Ab „swedbank” santykinių finansinių rodiklių skaičiavimas


SWEDBANK, AB istorija. SWEDBANK, AB Lietuvoje. Santykinių rodyklių analizė. Turto pelningumo analizė. Veiklos pelningumo analizė. Nuosavybės pelningumo analizė. Turto valdymo efektyvumo analizė. AB “Swedbank” pagrindiniai finansiniai rodikliai. AB “Swedbank” pelningumo analizė. AB „Swedbank“ likvidumo rizikos rodikliai. AB „Swedbank“ kredito rizikos rodikliai. AB „Swedbank“ kapitalo rizika. AB „Swedbank“ palūkanų normos rizika. AB „Swedbank“ veiklos rizika.

Pagrindiniai depozitai, tai stabilūs smulkiųjų indėlininkų indėliai. Kuo jų daugiau, tuo likvidumo rizika mažesnė.

Vertybiniai popieriai, kurių trukmė mažesnė nei vieneri metai – tai vertybiniai popieriai iki 1mėn., 1-3 mėn., 3-12 mėn. Kuo šis rodiklis didesnis, tuo artimiausiu metu banko situacija saugesnė.

Vertybiniai popieriai, kurių trukmė mažesnė nei vieneri metai, tūkst. Lt

AB „Swedbank“ bankas padidinęs 48,48 % akcinį kapitalą siekia sumažinti likvidumo riziką. Remiantis atliktais likvidumo rodiklių paskaičiavimais, galiu daryti išvadą, kad lyginant 2008 metus su 2006 metais likvidumo rizika tikrai padidėjo.

Kredito rizika susijusi su tuo, kad paskolos gavėjas nesugebės grąžinti pagrindinės sumos ir mokėti palūkanas. Ji glaudžiai susijusi su turto kokybe ir sutarčių nevykdymo tikimybe.

Kuo daugiau banke yra nuostolių dėl sumažėjusios kreditų vertės, tuo blogesnė paskolų portfelio padėtis ir didesnė kredito rizika.

Šis rodiklis turi didėjimo tendenciją – kuo didesnis aukščiau paskaičuotas rodiklis, tuo geresnė banko paskolų portfelio būklė.

Tarkime, kad rizikingą AB „Swedbank“ turtą sudaro paskolos. Tada kapitalo rizikos rodiklis bus toks:

Iš atliktų skaičiavimų matome, kad geriausias rodiklis buvo 2007 metais. 2008 metais jis žymiai padidėjo, tuo parodydamas, kad tais metais akcinio kapitalo augimo tempas žymiai sumažėjęs.

Veiklos rizika yra susijusi su banko veiklos kainų lygiu ir charakterizuota išlaidų kontrolės efektyvumą bei veiklos našumą.

Išvados. Atlikę vertikalią AB „Swedbank“ balanso analizę, pastebėjome, paskolos nagrinėjamu laikotarpiu, t.y. 2006, 2007 ir 2008 metais augo. Šiam didėjimui įtakos turėjo padidėjęs ilgalaikių paskolų teikimas bei išaugęs skolos įsipareigojimų supirkimas. Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke keitėsi nežymiai, o vertybiniai popieriai taip pat neturėjo didelių pakitimų. Ilgalaikis materialusis turtas nagrinėjamu laikotarpiu mažėjo, o nematerialus ir kitas banko turtas beveik nesikeitė. Nagrinėjant įsipareigojimus, pastebime, kad didžiausi jie buvo 2007 metais, kurie sudarė net 92,78% visoje įsipareigojimų ir nuosavybės struktūroje. AB „Swedbank“ įsipareigojimų struktūroje didžiausią dalį sudarė terminuoti indėliai ir indėliai iki pareikalavimo. Didžiausią dalį visoje nuosavybės ir įsipareigojimų struktūroje sudarė akcinis kapitalas. Rezervas kito nežymiai, nagrinėjamu laikotarpiu jis didėjo. Sukauptas pelnas nagrinėjamu laikotarpiu didėjo. Galime teigti, kad banko vykdoma plėtra buvo sėkminga.

Atlikę AB “Swedbank” horizontalią balanso analizę pastebime, didžiausi padidėjimai buvo paskolų. Šiuos pokyčius įtakojo išaugusios paskolos nuo 9799.268 tūkst. Lt 2006 metais iki 15085.347 tūkst. Lt 2008 metais. Ilgalaikio materialaus turto didžiausias padidėjimas pastebimas 2008 metus palyginus su 2007 metais. Didžiausias turto vertės padidėjimas buvo 2008 metus lyginant su 2006 metais. Tokiam padidėjimui įtakos turėjo paskolo, prekybinis finansinis turtas, vertybiniai popieriai ir investicijos į dukterines įmones per 2007 ir 2008 metus. AB “Swedbank” didžiausias subordinuotų paskolų padidėjimas įvyko 2007 metus palyginus su 2006 metais. Subordinuotos paskolos sudarė labai palankias sąlygas tolesniam banko augimui ir plėtrai toliau plečiant prekybos finansavimo bei mažmeninės bankininkystės sritis bei palankias kreditavimo sąlygas smulkiajam ir vidutiniam verslui. Didžiausias įsispareigojimų padidėjimas buvo 2007 metus palyginus su 2006 metais. AB „Swedbank“ nuosavybė vienus metus lyginant su kitais vis didėjo. Banko akcinis kapitalas buvo didinamas 2008 metais.

Apskaičiavę pelningumo rodiklius, pastebime, kad turto pelningumo rodiklis nagrinėjamu laikotarpiu didėjo. Iš to galime spręsti, kad bankas gana efektyviai naudojo savo turtą. Nuosavybės pelningumas bei grynųjų pajamų iš palūkanų marža nagrinėjamu laikotarpiu taip pat didėjo. Vadinasi, kasmet didėjo palūkanas uždirbančio turto pajamingumas. Pelnas, tenkantis vienai akcijai 2008 metais sudarė 0,0045 tūkst. Lt. Dividendai, tenkantys vienai akcijai sumažėjo tik 2007 metais. Šį sumažėjimą lėmė tai, kad 2007 metais bankas išsimokėjo mažiausiai dividendų per trejus metus.Banko situacija darėsi kasmet darėsi nepakankamai saugi, nes vertybinių popierių, kurių trukmė mažiau nei vieni metai santykio su visu turtu rodiklis mažėjo. AB „Swedbank“ likvidumas šiek tiek svyruoja ir banko situacija nėra labai saugi, nes pagrindinių depozitų santykis su visu turtu rodiklis nagrinėjamu laikotarpiu mažėjo, tačiau akcininkų nuosavybės santykio su visu turtu rodiklis didėjo.

  • Ekonomika Namų darbas
  • Microsoft Word 49 KB
  • 2013 m.
  • 18 puslapių (3630 žodžiai)
  • Universitetas
  • Andrius
  • Ab „swedbank” santykinių finansinių rodiklių skaičiavimas
    10 - 4 balsai (-ų)
Ab „swedbank” santykinių finansinių rodiklių skaičiavimas. (2013 m. Rugpjūčio 14 d.). https://www.mokslobaze.lt/ab-swedbank-santykiniu-finansiniu-rodikliu-skaiciavimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 25 d. 23:55
×