Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija / visuomenės informavimo etikos asociacija


Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija. Visuomenės informavimo etikos asociacija. Visuomenės informavimo etikos komisija. Komisijos struktūra. Komisijos darbas. Komisijos sprendimai. Šaltinių sąrašas ir literatūros sąrašas. Advokatas sindeikis.

Kokybiška, profesionali, aukštais moralės bei etikos standartais besivadovaujati žiniasklaida yra svarbi kiekvienos visuomenės ir valstybės, save laikančios ar pretenduojančios laikyti demokratiška, dalis. Siekiant užtikrinti teisės bei žurnalistikos etikos normų laikymąsi visuomenės informavimo srityje, svarbus vaidmuo tenka žurnalistų ir leidėjų reglamentavimo ir savireguliacijos institucijoms.

Žiniasklaidos atskaitingumo modelių tyrinėtojai išskiria tris žiniasklaidos reguliavimo formas: tiesioginis valdžios reguliavimas, savitvarka ir bendras reguliavimas (Jastramskis, 2014) Tokios viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų veiklos reglamentavimo ir savitvarkos institucijos numatytos ir įteisintos Visuomenės informavimo įstatyme. Kultūros ministerija, Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija/Visuomenės informavimo etikos asociacija, Lietuvos radijo ir televizijos komisija, Žurnalistų etikos inspektorius sudaro viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų reglamentavimo ir savitvarkos institucijų sistemą.

Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija Lietuvos Respublikos Visuomenės informavimo įstatyme buvo įvardinta kaip viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų savitvarkos instituciją (Lietuvos Respublikos Visuomenės informavimo įstatymo pakeitimo įstatymas, 2006). Po visuomenės informavimo įstatymo pakeitimo, minėta organizacija buvo pertvarkyta į Visuomenės informavimo etikos asociaciją, Šio darbo tikslas apžvelgti - Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos/Visuomenės informavimo etikos asociacijos tikslus, funkcijas, veikimo būdus.

Komisijos struktūra. Komisija dirba pagal Komisijos patvirtintą darbo reglamentą. Ją sudaro po vieną deleguotą asmenį iš kiekvieno Asociacijos nario, iš viso septyni nariai. Mažesnis asmenų skaičius nėra kliūtis Komisijos darbui. Jos nariu gali būti tik aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir 5 metų veiklos patirtį visuomenės informavimo srityje turintis asmuo. Pirmąjame komisijos posėdyje, kuriam vadovauja vyriausias amžiumi komisijo narys, Komisija savo kadencijos laikotarpiui iš savo narių renka Komisijos pirmininką ir jo teikimu jo pavaduotoją (Visuomenės informavimo etikos komisijos reglamentas, 2015).

Komisijos pirmininkas 1) organizuoja Komisijos darbą ir jam vadovauja, 2) kviečia Komisijos posėdžius ir jiems pirmininkauja, 3) užtikrina Komisijos posėdžių viešumą, 4) aiškina, komentuoja Komisijos priimtus sprendimus, pareiškimus, 5) atstovauja Komisijai santykiuose su kitomis institucijomis, 6) rengia ir skelbia Komisijos metines veiklos ataskaitas, 7) turi iniciatyvos teisę šaukti neeilinį visuotinį Asociacijos narių susirinkimą. Jo pavaduotojas: 1) kuruoja atskiras Komisijos veiklos sritis, 2 vadovauja komisijos darbui kai pirmininkas laikinai negali eiti pareigų. Pirmininkas ir jo pavaduotojas turi teisę atsistatydinti nepasibaigus kadencijai. Tokiu atveju renkamas naujas pirmininkas (Visuomenės informavimo etikos komisijos reglamentas, 2015).

Komisijos nariai turi teisę: 1) gauti visą informaciją, susijusią su Komisijos veikla, 2) pareikšti nuomonę raštu arba žodžiu visais Komisijos nagrinėjamais klausimais, 3) siūlyti klausimus Komisijos posėdžių darbotvarkei, teikti pasiūlymus ir pastabas dėl komisijos darbo, 4) inicijuoti ir teikti svarstyti klausimus, susijusius su Komisijos funkcijomis, 5) imtis iniciatyvos sušaukti neeilinį visuotinį Asociacijos nariuų susirinkimą, kai tam pritaria daugiau kaip pusė deleguotų Komisijos narių, 6) atsistatydinti iš Komisijos narių, pateikus ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų prašymą Asociacijos direktoriui.

  • Microsoft Word 33 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 10 puslapių (2440 žodžiai)
  • Universitetas
  • Valdas
  • Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija / visuomenės informavimo etikos asociacija
    10 - 6 balsai (-ų)
Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija / visuomenės informavimo etikos asociacija. (2015 m. Lapkričio 07 d.). https://www.mokslobaze.lt/zurnalistu-ir-leideju-etikos-komisija-visuomenes-informavimo-etikos-asociacija.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 23 d. 18:40
×