UAB mokesčiai


Uab mokesčiai ir jų apskaičiavimas. Bendrovės duomenys. Pridėtinės vertės mokesčio pvm apskaičiavimas. Nekilnojamojo turto mokesčio apskaičiavimas. Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimas. Pelno mokesčio apskaičiavimas. Išvados. Literatūra.

Darbo tikslas - taikant teorines bei praktines žinias sudaryti UAB „xxxxx“ mokestinę atskaitomybę.

Kursinio darbo uždaviniai:

Surašyti trūkstamus įstaigų duomenis;

Apskaičiuoti UAB „Vakaras“ mokesčius ir pateikti jų skaičiavimus:

Pagrindinė Bendrovės veikla - žaislų mažmeninė prekyba (veiklos pobūdis EVRK - 47.65).

Bendrovės atsiskaitomoji sąskaita yra AB „Šiaulių bankas“, banko kodas- 71800.

UAB „Vakaras“ Vilniaus mieste turi nuosavą nekilnojamą turtą, kurio mokestinė vertė 2009-01-01 sudarė 4 691 774 Lt. Pastatas padalintas į dvi dalis: administracinės patalpos ir patalpos pagrindinei veiklai vykdyti. Dalis patalpų yra neapmokestinama, kurio vertė sudarė 16%. Nekilnojamojo turto likutinė vertė metų pabaigoje - 2154970 Lt.

Bendrovė šiais metais įsigijo naują nekilnojamą turtą skirtą prekybiniai veiklai vykdyti, adresu Vilniaus g. 10, LT-00101, Palanga. Nekilnojamas turtas įregistruotas 2010 m. kovo 20 d., vidutinė rinkos kaina registruota 299800 Lt.

Nekilnojamo turto mokestis = Nekilnojamo turto apmokestinamoji vertė x nekilnojamo turto mokesčio tarifas (žr. 1 priedą)

Naujas įsigytas turtas įregistruotas 2010-03-20, todėl NT mokestis pradedamas skaičiuoti nuo mėnesio, kurį įgyjama nuosavybės teisė į NT t.y. už 10 metų mėnesius).

2010 m. sunaudota 10235 l dyzelino. Pritaikius degalų perskaičiavimo koeficientą perskaičiuojame kuro sumą tonomis: t

Atlikus skaičiavimus, pagal kursiniame darbe pateiktus punktus bei gavus UAB „xxxx“ mokesčių sumas, galima daryti šias išvadas:

2. Pridėtinės vertės mokesčio skaičiavimo rezultatas sudarė – 254210 Lt, kurį įmonė privalo sumokėti į biudžetą, kadangi pardavimo pridėtinės vertės mokesčio suma yra didesnė už atskaitomo pirkimo pridėtinės vertės mokesčio sumą.

5. Per ataskaitinį laikotarpį UAB „xxxxxxx“ už suteiktas paslaugas ir prekes gavo 736373,00 Lt pajamų. Prekių bei paslaugų savikaina ir su ja susijusios sąnaudos sudaro 187996 Lt. Ataskaitinių metų pelnas prieš apmokestinimą sudarė – 548487 Lt.

Už metus, pasibaigusius 2010 m. gruodžio 31 d., UAB „xxxxxx“ priskaičiavo 86017 Lt pelno mokesčio. Iki kito mokestinio laikotarpio dešimto mėnesio pirmos dienos Bendrovė privalo sumokėti pelno mokesčio sumą, kuri sudarė – 62433 Lt., kadangi per 2010 m. buvo sumokėtas avansinė pelno mokesčio suma- 23584 Lt.

BALTRŪNIENĖ, Violeta. Bendrosios studijų darbų reikalų raštų rengimo rekomendacijos. Vilnius, 2005. 66 psl. ISBN 9955-519-47-9.

3. Lietuvos Respublikos Pelno mokesčio įstatymas. Valst. žinios, 2001, Nr.110-3992. [Interaktyvus]. Vilnius, 2010 [Žiūrėta 2010 m. birželio 2 d.]. Prieiga per internetą:

UAB „Vakaras“, atstovaujamas direktoriaus Jono Petrauskio, toliau vadinamas Paramos davėju ir Lietuvos restoranų vyriausiųjų virėjų ir konditerių asociacija, atstovaujama Rimo Jonaičio

Paramos davėjo Paramos gavėjui suteiktą paramą naudoti remiantis Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymu, siekiant remti materialiai Paramos gavėjo įstatuose numatytą veiklą, Paramos gavėjo tikslams, uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti.

3.1. Suteikti Paramos gavėjui 1400,00 Lt (viena tūkstantis keturi šimtai litų 00 ct.) paramą, ši suma pervedama į paramos gavėjo sąskaitą.

Šiuo aktu pažymime, kad UAB „Vakaras“, įmonės kodas 112687638, remdamasi Lietuvos restoranų vyriausiųjų virėjų ir konditerių asociacijos prašymu, suteikė 1400.00 Lt (vienas tūkstantis keturi šimtai litų 00 ct.) paramą, kuri buvo pervedama į paramos gavėjo sąskaitą, o paramos gavėjas Lietuvos restoranų vyriausiųjų virėjų ir konditerių asociacija, įmonės kodas 125446118, šią paramą priėmė ir panaudos įmonės įstatuose numatytiems tikslams pasiekti.

  • Microsoft Word 112 KB
  • 2016 m.
  • 22 puslapiai (3124 žodžiai)
  • Kolegija
  • Ina
  • UAB mokesčiai
    9 - 1 balsai (-ų)
UAB mokesčiai. (2010 m. Gruodžio 08 d.). https://www.mokslobaze.lt/uab-mokesciai.html Peržiūrėta 2021 m. Sausio 24 d. 06:59
×
38 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo