Statybos techninis reglamentavimas


Užduotis. Įvadas. Žemės sklypo aprašymas. Statinio projektavimo tvarka. Statinio statybos pradžia. Privalomieji dokumentai statybos darbams pradėti. Privalomieji statybos darbų dokumentai. Statybos darbų eiga. Statybos darbų technologijos projektas. Statinio projekto ekspertizė. Statinio ekspertizė. Statinio statybos priežiūra. Projekto vykdymo priežiūros vadovo funkcija. Techninės priežiūros vadovų funkcija statyboje. Statybos užbaigimo procedūros. Deklaracijos apie statybos užbaigimą surašymas ir tvirtinimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.


Darbo uždavinys – naudojantis statybos techniniais reglamentais STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ bei STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ išnagrinėti neypatingo statinio – dviejų aukštų gyvenamojo namo patalpomis statybos tvarką nuo statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti, aprašyti privalomus dokumentus statybai pradėti, statybos darbų technologinio proceso rengimo etapus, nustatyti ekspertizės būtinumą bei institucijas, kurios kontroliuoja statomą objektą.

Prie darbo pateikiamas užpildytas statybos darbų žurnalas bei statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas.

Neypatingo statininio – gyvenamojo namo statyba projektuojama ant 0,07 ha taisyklingos formos (25x30 m) žemės sklypo. Sklypo paskirtis – gyvenamųjų namų statyba.

2.1.2.3. tipinio statinio projekto rengimo dokumentais:

2.1.2.3.2. statinio rodikliais (žr. Reglamento 5 priedą);

2.1.2.4. dokumentais, nustatytais Lietuvos Respublikos statybos įstatymo [5.1] 20 straipsnio 3 dalyje;

2.1.2.5. Statytojas teisės aktų nustatytais atvejais Projektuotojui taip pat pateikia:

2.1.2.5.2. planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentus [5.4], [5.33], [5.34];

2.1.2.5.3. planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentus [5.36];

2.1.2.5.4. viešojo aptarimo protokolą, kai keičiama daugiabučio gyvenamojo namo patalpų paskirtis [5.32];

2.1.2.5.5. visuomenės informavimo apie visuomenei svarbių statinių (Reglamento 4 priedas) projektavimo pradžios [5.1] datą pagal šio Reglamento VIII skyriuje nustatytą tvarką;

2.1.2.5.7. žemės sklypo teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentą;

2.4.1.1. nutraukė projektavimo veiklą arba nebeegzistuoja;

2.4.1.3. gavęs Statytojo sutikimą raštu, pasamdė kitą Projektuotoją Darbo projektui parengti;

2.4.2. statybos rangovas konkurso būdu parenkamas pagal Techninį projektą.

Remiantis Statybos Įstatymo 29 straipsnio 5 punktu statinio ekspertizė neatliekama, kadangi nėra įvykusi statinio avarija ir nėra nustatyta jos grėsmė, nepastebėtos statinio deformacijos bei negauti statytojo (užsakovo) ar statinio naudotojo skundai, kad statinys neatitinka esminių reikalavimų, nustatytų Statybos Įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje, arba kai yra prielaidų, kad šie reikalavimai yra pažeisti stichinių nelaimių ar kitų ekstremalių situacijų metu. Statinio ekspertizė gali būti atliekama statytojo (užsakovo) ar statinio naudotojo iniciatyva.

dalyvauti statybos užbaigimo procedūrose, jei pastatytas statinys atitinka statinio projekto sprendinius.

Institucijos, kontroliuojančios siuvimo – sandėliavimo cechą su administracinėmis patalpomis, yra:

Buvo suprojektuotas laisvai pasirinktas žemės sklypas, suprojektuotas neypatingas statinys – siuvyklos – sandėliavimo cechas su administracinėmis patalpomis, kuris bus statomas šiame žemės sklype.

Statinio statybos procesas yra sudėtingas technologinis procesas, kurį reglamentuoja STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ bei STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ ir kurio eigoje dalyvauja daug dalyvių, o koordinavimas reikalauja iš rangovo didelės kompetencijos. Darbe aprašomi dokumentai, reikalingi statybos darbams pradėti, privalomieji statybos darbų dokumentai, technologinis projektas, ekspertizės privalomumas bei statinio statybos užbaigimo procedūros. Statybos darbai bei kiti rodikliai aprašomi ir nurodomi žurnaluose, iš kurių, atsiradus defektams, galima nustatyti problemos atsiradimo priežastį. Statybos darbų žurnalas pateikiamas prieduose.

  • Statyba Referatas
  • Microsoft Word 53 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 16 puslapių (3783 žodžiai)
  • Universitetas
  • Tomas
  • Statybos techninis reglamentavimas
    10 - 8 balsai (-ų)
Statybos techninis reglamentavimas. (2016 m. Birželio 11 d.). https://www.mokslobaze.lt/statybos-techninis-reglamentavimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 24 d. 22:15
×