimai iškyla soc. Darbuotojams užtikrinant moterų lygias teises. Kodėl ypatinga apsauga reikalinga vaikams. Kokie tarptautiniai dokumentai reglamentuoja vaikų teisių apsaugą. Kokios pagrindinės dalys sudaro vaiko teisų konvenciją. Kokio užduotys iškyla soc. Darbuotojams įgyvendinat vaiko teises. Kokie pagrindiniai principai įgyvendinat vaiko teises. Kokios pagrindinės žmonių su negalėmis teisės ? Kokie JT dokumentai reglamentuoja jų teises. ŽIV ir AIDS sergančių asmenų teisės ir koks dokumentas jas reglamentuoja. Pagyvenusių žmonių teisės. Kokie tarptautiniai dokumentai reglamentuoja išskirtinai jų teises ? Kokių pagrindinių principų reikia laikytis įgyvendinat pagyvenusių žmonių teises. SD intervencija. Socialinio darbo intervencija. Tarptautiniai dokumentai. Kaip reglamentuojamos mažumų teisės ir jų nedisrkiminavimas. Kokia yra LR institucija , kuri atsakinga už lygių galimybių įgyvendinimo priežiūrą Lietuvoje. Kokie gali būti intervencijos modeliai dėl žmogaus teisių , iš ko jie susideda.

Moterų paklusimas vyrams kyla iš: “natūralios tvarkos” : išorinis pasaulis priklauso vyrams, o vidinis šeimos – moterims. Paklusimas pasireiškia: • Karinių pajėgų ir veiklos organizavime; • Hierarchinėje religinių ar įtakojamų religijų institucijose; • Politinės galios priskyrime; • Teisinės sistemos valdžioje • Įtakoja teisės turinio formavimą; ŽT sampratoje, pažeidžiamos grupės yra tokios populiacijos grupės, kurios dažnai patiria diskriminacinį elgesį arba reikalauja specialuas dėmesio, kad būtų išvengta potencialaus išnaudojimo;

Kokia JT Konvencija reglamentuoja moterų ne diskriminaciją

LR Konstitucija; Darbo kodeksas; LR Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas. Deklaracija (1948); Tarptautinis ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktas(1966); Vaiko Teisių Konvencija (1989); Konvencija dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims (1979); Konvencija dėl sutikimo tuoktis, minimalaus santuokinio amžiaus amžiaus ir santuokos registravimo (1962); TDO Konvencijos.

Kas yra lytinė diskriminacija, kokie yra JT ir Europos Tarybos dokumentai dėl lytinės diskriminacijos panaikinimo? Kaip pasireiškia lytinė diskriminacija? Kokie socialinio darbo metodai jos naikinimui?

Bet koks išskyrimas, atskirtis ar apribojimai vykdomi lyties pagrindu, kurie turi įtaką ar tikslą pažeisti ar paneigti pripažinimą, džiaugimąsi ar praktikavimą moterims, nepriklausomai nuo jų vedybinio statuso, lygybės pagrindu kartu su vyrais ir moterimis, žmogaus teisių ir esminių laisvių politinėje, ekonominėje , kultūrinėje, pilietinėje ir visose kitose srityse. Lytinė diskriminacija – tiesioginė ir netiesioginė diskriminacija, priekabiavimas, nurodymas diskriminuoti lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padeties, tikėjimo,įsitikinimų ar pažiurų, amžiaus, lytinės orentacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu. JT ir Europos Tarybos dokumentai dėl lytinės diskriminacijos panaikinimo:

Lygiu galimybių kontrolierius - Lygių galimybių kontrolieriaus veikla.

Vienodas apmokėjimas už darbą • Vienodos galimybės karjeroje • Darbo namuose pasidalinimas ir vertinimas • Vienodos atsakomybės tėvams už savo vaikus; • Smurto prieš moteris mažinimas • Prekybos moterimis mažinimas

Ypatingos žmogaus teisių apsaugos reikalaujanti grupė dėl: – Kūno silpnumo ir pažeidžiamumo; – Negalėjimo apsiginti; – Kitokio teisinio ir socialinio, ekonominio statuso; – Specialios apsaugos iki ir po gimimo

Kokie tarptautiniai dokumentai reglamentuoja vaikų teisių apsaugą?

Kokios pagrindinės dalys sudaro vaiko teisų konvenciją?

  • Microsoft Word 19 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 5 puslapiai (1923 žodžiai)
  • Universitetas
  • Vaida
  • Žmogaus teisių socialiniame darbe
    10 - 3 balsai (-ų)
Žmogaus teisių socialiniame darbe. (2015 m. Rugsėjo 27 d.). https://www.mokslobaze.lt/zmogaus-teisiu-socialiniame-darbe.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 24 d. 13:40
×