Hidrotechninės sistemos pagrindinių elementų hidrauliniai skaičiavimai


Derivacinio kanalo skaiciavimas. Kanalo hidrauliniai skaiciavimai. Slenksčio pagrindiniai elementai. Hidraulinis upes elementas. Hidrauliniai elementai.

Hidraulika. Hidrotechninės sistemos pagrindinių elementų. Hidrauliniai skaičiavimai. Derivacinis kanalas. Normaliųjų gylių derivaciniame kanale skaičiavimai. Kanalo leistinų tėkmės greičių patikrinimas. Kanalo kritiškojo gylio skaičiavimai. Netolyginio lėtai kintančio tekėjimo prizminėje vagoje skaičiavimai (kai i>. ). Laisvojo vandens paviršiaus kreivių natūralioje vagoje skaičiavimai. Uždavinys. Upės hidrauliniai skaičiavimai. Uždavinys. Upės patvenkto vandens paviršiaus skaičiavimas n. Pavlovskio metodu. Plačių slenksčių hidraulinių skaičiavimų teorija. Vandens ėmimo šliuzas-reguliatorius (užduotis). Šliuzo-reguliatoriaus angos pločio ir ilgio skaičiavimai. Šliuzo-reguliatoriaus uždorio pakėlimo aukščio skaičiavimai (teorinė dalis). Grafinė dalis. Užtvankos slenkstis (užduotis). Slenksčio keteros altitudės skaičiavimai. Pavasario potvynių vandens lygio tvenkinyje ties užtvanka maxabl skaičiavimai. Slenksčio profilio koordinačių skaičiavimai ir profilio konstravimas. Praplovimo kanalo (pk) slenkstis. Praplovimo kanalo slenksčio aukščio skaičiavimai. Pk slenksčio angos pločio skaičiavimai. Bjefų jungimosi ištekėjimo dalyje be energijos slopintuvo skaičiavimai. Energijos slopintuvo-šulinio hidrauliniai skaičiavimai. Energijos slopintuvo-sienutės hidrauliniai skaičiavimai.

h0 ir K0 – normalus tėkmės gylis ir jį atitinkantis debito modulis.

pagal (1.15) formulę , kurioje apskaičiuojami pagal skaičiuojamojo tėkmės ruožo vidutinį gylį

Laikant x pastoviu, lygtyje (1.12) pointegralinis reiškinys yra tik santykinio gylio /funkcija, taigi

Patvenkto vandens lygio skaičiavimai N.Pavlovskio metodu atliekami pagal (2.1) lygtį.

čia - vandens lygių skaičiuojamojo ruožo pradžioje ir gale skirtumas esant debitui Q.

2.1 lent. Pirmojo ruožo vagos pasipriešinimo modulių ir vidutinių vandens lygių skaičiavimai

matyti, kad spėtosios ir apskaičiuotos z reikšmės skiriasi 0,125 m, todėl skaičiavimai nekartojami, priimama apskaičiuotą reikšmę:

Matyti, kad apskaičiuotas vandens lygių skirtumas z yra artimas spėtajai reikšmei z*, todėl skaičiavimai baigti. Patvenkto vandens lygis pirmajame pjūvyje

čia zPVL1 – patvenktas vandens lygis upės 1 pjūvyje, apskaičiuotas 2 skyriuje (zPVL1 = 26,81m) ;

h0max – normalus gylis derivaciniame kanale tekant juo maksimaliam debitui, apskaičiuotas 1.1 sk. (h0max=1,65 m).

čia  – greičio koeficientas, įvertinantis hidraulinius nuostolius tėkmės ruože nuo aukštutinio bjefo iki suspaustojo pjūvio  =0,85-0,97.

Patikrinam salygą: hs“ > h0vid. (1,116 > 1,58). Salyga netenkinama, vadinasi hs“ < h0vid ,tai reiškia, kad hidraulinis šuolis apsemtas. Šiuo atvėju debitas Q yra skaičiuojamas pagal apsemtos angos formule

čia μ0 – angos debito koeficientas, kurio reikšmės priklauso nuo šoninio suspaudimo įtakos. Kai atramų briaunos aštrios μ0 = 0,65 – 0,7; kai užapvalintos μ0 = 0,8 – 0,85; ω – angos skersplotis, Z0 – vandens lygio aukštutiniame ir žemutiniame bjefe skirtumas;

čia tėkmės skersplotis aukštutiniame bjefe, tai tėkmės greitis aukštutiniame bjefe v0 yra labai mažas, todėl [R.Čiugajevas, 1976].

Praktinio bevakuuminio „A“ tipo profilio slenksčio, esant profiliuojančiam slėgio aukščiui (H=Hpr ), debito koeficientas m=0,49 {1, 212p.]. Slenksčio patvenkimo koeficientas p =1, jei slenkstis nepatvenktas, arba 0<p<1, jei slenkstis patvenktas.

čia hp - patvenkimo gylis, hp = ŽBL – ZKET , jis būna neigiamas, kai ŽBL < ZKET ;

Šoninio tėkmės suspaudimo koeficiento  reikšmė taip pat priklauso nuo H0 [1, 213p.], todėl dar kartą spėjama, kad  =1.

Lyginant patikslintą H0 reikšmę su apytiksle reikšme H*0 matyti, kad jų skirtumas yra 1,3 todel reikia tikslinti H.

  • Mechanika Kursinis darbas
  • Microsoft Word 574 KB
  • 2013 m.
  • 31 puslapis (4568 žodžiai)
  • Universitetas
  • Indre
  • Hidrotechninės sistemos pagrindinių elementų hidrauliniai skaičiavimai
    10 - 3 balsai (-ų)
Hidrotechninės sistemos pagrindinių elementų hidrauliniai skaičiavimai. (2013 m. Gegužės 04 d.). https://www.mokslobaze.lt/hidrotechnines-sistemos-pagrindiniu-elementu-hidrauliniai-skaiciavimai.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 21 d. 05:29
×