Verslo sistemų kūrimas ir tinklaveika AB „Kauno tiltai“


Įvadas. AB „Kauno tiltai“ struktūra. Pagrindinės bendrovės veiklos kryptys, konkurentai. Pagrindinės veiklos kryptys. AB „Kauno tiltai“ vykdomi projektai (2014 m. ). Per pirmąji 2014 metų pusmetį bendrovė „Kauno tiltai“ pasirašė šias reikšmingesnes sutartys. Pagrindiniai AB „Kauno tiltai“ konkurentai. AB „Panevėžio keliai“. Uab „Šiaulių plentas“. Uab „Fegda“. AB „Eurovia Lietuva“. Uab „Hidrostatybos“. Uab „Alkesta“. Uab „Kauno keliai“. Uab „Kamesta“. AB „Kauno tiltai“ dukterinės imonės ir jų galimybės oligopolizuoti rinką. Uab “Kelda”. Uab „Taurakelis“. Uab „Kedainių automobilių keliai“. Statybų infrastruktūros rinkos oligapolizacija. Užsienio plėtra. „Comsa emte“. Didžiausi tarptautiniai projektai vykdyti 2013 („COMSA EMTE“). „Trakcja PRKiI“ grupė. „Peuim“. „PRK 7 Nieruchomości“. „Torprojekt“. „Bahn Technik Wrocław“. Pagrindiniai konkurentai užsienio rinkoje. Latvijos statybų rinka. Šiaurės šalių statybos rinkos dalys. Sinergija tarp sistemos elementų. AB “Kauno tiltai“ apyvartos dinamika. Išvados. Literatūros sąrašas.

Didžiausios Lietuvoje transporto infrastruktūros statybos AB „Kauno tiltai“ įmonės pajamos per 2013 metus siekė 504 mln. Lt, pelnas – 5 mln. Lt. Per metus bendrovė vykdo iki 300 įvairaus dydžio ir sudėtingumo projektų, nuo visiškai smulkių objektų iki didžiausių transporto infrastruktūros statinių Lietuvoje. Jų kokybei užtikrinti įmonė turi sertifikuotą laboratoriją, kurios tyrimų išvados yra pripažįstamos visoje Europos Sąjungoje. Iš viso bendrovėje dirba virš 827 darbuotojų, iš jų virš 200 aukštos kvalifikacijos transporto infrastruktūros statybos inžinierių.

Bendrovę valdo bendrovės valdyba ir generalinis direktorius. Aukščiausia „Kauno tiltų“ valdžia yra bendrovės valdyba. Bendrovės valdyba svarsto ir tvirtina tik pačius svarbiausius bendrovės sprendimus, pavyzdžiui: veiklos strategiją, didžiausias investicijas, taip pat ji skiria bendrovės generalinį direktorių. AB „Kauno tiltų“ bendrovės valdybą sudaro 4 asmenys, jos darbui vadovauja valdybos pirmininkas Nerijus Eidukevičius. Bendrovės generalinis direktorius atsako už bendrovės veiklos organizavimą. Bendrovės generalinis direktorius yra Giedrius Cvilikas.

Geodezijos skyrius. Skyrius atlieka geodezinius matavimus, dalyvauja skaičiuojant projektų savikainą (rengiantis konkursams), parenka geodezinių matavimų subrangovus ir kontroliuoja jų darbą.

Statybos ir techninis skyrius. Skyrius atsakingas už įmonės įgyvendinamus projektus, už darbų atlikimą laiku ir kokybiškai, laikantis visų normatyvinių reikalavimų ir nustatyto pelningumo. Rengiantis konkursams, skyriaus specialistai dalyvauja skaičiuojant projektų savikainą, užtikrina teisingą medžiagų, mechanizmų ir autotransporto priemonių naudojimą ir optimalią pusiausvyrą tarp gamybos pajėgumų (žmonių ir mechanizmų) bei projektų finansinių ir vykdymo grafikų. Šio skyriaus darbuotojai sprendžia nenumatytas problemas, kylančias statybos procesometu. Kontroliuoja subrangovų darbų kokybę, darbų terminus. Laiku pastebi ir derina būtinus projekto keitimus (finansinius ir technologinius) su technine priežiūra, projektuotojais ir užsakovo atstovu. Inicijuoja ir diegia naujus techninius sprendimus ir technologijas, vertina jų taikymo efektyvumą. Statybos ir techniniam skyriui priklauso darbų vykdymo aikštelės, laboratorija ir geodezijos skyrius.

Laboratorija. Laboratorija įvertina, ar naudojamos medžiagos yra tinkamos vykdomiems kelių darbams atlikti (t.y. kelio konstrukcijoms, asfalto dangoms, betonavimui ir kt.). Laboratorijoje atliekami bitumo emulsijos ir smėlio bei (ar) žvyro karjerų iškasų kokybės tyrimai, tikrinama gautų žaliavų, skirtų asfalto mišiniams, kokybė, vykdomų žemės darbų (sankasos, šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio), asfalto dangų ir betono įrengimo darbų priežiūra. Kontroliuojamas betono, asfalto ir pagrindų sudėčių projektavimas, ruošiama pagrindo dangų, asfalto mišinių ir betono mišinių projektinė sudėtis. Atliekamas medžiagų, reikalingų įrengti atskiriamiesiems kelio konstrukcijos sluoksniams, kvalifikavimas ir atranka. Laboratorija užtikrina vykdomų tyrimų atitiktį LST EN ISO/IEC 17025 sistemos standartams.

Mechanizacijos skyrius (aikštelė). Aikštelės darbuotojai atsako už mechanizmų ir transporto priemonių pateikimą DVA (darbų vykdymo aikštelė), jų apskaitą ir kontrolę. Apskaito ir kontroliuoja kuro naudojimą, vertina mechanizmų ir transporto priemonių techninę būklę, jų eksploatacijos sąnaudas. Taip pat organizuoja technikos nuomą iš išorės ir įišorę, nustato nuomos įkainių dydžius, suteikia leidimus samdytiems vežėjams. Šis skyrius užtikrina, kad mechanizmai ir transporto priemonės būtų techniškai tvarkingos, rūpinasi jų remontu ir profilaktika, šalina gedimus bendrovės dirbtuvėse, o prireikus ir išorinėse įmonėse.

Gamybos skyrius. Skyrius planuoja asfalto maišyklių ir karjerų veiklą, remdamasis Statybinio techninio ir Pirkimų skyriaus užsakymais. Užtikrina, kad produkcija bus pagaminta laiku ir kokybiškai. Taip pat nustato gaminamos produkcijos skaičiuojamąsias kainas, parduoda pagamintą produkciją, remontuoja maišykles.

Ekonominis techninis skyrius. Ekonominį techninį skyrių sudaro trys padaliniai: Pasiūlymų skyrius, Projektų administravimo skyrius ir Projektų analizės skyrius. Pasiūlymų skyrius rengia dalyvavimui konkursuose reikalingus dokumentus, atlieka statybos kainų skaičiavimus, dalyvauja derybose, renka duomenis skirtus RIS sistemai (Rinkos informacijos sistema). Projektų administravimo skyrius tvarko visą projektų dokumentaciją, darbų pridavimų aktus, projektų pakeitimų dokumentaciją, parenka subrangovus, projektuotojus. Projektų analizės skyrius yra atsakingas už kasmėnesinį kiekvieno projekto biudžeto palyginimą su įgyvendintais darbais (faktu), analizės parengimą ir pristatymą vadovams.

Pirkimų skyrius. Skyrius organizuoja bendrovės aprūpinimą materialiniais resursais ir paslaugomis, pradedant nuo biuro prekių iki strateginių pirkimų (žaliavos, medžiagos, kuras, mechanizmai ir t. t.). Skyrius užtikrina, kad strateginės medžiagos būtų perkamos centralizuotai, o visų perkamų prekių kokybė atitiktų joms keliamus reikalavimus. Jis sistemingai stebi bendrovės perkamų pagrindinių prekių asortimento ir medžiagų rinkos kainas, veda operatyvią pirkimo operacijų, užsakymų ir specifikacijų apskaitą, organizuoja sandėlių ūkio darbą.

  • Verslas Referatas
  • Microsoft Word 525 KB
  • 2015 m.
  • 26 puslapiai (6303 žodžiai)
  • Universitetas
  • Donatas
  • Verslo sistemų kūrimas ir tinklaveika AB „Kauno tiltai“
    10 - 7 balsai (-ų)
Verslo sistemų kūrimas ir tinklaveika AB „Kauno tiltai“. (2015 m. Gegužės 03 d.). https://www.mokslobaze.lt/verslo-sistemu-kurimas-ir-tinklaveika-ab-kauno-tiltai.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 25 d. 04:16
×