Psichologinė socialinė parama gyventojams ekstremalių situcijų metu


Įvadas. Civilinės saugos esmė. Civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos tikslai ir uždaviniai. Apskrities ekstremalių situacijų valdymo centro uždaviniai ir funkcijos. Apskrities ekstremalių situacijų valdymo centro teisės. Gyventojų ir turto evakavimo organizavimas. Gyventojų grįžimas į gyvenamąsias vietas. Lietuvos raudonojo kryžiaus draugijos specialaus krizių ir ekstremalių situacijų psichologijos centro nuostatai. Bendradarbiavimas ir koordinavimas. Išvados. Literatūra.


Pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamų ligų atvejai, epizootijos ir kitos galimos ekstremalios situacijos;

Krizinė psichologinė pagalba gali būti suteikiama:

specialistams gelbėtojams ir kitiems gelbėjimo darbų dalyviams;

Valdymo centro uždaviniai ir funkcijos formuojami atsižvelgiant į apskrities geografinę padėtį, jos infrastruktūrą ir kitas specifines savybes.

esant regioninei ekstremaliai situacijai organizuoti nelaimės stabdymą, žmonių gelbėjimą bei padarinių šalinimą ir dalyvauti vadovavime;

telkti į pagalbą apskrities civilinės saugos ir gelbėjimo tarnyboms, kitoms valstybės institucijoms, esančioms apskrities teritorijoje, pavaldžias tarnybas bei techniką, koordinuoti jų veiksmus likviduojant ir šalinant ekstremalių, situacijų padarinius.

tikslina ir vertina apskrities civilinės saugos parengties ekstremalioms situacijoms planą, teikia jį tvirtinti apskrities viršininkui;

dalyvauja apskrities civilinės saugos metiniame darbo plane numatytuose renginiuose ir priemonėse;

dalyvauja tarptautiniuose projektuose civilinės saugos ir gelbėjimo parengties srityje.

kontroliuoti Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Krašto apsaugos ministro įsakymų, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento rekomendacijų, apskrities viršininko nurodymų civilinės saugos srityje vykdymą, visų rūšių bei nuosavybės formų įmonių, įstaigų, organizacijų, esančių apskrities teritorijoje, veiklą civilinės saugos srityje ir teikti jiems metodinę pagalbą organizuojant prevencines priemones galimiems ekstremalių įvykių padariniams švelninti arba išvengti;

nagrinėti ir teikt apskrities viršininkui pasiūlymus dėl tarpusavio pagalbos bei bendradarbiavimo sutarčių sudarymo su Latvijos Respublikos Dobelės ir Jelgavos rajonų administracijomis ekstremalių situacijų atvejams;

sudaryti sutartis su kaimyninių apskričių ekstremalių situacijų valdymo centrais dėl pagalbos teikimo ekstremalių situacijų atvejais.

Ekstremalių situacijų valdymo centras ekstremalios situacijos atveju turi teisę:

Taip pat pagal Lietuvos civilinės saugos įstatymą pagalbą teikia:

Krizinė psichologinė pagalba siame centre gali būti suteikiama:

5.1. Lietuvos raudonojo kryžiaus draugijos specialaus krizių ir ekstremalių situacijų psichologijos centro veikla ekstremalios situacijos metu

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Draugijos krizių ir Ekstremalių Situacijų Psichologijos Centras (toliai ESPC) yra Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Draugijos (toliau – LRKD) padalinys, sudarytas suteikti nukentėjusiems žmonėms (aukoms ir gelbėtojams) neatidėliotiną psichologinę pagalbą ekstremalaus įvykio metu, gresiant ekstremaliai situacijai ar jai susidarius, humanitarinės operacijos metu taip pat organizuoti šių žmonių postresinės būsenos psichologinę reabilitaciją

Operacijų štabas – ekstremalios situacijos metu operatyvaus ryšio ir suteikiamos psichologinės pagalbos koordinavimo komanda, kuriai vadovauja ESPC vadovas.

priima ir apdoroja operatyvią informaciją apie ekstremalų įvykį;

skubiai, ne ilgiau kaip per 3 val. po operatyvios informacijos gavimo sutelkia reikiamus ESPC narius ir suformuoja MKIK;

surenka reikiamą informaciją apie įvykį bei susiklosčiusią psichologinę situaciją (pagal instrukcijoje numatytą schemą);

susisiekia su artimiausiai įvykio vietos reziduojančiais apmokytais LRKD savanoriais, kuriuos informuoja apie situaciją bei mobilizuoja suteikti pirminę psichologinę pagalbą nukentėjusiems, kol neatvyks MKIK;

organizuoja MKIK išvykimą į įvykio vietą;

sudaro MKIK specialistų veiksmų planą (pagal numatytą instrukciją);

koordinuoja MKIK ir kitų gelbėtojų komandų veiksmus;

kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją gautą psichologinės pagalbos suteikimo eigoje;

organizuoja tolimesnę evakuotų iš įvykio vietos nekentėjusiųjų žmonių psichologinę pagalbą (pagal numatytą instrukciją);

Mobili krizių intervencijos komanda – specialiai parengta psichikos sveikatos specialistų bei socialinių darbuotoju komanda, kuri pasitelkiama teikiant skubią pagalbą krizių atvejais ir kuri gali per trumpiausią laiką organizuoti bei teikti psichologinę pagalbą ekstremalių įvykių vietose. MKIK pagalbą nukentėjusiems suteikia per pirmaisiais 6 valandas po ekstremalaus įvykio.

  • Microsoft Word 253 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 18 puslapių (3206 žodžiai)
  • Žaneta
  • Psichologinė socialinė parama gyventojams ekstremalių situcijų metu
    10 - 2 balsai (-ų)
Psichologinė socialinė parama gyventojams ekstremalių situcijų metu. (2016 m. Vasario 17 d.). https://www.mokslobaze.lt/psichologine-socialine-parama-gyventojams-ekstremaliu-situciju-metu.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 26 d. 10:21
×