Gamybos automatizavimo ekonominis įvertinimas


Ekonomikos kursinis darbas. Panevėžio kolegijos technologijos mokslų katedra. Kursinis darbas. Darbo objektas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbo metodika. Teorinė dalis. TIRIAMOJI DALIS Įrengimų ir medžiagų žiniaraštis. Montavimo darbų sąnaudos. Iš viso 272. Lokalinė elektros įrenginių ir medžiagų montavimo darbų sąmata. Bendra vertė be PVM. Bendra vertė su PVM. Metinės elektros tinklo eksploatacijos išlaidos. Elektros energijos sunaudojimas. Elektros įrenginių ir tinklų metinis nusidėvėjimas. Elektros įrenginių techninei priežiūrai reikalingos išlaidos. Išlaidos 1 kW galiai įrengti. Metinės remonto išlaidos. Ekonominiai ir eksploataciniai projekto rodikliai.


Šiuolaikiniame, nuolat besikeičiančiame, pasaulyje ypatingai didelę reikšmę turi įmonės ekonominiai rodikliai. Spartus technologijų tobulėjimas, nenutrūkstamas informacijos plitimas, didėjanti konkurencija ir kiti reikšmingi veiksniai skatina įmonių atstovus vertinti ne tik savo, bet ir konkurentų ekonominę būklę.

Klestinčiame verslo pasaulyje, vertinant įmonės ekonominę veiklą, reikia suformuoti tinkamą rodiklių sistemą galima daryti išvadas apie įmonės ekonominės veiklos efektyvumo potencialą.

Šis tiriamasis darbas padės įvertinti įmonės UAB „Aulaukis“ ekonominius rodiklius, jos finansinius išteklius elektros tinklų projektavime.

Darbo objektas:

UAB „Aulaukis“ stiklinimo linijos automatizavimo ekonominis įvertinimas.

Darbo tikslas:

Ekonomiškai įvertinti įmonės stiklinimo linijos automatizavimą.

Darbo uždaviniai:

Pristatyti marketingo įtaką versle;

Aprašyti nagrinėjamą objektą;

Sudaryti įrengimų specifikaciją;

Atlikti sąmatinius skaičiavimus;

Įvertinti projektuojamus tinklus.

Darbo metodika:

Dalykinės literatūros analizė, įmonės duomenų analizė, kompiuterinė programa UAB SISTELA- sąmata.

Pusiausvyra tarp daugelio žmonių užimtumo ir kainų stabilumo yra būtina sąlyga palaikyti ekonomikos pastovumą. Esant nedarbui ekonomika nyksta, nes visuomenė praranda tas prekes ir paslaugas, kurias pagamintų nedirbantis rinkos sektorius - bedarbiai. Nedarbas, ir kainų augimas – nepastovios ekonomikos požymiai. Tikslas – palaikyti kainų stabilumą – susijęs su bendru kainų lygiu ir reiškia, kad stengiamasi išvengti tiek užsitęsusios infliacijos, tiek defliacijos. Kainų stabilumas keliais būdais padeda pasiekti aukštesnio ekonominės veiklos ir užimtumo lygio. Kainų stabilumas padeda žmonėms pastebėti santykinių kainų pokyčius, nes tokių pokyčių nepaslepia bendro kainų lygio svyravimai. Todėl įmonės ir vartotojai gali priimti geresnius sprendimus dėl vartojimo ir investavimo. Kai kainos stabilios įmonės gali priimti pagrįstus investicinius sprendimus.

Kitas svarbus ekonomikos uždavinys – didinti ekonominės veiklos efektyvumą. Sparčiai vystantis šalies ekonomikai, didėjant įmonių techniniam bei finansiniam pajėgumui, viena iš aktualiausių sričių įmonės veikloje tampa jos ekonominio efektyvumo įvertinimas, kuris teikia ne tik daug informacijos apie įmonės veiklos vystymąsi, bet ir įpareigoja įmones ieškoti priemonių bei būdų veiklos efektyvumui gerinti. Didinant įmonės veiklos efektyvumą geriausia sukurti strategišką planą, kuriame būtų atsižvelgiama į rodiklius, tokius kaip: pelno, sąnaudų lygio rodiklis, trumpalaikio mokumo, turto apyvartumo.

Galima teigti, kad pelnas yra labiausiai apibendrinantis įmonės veiklą rodiklis. Tai yra įmonės ekonominio vystymosi veiksnys, finansinė nauda, veiklos vertinimo kriterijus, ilgalaikio finansavimo šaltinis, pagrindinis dalykas, dėl kurio konkuruojama perkant ir parduodant prekes rinkoje. Tai parodo viso įmonės kolektyvo veiklą, ūkinių reiškinių tarpusavio ryšius: naujos technikos ir technologijos taikymo efektyvumą, darbo našumo kėlimą, produkcijos savikainos mažinimą. Šis veiksnys parodo tiek teigiamas, tiek neigiamas įmonės darbo puses. Taip pat didelę svarbą turi išlaidų mažinimas. Siekiant didinti įmonės veiklos efektyvumą vadovams reikia tiksliai žinoti, kiek, kokių išteklių ir kokiems tikslams reikia sunaudoti, kad nebūtų nuostolių, o būtų siekiama kuo didesnio pelno. Kitas – mokumo rodiklis parodo įmonės sugebėjimas turimomis mokėjimo priemonėmis apmokėti trumpalaikius ir ilgalaikius įsipareigojimus. Nuo jo priklauso įmonės finansinė būklė ir veiklos rezultatai, tolesnė jos veikla, perspektyvos, taktika, strategija, investiciniai sprendimai ir kita.

 • Ekonomika Kursiniai darbai
 • 2015 m.
 • Lietuvių
 • Karolis
 • 13 puslapių (2286 žodžiai)
 • Kolegija
 • Ekonomikos kursiniai darbai
 • Microsoft Word 37 KB
 • Gamybos automatizavimo ekonominis įvertinimas
  10 - 9 balsai (-ų)
Gamybos automatizavimo ekonominis įvertinimas. (2015 m. Gegužės 31 d.). http://www.mokslobaze.lt/gamybos-automatizavimo-ekonominis-ivertinimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 17 d. 21:06