Žodinės ir nežodinės komunikacijos barjerai tarp lyčių


Įvadas. Žodinė komunikacija. Vyrų ir moterų žodinė komunikacija. Lyčių žodinės komunikacijos barjerai. Nežodinė komunikacija. Lyčių nežodinė komunikacija. Lyčių nežodinės komunikacijos barjerai. Komunikacijos barjerų lyčių aspektu tyrimas. Tyrimo metodologija. Bibliografinis aprašas.


Komunikacija neatsiejama nuo žmogaus gyvenimo. Tiek kasdienėje, tiek mokslinėje ir/arba darbinėje veikloje yra komunikuojama su aplinkiniais, stengiamasi suprasti, ką pašnekovas nori pasakyti, kokius jausmus perteikti. Šiems tikslams pasiekti yra pasitelkiamos dvi esamos komunikacijos rūšys – žodinė ir nežodinė. Abiejų svarba vykdant nagrinėjamą procesą yra didelė, kadangi tam, kad pašnekovas ar klausytojas suvoktų tikrąją esmę to, ką nori perduoti šnekantysis, būtina mokėti teisingai interpretuoti tiek žodžius, tiek gestus, intonaciją ir kt., neapsiribojant tik viena iš komunikacijos rūšių. Pastebima, jog nepriklausomai nuo to, jog asmenys kalba ta pačia kalba, tačiau perduodamą informaciją kiekvienas gali suprasti skirtingai ir suteikti jai visiškai kitokią reikšmę nei planuota siuntėjo. Suprantama, jog skirtinga interpretacija neigiamai veikia komunikacijos procesą bei klaidina jos dalyvius, kadangi informacijos perdavimas vyksta neefektyviai. Šių nesklandumų, vadinamų komunikacijos barjerais, profesionalūs oratoriai, vieši asmenys siekia išvengti nagrinėjant galimus jų variantus bei skirtingas žmonių interpretacijos galimybes, dažniausiai susiduriama su ne vienodais siunčiamos ir / arba gaunamos informacijos suvokimu lyčių aspektu. Iki šiol komunikacijos barjerai lyčių aspektu nėra plačiai nagrinėjami, todėl trūksta žinių pažinti, kokie komunikacijos barjerai yra dažniausiai pasitaikantys vyrų bei moterų tarpe ir kaip jie yra vertinami. Tai įrodo pasirinktos temos aktualumą. Šiame darbe bus analizuojama komunikacija, jos rūšys bei barjerai tarp vyrų ir moterų.

Darbo tikslas – identifikuoti bei išanalizuoti lyčių žodinės ir nežodinės komunikacijos barjerus.

Ištirti, kokie lyčių komunikacijos barjerai pasitaiko Vilniaus Universiteto studentų tarpe ir kaip jie veikia komunikacijos procesą.

Darbo struktūra. Darbą sudaro keturi skyriai su poskyriais, bibliografiniu nuorodų sąrašas, priedas. Pirmoje dalyje apibūdinama komunikacija, jos samprata, raida bei skirstymas. Antroje dalyje apžvelgiama žodinė komunikacija, jos kilmė, samprata, išskiriami verbalinės komunikacijos barjerai bei jų skirstymas lyčių aspektu. Trečiajame skyriuje apibūdinama nežodinė komunikacija, nagrinėjami jos barjerai bei tai, su kuo neverbaline kalba komunikuojant susiduria skirtingų lyčių atstovai. Ketvirtoje dalyje pateikiamas tyrimo aprašymas, rezultatų analizė bei, remiantis pastarosiomis, pateikiamos išvados. Remiantis aukščiau išvardinta literatūra bei įžvalgomis, daromos išvados apie tai, kuo skiriasi žodinės ir nežodinės komunikacijos barjerai lyties aspektu.

Metodas ir šaltiniai. Žodinės ir nežodinės komunikacijos barjerų analizavimui ir jų išskyrimui lyties aspektu, buvo pasinaudota Lietuvos ir užsienio mokslininkų parengta literatūra, internete rastais šaltiniais, jie išanalizuoti, aptarti. Šaltinius sudaro knygos, užsienio ir Lietuvoje dėstomų universitetų paskaitų konspektai. Teorinėje dalyje remtasi šių autorių literatūra: Baron-Cohen, Canary, Dindia, Castells, Fiske, Frank, Gudoniene, Gueguen, Guerrero, Floyd, Hall, Hartley, Jensen, Holmes, Lunenburg, Jucevičiene, Jung, Lindebaum, Lakoff, Lunenburg, Morris, Nierenberg, Paludi, Ober, Guerrero, Payne, Palionis, Pease, Ruhlen, Tannen. Remiantis anksčiau išvardintų autorių darbais buvo sudarytas tyrimo įrankis – anketa, kurią užpildžius, respondentų atsakymai leido analizuoti tyrimo rezultatus bei daryti išvadas apie komunikacijos barjerus lyčių aspektu praktikoje.

Verbalinė komunikacija apibūdinama kaip informacijos keitimosi procesas naudojant tam tikras lingvistinių priemonių sistemas ir ji skirstoma į rašytinę bei žodinę komunikaciją. Šios dvi rūšys gali turėti absoliučius turinio panašumus, tačiau skiriasi jų pateikimo formos, kadangi rašytinė komunikacija fiksuojama ją rašto ženklų pagalba užfiksavus tam tikroje laikmenoje (popierinėje ar elektroninėje), o žodinė apibūdinama kaip procesas, kurio metu siuntėjas pateikia informaciją ir jos klauso bei priima informacijos gavėjas. Pastaroji komunikacijos rūšis ir bus aptarta šiame skyriuje.

  • Komunikacijos Kursinis darbas
  • Microsoft Word 304 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 29 puslapiai (7865 žodžiai)
  • Universitetas
  • Gabrielė
  • Žodinės ir nežodinės komunikacijos barjerai tarp lyčių
    10 - 3 balsai (-ų)
Žodinės ir nežodinės komunikacijos barjerai tarp lyčių. (2017 m. Gegužės 15 d.). https://www.mokslobaze.lt/zodines-ir-nezodines-komunikacijos-barjerai-tarp-lyciu.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 15:44
×