Žmonių komunikavimas kūno kalbos pagalba


Įvadas. Mokslinės literatūros analizė. Komunikacijos samprata. Komunikacijos rūšys. Kūno kalbos ypatumai. Išvados. Literatūra.


Temos aktualumas. Komunikacija – tai prasmingas ryšys tarp dviejų ir daugiau žmonių. Komunikacijos prigimtis atsispindi žmogaus saviraiškoje, jo poreikiui perduoti kitiems žmonėms mintis, jausmus. Komunikacijos pagalba žmonės ne tik palaiko tiesioginį kontaktą, bet ir susipažįsta vienas su kitu. Tarpasmeninė komunikacija gali būti vykdoma verbaliniu ir neverbaliniu būdu. Pastarasis būdas dar yra įvardinamas kaip kūno kalba.

Verbalinę bei kūno klabą nagrinėja daugelis Lietuvos bei užsienio autorių.

Žmonės bendraudami tarpusavyje patenkina daugumą pagrindinių savo poreikių, dalinasi informacija, tokiu būdu geriau pažindami save bei kitus. Tačiau svarbu paminėti, jog žmonės ne visada tinkamai komunikuota, t.y. ne visada teisingai perduoda ar interpretuoja gautą žinutę. Todėl labai svarbu, jog žmonės ne tik naudotų verbalinę kalbą, bet ir kūno, kuri padeda tinkamiau perteikti norimą informaciją.

Tyrimo tikslas. Išanalizuoti teorinius komunikacijos aspektus bei išnagrinėti kūno kalbos naudą bei svarbą komunikuojant.

3) Išanalizuoti kūno kalbos teorinius aspektus atskleidžiant jos naudą komunikavimo procese.

Mokslinės literatūros analizės dalyje nagrinėjama komunikacijos samprata, išskiriami bendrieji komunikacijos apibrėžčių bruožai. Atskleidžiama sklandžios komunikacijos svarba. Darbe išryškinti komunikacijos proceso tikslai bei uždaviniai. Kursiniame darbe aptarti komunikacijos etapai, atskleisti juos lydintys žingsniai. Toliau darbe išnagrinėtos komunikacijos rūšys, kiekviena iš jų aptartos. Pasirinkta išsamiau išnagrinėti neverbalinę komunikaciją arba kitaip vadinamą kūno kalbą. Atskleista jos svarba komunikacijos procese. Išnagrinėti bei apibendrinti esminiai kūno kalbos niuansai.

Komunikacijos esmė - pasikeitimas tam tikra informacija tarp dviejų ar daugiau individų. Komunikacijos pagalba žmonės apsikeičia reikalinga informacija, vadovaudamiesi ja priima reikalingus sprendimus, atlieka tam tikras veiklas.

Yra įvardinama, jog sklandi komunikacija yra sėkmės garantu. Kaip teigia Paužolienė ir Traškelys, komunikavimas yra laikomas svarbiu įrankiu, kuris leidžia ištransliuoti arba priimti informaciją bendravimo būdu. Kaip matyti, autoriai tapatina komunikavimą su bendravimu. Tuo tarpu bendravimas yra laikomas dviejų ar daugiau individų keitimusi informacija, pasižymi emocinio aspekto egzistavimu bei santykiu, kuris patenkina žmogiškuosius poreikius. Emocinio būvio sąveika ir santykiai, patenkinantys žmogiškuosius ar organizacijos poreikius. Galima paminėti, jog ir Tarptautinių žodžių žodyne komunikacijos sąvoka yra apibūdinama kaip bendravimas, keitimasis informacija, žiniomis, patyrimu, mintimis ir išgyvenimais.

Atlikus išsamią mokslinės literatūros analizę pastebėta, jog egzistuoja daug bei įvairių komunikacijos apibrėžčių. Pasak Puodžiūno, komunikacijos sąvoka yra kilusi iš lotyniško žodžio communicatio, tuo tarpu lotyniškai žodis pranešimas, kilo iš communicare (dalintis, daryti bendru), kuris yra kildinamas iš kito lotyniško žodžio communis, kuris reiškia „bendras“. Komunikacijos procesas leidžia suprasti, jog šio proceso pagrindinė esmė – dalinimasis informacija. Autorius Puodžiūnas apibendrindamas teigia, jog komunikacija yra procesas, kurį lydi informacijos keitimasis tarp subjektų. Paminėtina, jog minėtu procesu naudojamos bendros ženklų, gestų, elgesio sistemos.

Reikia paminėti ir Jovaišos komunikacijos proceso apibūdinimus. Autoriaus teigimu, komunikaciją galima laikyti socialinio ryšio funkcija, kuri padeda žmogui keistis įvairia patirtimi. Paminėtina ir kita autoriaus apibrėžtis, kurioje akcentuojama, jog komunikavimas yra veikla, inicijuota žmonių, siekiant keistis patirtimi žodiniu bei nežodiniu būdu.

  • Microsoft Word 273 KB
  • 2018 m.
  • Lietuvių
  • 18 puslapių (3462 žodžiai)
  • Universitetas
  • Justyna
  • Žmonių komunikavimas kūno kalbos pagalba
    10 - 3 balsai (-ų)
Žmonių komunikavimas kūno kalbos pagalba. (2018 m. Sausio 10 d.). https://www.mokslobaze.lt/zmoniu-komunikavimas-kuno-kalbos-pagalba.html Peržiūrėta 2018 m. Gruodžio 16 d. 10:05
×