Žmogiškųjų išteklių vadyba Lietuvos žirgynas


Įvadas. Uab ,,Lietuvos žirgynas“ žmogiškieji ištekliai. Bendrovės strateginis planas. Atsakomybė. Lyderystė. Inovatyvumas. Profesionalumas. Pagarba žmogui. Bendrovės veiklos valdymas. SSGG analizė. Penki kodėl? Žmogiškųjų išteklių valdymo planas. Išvados. Literatūros sąrašas.


Uždaroji akcinė bendrovė „Lietuvos žirgynas“ (toliau – Bendrovė) įgyvendina pagrindinius užsibrėžtus strateginius tikslus ir uždavinius vykdydama šią veiklą: vietinių veislių arklių genetinių išteklių saugojimas, veislinių reproduktorių atranka, jų vertinimas pagal eksterjero, sportines bei palikuonių kokybės savybes. Aukštos veislinės vertės kumelės yra kergiamos su licencijuotais eržilais, parenkant derinius pagal selekcinį planą atsižvelgiant į kilmę, eksterjero ir sportines savybes. Gimęs prieauglis yra tinkamai prižiūrimas ir šeriamas, tikrinamas užkrečiamų ligų atžvilgiu, įvertinamas jo eksterjeras. Žinant tai, kad vertinant eržilus licencijuojama tik 1-3 proc., būtina kasmet gauti ne mažiau 50 eržiliukų prieauglį. Siekiant genetinės įvairovės būtina griežtai laikytis selekcinio plano.

Šiame darbe apžvelgsiu vieną iš Bendrovės filialų ,, Nemuno žirgynas“, kuriame vykdoma trakėnų ir Lietuvos sunkiųjų arklių veislių selekcinių branduolių saugojimas, žmogiškuosius išteklius.

Tyrimo problema – žmogiškųjų išteklių vadyba organizacijoje.

Tyrimo objektas – Bendrovės filialo ,, Nemuno žirgynas “ žmogiškieji ištekliai.

Tyrimo tikslas – išanalizuoti filialo ,, Nemuno žirgynas“ žmogiškųjų išteklių struktūrą, kas joje veikia gerai ir kas yra tobulintina.

Bendrovė gali sėkmingai dirbti nekeičiant strategijos, tačiau norint konkuruoti greitai besikeičiančioje rinkoje, gauti veiklos pelną, reikia keisti strategiją. Ji visų pirma paliečia žmones, jų funkcijas bei užduotis organizacijoje. Kai kurie pokyčiai bendrovėje vyksta nuolat ir gali būti nesusiję su strategija. Kadangi su strateginiais pokyčiais yra susijęs didelis neapibrėžtumas, būtina prieš įgyvendinant strategiją iš anksto išanalizuoti organizacijos galimybes valdyti tokius pokyčius. Bendrovės strateginis planas sukurtas siekiant didinti pelningumą, spartinti įmonės augimą, kokybės užtikrinimui, naujovių diegimui. Šios strategijos įgyvendinimui didelę įtaką sudaro žmogiškieji ištekliai.

Bendrovės strateginis planas parašytas 2014-2016 m. strategijai. Strateginiame plane aprašomi žmogiškieji ištekliai, įvardinti konkrečiose pareigybėse, kurios patvirtintos valdybos. Bendrovės pareigybių sąrašas:

Bendrovėje visiems darbuotojams yra paruošti ir patvirtinti pareigybių aprašymai, kuriuose numatytos darbuotojų pareigos ir teisės bei kvalifikaciniai reikalavimai, būtini einamoms pareigoms atlikti. Bendrovės direktorius skatina nuolatinį darbuotojų tobulėjimą. Vykstant sparčiam technologijų augimui genetikos srityje, svarbus veiksnys - specialistų kompetencijos ugdymas, kvalifikacijos kėlimas ir jų tęstinis mokymas. Bendrovėje dirba aukštos kvalifikacijos darbuotojai, sugebantys tinkamai atlikti jiems patikėtas funkcijas (UAB ,,Lietuvos žirgynas“ strateginis planas 2014-2016 m.).

Strateginiame plane nėra konkrečiai apibrėžta, kaip direktorius skatina darbuotojų tobulėjimą. Kas yra nuolatinis, o kas ne nuolatinis tobulėjimas, taip pat nenurodyta. Kas apsprendžia darbuotojo tobulėjimą, kokie rezultatai ar vertinimo kriterijai. Svarbus veiksnys yra ugdymas, tačiau neaprašoma kaip darbuotojus ugdyti, kokiomis sąlygomis leisti mokytis ar kelti kvalifikaciją. Bendrovėje dirba daugiausia nekvalifikuoti darbininkai, o apie jų motyvaciją nėra aprašyta, tai taip pat žmogiškasis išteklius, dėl to yra didelė darbuotojų kaita bendrovėje.

Bendrovės vizija - tapti stipria, konkurencinga, kuriančia vertę akcininkams ir tinkamai vykdančia arklių genetinių išteklių išsaugojimą Bendrove, gyvuojančia artimesnėje ar tolimesnėje perspektyvoje. Užtikrinti kokybišką Lietuvos genofondinių arklių auginimą ir aprūpinti Lietuvos genofondinių arklių veisline medžiaga Lietuvos ir užsienio žirgų augintojus ( UAB,,Lietuvos žirgynas strategija 2014-2016 m.).

  • Vadyba Savarankiškas darbas
  • Microsoft Word 89 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 16 puslapių (2982 žodžiai)
  • Universitetas
  • Raimonda
  • Žmogiškųjų išteklių vadyba Lietuvos žirgynas
    10 - 8 balsai (-ų)
Žmogiškųjų išteklių vadyba Lietuvos žirgynas. (2016 m. Balandžio 04 d.). https://www.mokslobaze.lt/zmogiskuju-istekliu-vadyba-lietuvos-zirgynas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 24 d. 10:25
×