Žmogus ir aplinka špera


Sąvokos. Fiziologija. Dirglumas. Dirgiklių klasifikacija. Neuronas – struktūri-nis nervų sistemos viene-tas. Skersaruožiai ir lygie-ji raumenys. Žalingi įpročiai ir jų profilaktika. Moksleivių poilsis ir laisvalaikis. Bendras centrinės ner-vų sistemos supratimas. Sąl ir nesąl refleksai. Pamokos organizavim-as. Nuovargio profilak-tika. Lytinės liaukos. Lyti-nis auklėjimas. Vaikų traumos (judėji-mo sistemos sutrikimai). Režimas ir jo reikšmė vaiko sveikatai. Oro patekimas į plau-čius. Gryno oro reikšmė sveikatai. Kaulų sandara. Klasi-fikacija. KLAUS. Analizatorius. Triukšmo įtaka vaiko organizmui. Virškinimas burnoje. Vaiko organizmo grū-dinimo reikšmė. Vaiko širdis. Kepenų ir kasos vai-dmuo virškinime. Kraujo sandara. Aukštoji nervinė vei-kla (anv). Vitaminų reikšmė vk sveikatai. Vk kvėpavimo siste-mos ypatumai. Virškinimas žarnyne. Rezorbcija. Šviesos ir spalvų reik-šmė. Vegetacinės nervų sistemos reikšmė vk or-ganizmui. Audiniai. Vaiko kvėpavimas. Vaikų griaučių vysty-masis. Uoslės ir skonio anal. Šiluminis ir saulės smūgiai. Mineralinių medžiagų ir vandens reikšmė vk organizmui. Vk odos priežiūra. Li-gos. Galimi sužalojimai. Pagrindiniai raciona-lios mitybos principai. Vk inkstų sandara. Šl-apimo susidarymas. Odos sandara ir f-jos. Hormonų įtaka mok-sleivio adaptacijai. Hor-monai ir augimas. Šlapimo nelaikymas naktį. Kraujo grupės. Kraujo perpylimas. Vaikų infekcinės ligos. Alergija ir uždegimai. Regėjimo sutrikimai. Akomodacija. Baltymų, riebalų, ang-liavandenių apykaita ir reikšmė vaiko organiz-mui. Vidaus sekrecijos lia-ukos. Vaikų kraujospūdis, jo sutrikimai. Vk nervų sistemos ypa-tumai. Nerviniai centrai. Vk raumenų vysty-masis. Netaisyklinga lai-kysena. Stuburo iškrypi-mai. Plokščiapėdiškumas. I ir ii signalinės siste-mos. Sveikatos įtaka mok-sleivio veiklai. Apsisau-gojimo nuo ligų priemo-nės. Cns reikšmė vk orga-nizmui. Motyvacijos ir emoci-jos. Mokymasis ir atmintis. Aukštosios nervinės v-eiklos supratimas. TIPAI. Motoriniai vienetai ir raumeninės skaidulos. Lyt organai,lyt brend. Miego reikšmė vk sveikatai. Daltonizmas. Žvairum. Jaudinimas ir slopini-mas nervų sistemoje. Refleksas – nervų sis-temos veiklos pagrindas. Fizinis vk išsivystymas ir jo įvertinimas. Užkrečiamų skrandžio ir žarnyno ligų, bei apsi-nuodijimo maistu profi-laktika m-kloje. Vk augim ir vystym. Bendras analizatorių supratimas. Virškinimo trakto li-gos. Odos ir pusiausvyros analizatoriai. Kaulinio audinio susi-darymas. Pulsas ir jo nustat. Kraujo kiekis.
  • Medicina Špera
  • Microsoft Word 115 KB
  • 2013 m.
  • 11 puslapių (19337 žodžiai)
  • Agne
  • Žmogus ir aplinka špera
    10 - 2 balsai (-ų)
Žmogus ir aplinka špera. (2013 m. Gruodžio 02 d.). https://www.mokslobaze.lt/zmogus-ir-aplinka-spera.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 18 d. 10:13
×