Žmonių išteklių vadyba referatas


Įvadas. Mokslinė pasitenkinimo darbu mokslinė paradigma. Apžvelgtų publikacijų analizė. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.

Mokslinėje vadybos literatūroje egzistuoja skirtingos pasitenkinimo darbu sampratos. Skirtingi autoriai skirtingai akcentuoja esminius šios sąvokos elementus, fokusuodami dėmesį į vieną ar kitą jų manymu svarbesnį aspektą.

Tikslas. Šiame darbe siekiama atskleisti, išanalizuoti ir susisteminti skirtingų Lietuvos ir užsienio mokslininkų darbuose esančias tėzes, susijusias su pasitenkinimo darbu paradigma.Iškeltam tikslui pasiekti analizuojami Lietuvos ir užsienio autorių straipsniai, skirti nagrinėjamai temai.

Mokslinių publikacijų, pasirinktų analizei šiame darbe, turinyje vienu ar kitu aspektu pateikti fundamentalios teorinės pasitenkinimo darbu tėzės, suformuluotos autoritetingų užsienio ir Lietuvos autorių. Šiame kontekste prasminga trumpai apžvelgti šias tėzes.

Tačiau dažniausiai minimas pasitenkinimo darbu sąvokos apibrėžimas, kuri dar 1976 m. suformulavo E.A.Locke‘as yra toks: pasitenkinimas darbu – tai maloni ar pozityvi darbuotojo būklė, savijauta sąlygota apdovanojimu už darbą arba pačiu darbu.

Remiantis aukščiau pateiktais apibrėžimais galima teigti, kad darbuotojų pasitenkinimas darbu suponuoja kaip materialinių, taip ir moralinių, psichologinių darbuotojo poreikių patenkinimą. Akivaizdu, kad pasitenkinimą darbu reikėtų nagrinėti bendrame darbuotojo, t.y. žmogaus poreikių ir lūkesčių patenkinimo organizacijoje kontekste. Tuo tarpu šis kontekstas numato pagrindinių motyvacijos teorijų analizę. Žemiau aptarsime pagrindinius pasitenkinimą darbu lemiančius motyvacinius veiksnius.

Išsamiausius ir nuosekliausius darbuotojų pasitenkinimo darbu motyvacijos tyrimus atliko Vakarų mokslininkai dar 7-ame praeito amžiaus dešimtmetyje. Čia visų pirmą išskirtiniais laikytini F.Herzbergo moksliniai tyrimai.

Tyrinėdamas darbuotojų pasitenkinimą darbu F.Herzbergas ir kiti mokslininkai sudarė du skirtingus veiksnių sąrašus. Viena veiksnių grupė žadino pozytivius jausmus ar teigiamą vidinį darbuotojo požiūrį ir tie veiksniai buvo susiję su užduotimi darbe. Kitoje grupėje buvo nepasitenkinimo veiskniai ir neigiamas požiūris ir šie veiskniai Herzbergo teigimu, nebuvo tiesiogiai susiję su pačiu darbu, bet susiję su darbo aplinka. Pirmoji grupė buvo pavadinta darbą skatinančiais veiksniais, kuriuos sudaro:

Tokiu būdu, anot Herzbergo, darbuotojų nepasitenkinimą darbu dažniausiaia nulėmia su realiu darbu nesusiję išoriniai veiksniai (pagal Herzbergą – higieniniai), o pasitenkinimą – vidiniai veiksniai, kurie yra tiesiogiai susiję su darbo procesu.

Išeities tašku savo analytiniuose bei empiriniuose tyrimuose laikydami aukščiau apžvelgtą teorinę pasitenkinimo darbu paradigma, skirtingi Lietuvos ir užsienio mokslininkai nagrinėja įvairius šio savrbaus žmogiškųjų išteklių vadybos elemento aspektus. Antai, Irena Bakanauskienė, Rita Bendaravičienė, Ričardas Krikštolaitis iš VDU, ištyrę universiteto darbuotojų pasitenkinimo ir motyvacijos darbu lygį, konstatatavo, kad labiausiai universiteto darbuotojus motyvuoja atliekamas darbas, viešoji nuomonė, santykiai su tiesioginiu vadovu ir kolegomis, o didžiausią nepasitenkinimą darbu sukelia asmeninio tobulėjimo/karjeros galimybių stoka, darbas grupėse, konfliktų valdymas ir darbo sąlygos (darbo krūvis). Be to, minėti Lietuvos mokslininkai pabrėžė, jog F. Herzberg teorija universitete pasitvirtino tik iš dalies, t. y. tiek motyvaciniai, tiek higieniniai veiksniai respondentų vertinti kaip sukeliantys pasitenkinimą. Kiti 8 veiksniai demonstravo dvipoliškumą. Nustatytas ir neutralus veiksnys – universiteto vidaus politika ir administravimas. Remiantis tyrimo išvadomis autoriai pateikė konkrečias tokias rekomendacijas universiteto darbuotojų pasitenkinimo darbu didinimui. Iš jų paminėtinos šios:

  • Vadyba Referatas
  • Microsoft Word 30 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 15 puslapių (2591 žodžiai)
  • Universitetas
  • John
  • Žmonių išteklių vadyba referatas
    10 - 6 balsai (-ų)
Žmonių išteklių vadyba referatas. (2016 m. Sausio 19 d.). https://www.mokslobaze.lt/zmoniu-istekliu-vadyba-referatas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 20 d. 15:49
×