Žodžių rašymas kartu ir atskirai


Įvadas. Sudurtinių žodžių, kilusių iš sutrumpėjusių junginių bei samplaikų, rašymas. Nesutrumpėjusių junginių bei samplaikų rašymas. Jaustukų rašymas. Kai kurių dalelyčių rašymas. Neiginio ne rašymas. Nelietuviškų dėmenų rašymas. Išvados. Literatūra.

1. Judriojo a iškritimas įvardžiuose iš galūnės –as, nelaikomas trumpėjimu, todėl tie žodžiai rašomi atskirai, pvz.: kits kito, kits kitam, viens kito, vienas kitą, plg. sktv. viens du;

2. Pakartotas (reduplikuotas) žodžio dėmuo rašomas kartu su pagrindiniu dėmeniu, pvz.: mažmožis, niekniekis, ničniekur, pičpilnis, pilpilnytėlis, priešpriešiais, tučtuojau, vičvienas. Tik reduplikuoti žodžiai su formantu –ut rašomi atskirai, pvz.: aiškut aišku, lygut lygutėlis, švarut švarutėlis, vienut vienas;

Dviem žodžiais rašomi junginiai: visa apimantis, visa matęs, visa žinąs, visur esąs ir pan.

Iš kitų išsiskiria visgi (dalelytė vis rašoma kartu su visais nekaitomais vienskiemeniais žodžiais).

Pabrėžiamos dalelytės ir, jau, pat, tik (tai), sau, tau, čia, ten visada rašomos atskirai po žodžių, prie kurių šliejasi:

Jau: šiaip jau, taip jau, na jau, et jau, kaip jau, kur jau, tai jau, tiek jau. Išimtys: tuojau, nejau (gi).

Pat: tas pat, toks pat, šiandien pat, čia pat, taip pat, tiek pat, tuoj pat, iki pat.

Dalelytė per visada rašytina atskirai nuo kitų žodžių, pvz.: per pilnas, per brangu, per arti, per greitai, per vėlai, ne per seniausiai, kas per ir pan.

Samplaika per daug taip pat visada rašoma dviem žodžiais, pvz.: per daug valgo, buvo per daug lietaus, per daug rizikinga ir pan.

Dalelytės te, be, tebe kartu rašomas su veiksmažodžiais, iš jų sudarytomis formomis, būdvardžiais ir būdvardiniais prieveiksminis, pvz.: temato, tegražus, bekalba, bekalbant, besveikas, betoli, tebešneka, tebegražus, tebetoli.

  • Microsoft Word 16 KB
  • 2016 m.
  • 7 puslapiai (1892 žodžiai)
  • Mokykla
  • Renalda
  • Žodžių rašymas kartu ir atskirai
    10 - 2 balsai (-ų)
Žodžių rašymas kartu ir atskirai. (2014 m. Vasario 27 d.). https://www.mokslobaze.lt/zodziu-rasymas-kartu-ir-atskirai.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 22 d. 19:17
×