Fizinių asmenų bankroto teisiniai aspektai Lietuvoje ir ES


Paveikslų sąrašas. Santrauka. Summary. Įvadas. Fizinių asmenų bankroto samprata. Fizinio asmens nemokumo problema. Sąvokų „Nemokumas“ ir „Bankrotas“ atskyrimas. Asmens nemokumo sąvoka Lietuvos įstatymuose. Prielaidos fizinio asmens bankroto institutui Lietuvoje. Fizinių asmenų bankroto įgyvendinimo privalumai ir trūkumai. Prevencijos ir reabilitacijos priemonės fizinių asmenų bankrote. Fizinio asmens nemokumą lemiantys veiksniai. Fizinių asmenų nemokumo prevencijos priemonės. Priverstinio išieškojimo sušvelninimo priemonė. Nemokiems fiziniams asmenims skirtos reabilitacijos priemonės. Nesąžiningumo samprata Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo kontekste. Apsaugos mechanizmai veikiantys bankroto įstatyme siekiant apsaugoti kreditoriaus turtą dėl nesąžiningų fizinių asmenų. Fizinių asmenų bankroto teisiniai aspektai ES.


Darbe nagrinėjami fizinių asmenų bankroto teisiniai aspektai Lietuvoje ir ES. Apžvelgiamos pagrindinės 2012 m. gegužės 10 d. Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo nuostatos. Nagrinėjamos užsienio valstybių (Vokietijos ir Lenkijos) fizinių asmenų bankroto įstatyminis reglamentavimas. Darbe nagrinėjamas fizinių asmenų bankroto institutas, kurio paskirtis yra sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinio asmens, ūkininko ir kito fizinio asmens, kuris verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, mokumą užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą.

Darbo tikslas - išnagrinėti LR fizinių asmenų bankroto įstatyme numatytą fizinio asmens bankroto procesą, palyginti su kitų ES valstybių (Vokietijos, Lenkijos) fizinių asmenų bankroto procesu. Darbo uždaviniai – 1) Išanalizuoti įstatymų nuostatas dėl fizinio asmens nemokumo; 2) Išanalizuoti įstatymų nuostatas dėl fizinio asmens nemokumo; 3) atskirti bankroto ir nemokumo sąvokas; 4) nustatyti fizinių asmenų bankroto priežastis ir sąlygas; 5) ištirti fizinių asmenų bankroto probleminius aspektus; 5) išanalizuoti užsienio valstybių (Vokietijos, Lenkijos) patirtį. Darbe yra panaudoti tokie metodai: 1) loginės analizės metodas, 2) lingvistinis metodas, 3) lyginamasis metodas

Rengiant baigiamąjį darbą buvo atliktas empirinis tyrimas, kurio metu nustatyta, kad respondentai pritaria fizinio asmens bankroto instituto įgyvendinimui Lietuvos Respublikos teisėje. Sutinka, kad asmenims turi būti numatyta galimybė bankrutuoti. Pateikė šio instituto tobulinimo pasiūlymas, susijusius su mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo sutrumpinimo termino ir kt.

Fizinių asmenų bankroto įstatymo paskirtis ir tikslas – atkurti sąžiningo nemokaus fizinio asmens mokumą, taip pat šiuo įstatymu yra siekiama užtikrinti pusiausvyrą tarp skolininko ir jo kreditorių interesų. Dažniausiai fizinis asmuo tampa nemokus, kai paima paskolą ir negali tinkamai ir laiku jos grąžinti. Siekiant išvengti fizinių asmenų nemokumo yra taikomos prevencinės priemonės Civilinėje teisėje galioja sąžiningumo prezumpcija, todėl kreditorius norėdamas paneigti šią prezumpciją turi įrodyti fizinio asmens nesąžiningumą.

LEGAL ASPECTS OF BANKRUPTCY OF NATURAL PERSONS IN LITHUANIA AND EU

Job Guide - Laura BeinorieneJob Ready – 2015, VilniusWorking volume - 59 pages.Picture number at work - 14 pcs.Literature and the number of citations - 43 pcs.

The work deals with personal bankruptcy legal aspects of Lithuania and the EU. It reviews the main of the Republic of Lithuania personal bankruptcy law provisions. Issue of foreign countries (Germany and Poland) personal bankruptcy legal regulation. The paper dealt with the insolvency of individuals, the purpose of which is to restore fair conditions of a natural person, the farmer and another individual who engaged in individual activities, as defined in the Republic of Lithuania on Personal Income Tax Law, ensuring the solvency of the creditors' claims are met.

The aim - to analyze the Ministry of personal bankruptcy statutory physical personal bankruptcy process in comparison with other EU countries (Germany, Poland) personal bankruptcy process. The goals – 1) to analyze the provisions of laws on insolvency of a natural person; 2) To analyze the provisions of laws on insolvency of a natural person; 3) to separate the concepts of bankruptcy and insolvency; 4) to determine the cause of personal bankruptcy and conditions; 5) to examine the personal bankruptcy problematic aspects; 5) analysis of foreign countries (Germany, Poland) experience. The paper used the following methods: 1) logical analysis method, 2) a linguistic approach, 3) comparative method.

  • Microsoft Word 308 KB
  • 2020 m.
  • Lietuvių
  • 59 puslapiai (18343 žodžiai)
  • Universitetas
  • Marek
  • Fizinių asmenų bankroto teisiniai aspektai Lietuvoje ir ES
    10 - 3 balsai (-ų)
Fizinių asmenų bankroto teisiniai aspektai Lietuvoje ir ES. (2020 m. Kovo 26 d.). https://www.mokslobaze.lt/fiziniu-asmenu-bankroto-teisiniai-aspektai-lietuvoje-ir-es.html Peržiūrėta 2020 m. Rugsėjo 27 d. 22:31
×
146 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo